Home>Project>Klaverpark, Leuven – Fase 2
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Klaverpark, Leuven – Fase 2


Op het stockageterrein van de voormalige Brouwerij Terclavers is de Dijle weer opengemaakt. Wandelaars en fietsers kunnen gebruik maken van het langslopende Dijlepad. Aan de overzijde van de rivier, bereikbaar via een houten, spievormige wandel- en fietsbrug, is een publiek stadsparkje aangelegd, het Klaverpark.

Het project van het Klaverpark past in de nieuwe invulling van het stockageterrein van de voormalige Brouwerij Terclavers.  Naast de aanleg van de publieke ruimte bij de nieuwe woonblokken (zie Publieke Ruimte 2013) werden ook de Dijle en haar oevers in 2012-2013 grondig aangepakt. Het hele project is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de projectontwikkelaar, de Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Leuven.

Openleggen Dijle

Na tal van overstromingen en door de sterke vervuiling verdween de Dijle vorige eeuw meer en meer uit het stadsbeeld. De voorbije decennia werden enorme inspanningen gedaan om de rivier te zuiveren. Met succes, er zwemmen opnieuw vissen in de Dijle. Daarom heeft de stad Leuven beslist om de rivier, met het langslopende Dijlepad, opnieuw maximaal leesbaar te maken in haar binnenstad. Het Klaverproject past volledig in dat beleid.

De Dijle was op het terrein van Brouwerij Terclavers volledig overwelfd met een 20 cm dikke gewapende betonplaat. Aan beide zijden van de rivier bevonden zich 30 m diepe, geboorde putten. Die waren via ondergrondse pijpleidingen verbonden met de verderop gelegen bottelarij. In het nieuwe ontwerp moesten ze geïntegreerd worden en te allen tijde bereikbaar zijn.

In overleg met de stad en de VMM maakte de projectontwikkelaar de Dijle op het terrein opnieuw open en herstelde de rivier in zijn oorspronkelijke staat. De VMM restaureerde de bestaande kaaimuren, die gedurende zoveel jaren ondergronds en onbeheerd aan het water waren blootgesteld, en voorzag ze van een nieuwe deksteen in Belgische blauwe hardsteen met leuning (beide zijn ondertussen door de stad vastgelegd als standaard voor alle latere werken langs de Dijleoevers). Dit alles levert voor de omgeving een meerwaarde en een hogere belevingswaarde op.

Wandelaars en fietsers zijn welkom op het langslopende Dijlepad in dolomiet. Dat pad zal consequent doorgetrokken worden doorheen de stad en een logische aansluiting geven op de wandel- en fietspaden in de omgeving.

Klaverpark

Aan de overzijde van de Dijle, bereikbaar via een houten, spievormige wandel- en fietsbrug, is een publiek stadsparkje aangelegd. Dat maakt deel uit van de parkenkraal die de stad wenst aan te leggen langsheen de Dijle en waartoe ook de Dijleterrassen (zie Publieke Ruimte 2012) behoren.

Het Klaverpark komt tegemoet aan een aantal behoeften. Het geeft, via de Mechelsestraat, ontsluiting naar de garages van de privé-kavels van de Penitentienenstraat. Deze circulatieruimte is uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. Het park garandeert eveneens de toegang tot de voornoemde boorputten. Maar vooral is het Klaverpark een groen decor voor de tegenoverliggende appartementsblokken.

Het openbreken van de kaaimuren en het trapsgewijs verlagen van het maaiveld tot op waterniveau versterken de waterbeleving voor omwonenden en passanten. De plateaus worden gekeerd door middel van schanskorven met geïntegreerde houten zitjes.

Aan de andere zijde van de brug werd een houten, over het water uitstekend terras gebouwd, met zelf ontworpen houten zitbanken. Deze worden gretig gebruikt door blokkende studenten, omwonenden en passanten.

Infopanelen en een waterpeilmeter informeren de gebruiker van het park over de vroegere overstromingen en waterstanden van de Dijle.

Het Klaverpark is door de projectontwikkelaar overgedragen aan de stad, die ook de groenvoorziening op zich heeft genomen. De aangeplante hoogstambomen en groenmassieven zijn overwegend inheems en waterminnend (wilg, els, noot, vleugelnoot).