Home>Project>Kielpark, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kielpark, Antwerpen


Een uitnodigend en open park

De hoofdtoegang van het Kielpark is volledig vernieuwd. De nieuwe inkom die doorgetrokken wordt tot aan de speeltuin, nodigt uit om het park te bezoeken. De relatie met de Sint-Bernardsesteenweg, de Abdijstraat en het shoppingcenter ‘den TIR’ is versterkt.

In 2005 schreef het Antwerpse college van burgemeester en schepenen een ontwerpwedstrijd uit voor de heraanleg van het Kielpark. Een ontwerpteam van architecten en tuin- en landschapsarchitecten kwam als winnaar uit de bus. Nadat het voorontwerp groen licht kreeg en het advies van onder meer de jeugd- en de seniorenraad, van de sportclubs werd ingewonnen, keurde het college in oktober 2005 het masterplan voor het Kielpark goed. Voor de uitvoering kan de stad rekenen op Europese en Vlaamse steun (EFRO- en Urban II- middelen).

Speeltuin als publiekstrekker

Het masterplan is opgebouwd rond vijf thema’s: herkenbare toegangen, groen, sport en spel, gebouwen, parkmeubilair. Het eerste thema omvat twee luiken. De hoofdingang van het park aan de Sint-Bernardsesteenweg wordt opengewerkt en doorgetrokken tot aan de speeltuin. Ook de relatie met de Sint-Bernardsesteenweg, het shoppingcenter ‘den TIR’ en de Abdijstraat wordt versterkt. Aan de andere zijde van het park komt er een driehoekig plein ter hoogte van de toegang aan de Kielparkflats. De laanbomen langs het fietspad worden er herplant.

Het groen in het park wordt uitgedund om meer openheid en betere doorzichten te creëren. Er is ook aandacht voor de ecologische waarde van het park, onder meer via de keuze voor een gevarieerde kruidenlaag en fraai bloeiende heestersoorten en bloembollen.

De huidige sportvoorzieningen worden beter gespreid over het park. De atletiekclub blijft op zijn locatie en krijgt meer ruimte. Het basketbalveldje verhuist naar een andere plaats in het park. De speeltuin blijft op dezelfde plek, maar wordt heraangelegd. De belangrijkste wandelpaden krijgen een laag asfalt om ze ook geschikt te maken voor skaters. De verschillende grasvlakten in het park bieden de mogelijkheid tot allerlei balspelen.

De gebouwen aan het voetbalveld krijgen meerdere functies. Er komt een kantine met een terras dat ook als podium kan worden gebruikt. De gebouwen van de groendienst en korfbalclub Volba zijn in slechte staat en kunnen beter afgebroken worden. Voor de korfbalclub kan een nieuwe locatie buiten het park worden gezocht. De groendienst zou worden ondergebracht in een nieuw gebouw, eveneens buiten het park. Het gebouw dat bekend staat als ‘strooien dak’ aan de speeltuin kan worden verbouwd tot een ‘Kid’s café’. De horecafunctie kan de speeltuin doen uitgroeien tot een echte publiekstrekker.

Het parkmeubilair en de vuilnisbakjes zijn verouderd en worden vervangen. De vuilnisbakjes worden zo geplaatst dat stadsreiniging ze snel en gemakkelijk kan leegmaken.

Nieuwe eiken

De realisatie van het masterplan gebeurt stapsgewijs. Enkele werken werden al in een eerdere fase uitgevoerd. Het grootste deel van de dichte begroeiing, die het park ondoorzichtig maakte, is verwijderd. Bomen zijn gesnoeid, zieke bomen werden gerooid. Er kwamen nieuwe banken en vuilnisbakken. Er is een nieuw basketbalterrein aangelegd ter vervanging van de twee oude. Overbodige afsluitingen verdwenen. De centrale dreef is opnieuw betegeld. In de zuidelijke fietsdreef ter hoogte van de Jacob Le Mairestraat werden 63 nieuwe eiken aangeplant.

Inkom in kleiklinkers

Eind 2009 werden de werken afgerond aan de inkomzone tegenover de Sint-Catharinakerk en in het deel van het park tussen het voetpad van de Sint-Bernardsesteenweg en de speeltuin. Dit deel van het park met de inkomzone die toegang geeft tot de centrale dreef, nodigde vroeger niet uit tot een bezoek. De heraanleg creëert een open, uitnodigend park.

De inkomzone in gebakken kleiklinkers sluit aan bij de vernieuwde Sint-Bernardsesteenweg en het winkelplein tussen ‘den Tir’ en de Abdijstraat, waar gelijkaardige materialen werden gebruikt. Ook de hoofddreef van het park kreeg kleiklinkers. Net als de hellingen die toelaten het hoogteverschil tussen het park (een voormalige begraafplaats) en het voetpad te overwinnen.

De strook park tussen het voetpad van de Sint-Bernardsesteenweg en de speeltuin was in vergelijking met de rest van het Kielpark te dicht begroeid. Er werden 31 bomen gerooid, waaronder heel wat kastanjes die te lijden hadden onder de kastanjemineermot of die inrottingsplekken vertonen. Ook de onderbegroeiing werd verwijderd. Ter vervanging van het gerooide groen zijn nieuwe bomen geplant, waaronder tulpenboom, hopbeuk, magnolia en honingboom. Er zijn 17.500 vaste planten van verschillende soorten en 9000 bloembollen geplant. Twee nieuwe toegangen sluiten aan op de speeltuin. Het geheel is afgewerkt met eigentijdse, energiezuinige verlichting en nieuwe zitbanken en vuilnisbakken.