Home>Project>Klaverpark, Leuven – Fase 1
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Klaverpark, Leuven – Fase 1


Op het voormalige stockageterrein van Brouwerij Artois is een project gerealiseerd met appartementen en stadswoningen. Tussen de bouwblokken zijn publieke en semipublieke ruimten aangelegd. Aan de overkant van de Dijle, die weer werd opengemaakt en in haar oorspronkelijke staat is hersteld, komt het Klaverpark. Een wandel- en fietsbrug verbindt beide oevers.

De ontwikkeling van het voormalige stockageterrein van Brouwerij Artois kwam tot stand via publiek-private samenwerking tussen de projectontwikkelaar, de Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Leuven. De realisatie van de publieke ruimten gebeurde in twee fasen. De eerste fase, de publieke ruimte bij de bouwblokken en het openleggen van de Dijle, is volledig afgewerkt. De aanleg van het Klaverpark is in uitvoering.

Woonerfplein en binnentuin

De publieke en semipublieke ruimte tussen de bouwblokken is een volledig verkeersvrije zone. Het autoverkeer wordt via de Fonteinstraat direct afgeleid naar de ondergrondse parkeergarage. Alleen ter hoogte van de Silo’s is er een beperkte bovengrondse bezoekersparking.

Tussen de appartementsblokken en de rijwoningen is een stedelijk, spievormig woonerfplein ontworpen, ingegroend met hoogstambomen. Fietsers en voetgangers vanuit de Fonteinstraat kunnen via het plein, een nieuwe, spievormige houten brug over de Dijle en het Klaverpark naar de Mechelsestraat. Het plein is bestraat met betontegels, onderbroken met dwarse banden in granietkeien. Enkele houten zitpoefen en fietsenstallingen maken deel uit van het sobere meubilair. Sfeervolle, lage paalarmaturen die over het hele project zijn doorgetrokken, zorgen ’s avonds voor een veilige passage.

Binnen de U van de appartementsblokken en boven op de ondergrondse parkeergarage is een gemeenschappelijke binnentuin ontworpen met een geometrisch lijnen- en vlakkenspel van groenblijvende, geschoren haagstructuren afgewisseld met bloeirijke, bodembedekkende beplanting, hoogstammige bloesembomen en zitpoefen.

De Dijle

De Dijle was op deze plek volledig overwelfd met een twintig centimeter dikke gewapende betonplaat. De rivier is in oorspronkelijke staat hersteld en opengemaakt. De Vlaamse Milieumaatschappij herstelde de kaaimuren en voorzag ze van een nieuwe deksteen in blauwe hardsteen en van de standaardleuning van de stad Leuven. Deze ingrepen verhogen in belangrijke mate de belevingswaarde voor de bewoners, ze geven het project in zijn geheel een grote meerwaarde. Voor de stad is dit een onderdeel van de beslissing om de Dijle (met het langslopende Dijlepad) weer maximaal leesbaar te maken in de binnenstad.

Klaverpark

Aan de overzijde van de Dijle wordt het Klaverpark aangelegd. Het vormt een groen decor voor de appartementsblokken. Het opbreken van de kaaimuren en het trapsgewijs verlagen van het maaiveld tot op het waterniveau versterkt de waterbeleving van de omwonenden. De grasplateaus worden gekeerd door middel van schanskorven met geïntegreerde houten zitjes. De grasmat wordt ingezaaid met microklaver. Het nieuwe houten terras met zitbanken aan de overzijde van de Dijle (reeds uitgevoerd in de eerste fase) werd vorige zomer gretig in gebruik genomen door blokkende studenten en door omwonende gezinnen. Het Klaverparkje zorgt, via de Mechelsestraat, ook voor een ontsluiting naar de garages van de privékavels van de Penitentienenstraat. Deze circulatieruimte is verhard in grastegels.

Het park zal door de projectontwikkelaar overgedragen worden aan de stad, de Groendienst zal het aanplanten. De voorziene hoogstambomen zijn overwegend inheems en waterminnend (wilg, els, es).