Home>Project>Kerkplein en Leiedam, Deinze
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kerkplein en Leiedam, Deinze


Deinze vernieuwt het publiek domein in het stadscentrum. Het eerste deelproject is afgerond: de heraanleg van het Kerkplein en een deel van Leiedam. Twee nieuwe pleinen en daartussen een wandelzone langs de Leie hebben de vroegere verkeersruimte omgevormd tot een aangename verblijfsruimte.

De vernieuwing van het publiek domein in de stadskern is een prioriteit in het beleidsplan van Deinze. De stedenbouwkundige en conceptuele richtlijnen voor het volledige gebied zijn vastgelegd in een conceptstudie, die beschouwd kan worden als een globaal strategisch plan voor het hele stadsvernieuwingsproject. Het vernieuwen van de publieke ruimte van het Kerkplein en het gedeelte Leiedam tot aan de Kalkhofstraat is het eerste deelproject dat is uitgevoerd. De globale visie garandeert dat dit deelproject geen exclusieve enclave wordt binnen de stadskern maar juist een belangrijke schakel in de imago- en beeldvorming van een stad met een publiek domein dat als een samenhangend geheel aangelegd is.

De structuur en positie van de Leie definiëren het stadscentrum en bieden de mogelijkheid om in het hart van Deinze een aangename ontmoetingsplaats te scheppen. Die kwaliteit werd lange tijd genegeerd. Het ontwerp voor het Kerkplein en een deel van Leiedam herstelt die relatie met de Leie en zorgt op nog twee vlakken voor een herstructurering: de stedelijke ruimte met verkeersafwikkeling en de pleinwanden met monumenten.

Dubbele promenade

Het projectgebied Kerkplein/Leiedam is van een zuivere verkeersruimte omgevormd tot een verblijfsruimte met een aanmeerkade en een wandelpromenade, een plein aan de kerk en een plein aan de Leiebocht. De lager gelegen aanmeerkade staat in directe relatie met het water en laat de recreatieve vaart toe om aan te meren in het hart van de stad. Op straatniveau verbindt een wandelpromenade het Kerkplein met een kleiner pleintje aan de Kalkhofstraat.

De parallelle horizontale lijnen van de aanlegsteiger, de natuurstenen keerwand en de boordstenen ter afgrenzing van de promenade accentueren het continue karakter van de Leie. De aanwezigheid van water kan een dynamische invloed hebben op het volledige stadscentrum. De mogelijkheid om aan te meren aan de kade, te zitten op de boordstenen of te wandelen op de promenade is in die zin noodzakelijk om de Leie echt te benaderen als verblijfsruimte.

Met de afbouw van de industrievaart neemt de pleziervaart op de Leie toe. Het ontwerp voorziet in aanmeerfaciliteiten voor zowel kleinere plezierboten als passagiersvaartuigen. De toegankelijkheid voor elke doelgroep is steeds gegarandeerd. Een hellend vlak zorgt voor een trage verbinding tussen Kerkplein en aanmeerkade. Het strekt zich uit over de eerste 50 meter voor de Tolpoortbrug en biedt de mogelijkheid om grote schepen te laten aanmeren. Daarnaast zorgen verschillende trappartijen voor een snelle verbinding tussen de promenade en de kade.

Leiekamers

De promenade langsheen de Leieboord opent zich ter hoogte van de Kerk en van de Kalkhofstraat. Zo ontstaat een gelobde figuur met twee pleinen en een wandelzone ertussen. Het accentueren van de pleinen gebeurt door een uitgesproken materiaalkeuze, begeleidende keerwanden, sfeerverlichting en een nieuwe boomstructuur. Op die manier worden de ruimtes echt voelbaar als ‘Leiekamers’. De pleingrenzen worden eveneens afgebakend door de wanden en de rijweg. Het is belangrijk dat de OLV-kerk voelbaar blijft als pleinwand. Het monument is prominent aanwezig in het centrum en wint door de herinrichting van het plein en een doordachte sfeerverlichting aan waarde. De rijweg tussen kerk en plein moet gezien worden als onderdeel van het geheel, eerder dan een scheiding ertussen.

De omarming van de ruimte voor de Kerk wordt ook versterkt door een lange zitbank met het plein en de Leie als focus. Het Kerkplein vormt op die manier een rustpunt op de drukke winkelas tussen Tolpoortstraat en Markt. Een voetgangerszone loopt geleidelijk op richting Tolpoortbrug terwijl het pleinvlak horizontaal blijft. De keerwand tussen beide geeft de plek een intiemer karakter, zonder zich volledig af te sluiten van de doorstroom richting centrum.

Het tweede plein, in de Leiebocht, markeert voor fietsers die gebruik maken van het jaagpad, het binnenkomen van de stadskern. In de toekomst zal de rol van de Leiedam toenemen door de herbestemming van de Molens van Deinze, de uitbouw van de academiesite en nieuwe woonprojecten op de vroegere Belgo Chrom-site. De in 1987 opgehoogde trekweg blijft in één richting toegankelijk voor verkeer. Een verlaagde verbinding langs het water linkt het jaagpad uit Astene Sas aan het Kerkplein. Fietsers en voetgangers kunnen op een veilige en aangename manier de stadskern bereiken. Door de nieuwe toegang naar de kunstacademies te situeren aan het water en rechtsreeks aan te sluiten op de nieuwe voetgangers- en fietsvoorzieningen aan de Leie ontstaat op deze plek een nieuw, eerder kleinschalig accent in de stad.

Verlichtingsconcept

De pleinen en keermuren zijn heraangelegd in natuursteen Kandla Grey, de rijweg in uitgewassen beton, de aanmeerkade en banken in hardhout, de afboordingen in natuursteen Kandla Grey, RVS-platen en staalplaten. De kleuren van de materialen zorgen voor rust en harmonie met de omgeving. Voor slechtzienden is een begeleiding uitgewerkt bestaande uit wanden, geleidingslijnen in natuursteentegels en waarschuwingsnoppen in inox.

Langsheen de Leiedam en op het kerkplein zijn loofbomen aangeplant, respectievelijk amberboom en es. Als laag groen rond de kerk is taxus aangevuld met krentenbomen en een  moerascipres.

Langsheen de Leieboord zijn lantaarns geplaatst die zowel de aanmeerkade als de wandelzone verlichten. Lichtgevende led-kasseien accentueren de centrale punten van Leiedam en het Kerkplein. De kerk als monument krijgt een subtiele wandverlichting die diverse bouwelementen aanstraalt. De Tolpoortbrug en het standbeeld worden op een gelijkaardige subtiele manier verlicht. Langsheen de rijweg is functionele verlichting geplaatst, zonder afbreuk te doen aan het verlichtingsconcept.