Home>Project>Klimaatspeelplaats, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Klimaatspeelplaats, Kortrijk


Leerlingen van de Sint-Paulusschool in Kortrijk komen weer in contact met de natuur. De stadsschool heeft haar betonnen speelplaats omgetoverd in een prikkelend speellandschap waar speelnatuur, een flinke dosis spelimpulsen en biodiversiteit een plek hebben.

Zoals in zoveel scholen was de speelplaats van de Sint-Paulusschool bijzonder troosteloos ingericht, met de typische 30×30 betontegels. Kinderen, ouders en leerkrachten droomden van speelheuvels, speelgroen, natuurlijke materialen. Ze wilden een speelterrein waar sport en outdoor learning een vaste stek hebben. Ze wilden natuur, bomen en dieren naar de school brengen, in plaats van kinderen naar de natuur.

Ontharding

Het speelplaatsproject was een van de 23 geselecteerde projecten voor de Proeftuinen Ontharding van het Vlaams Departement Omgeving. Uit ruim driehonderd inzendingen werd het beloond met een subsidie van 250.000 euro. De nieuwe speelplaats is goed voor 4000 m² ontharding, waardoor 145.000 liter hemelwater opgevangen en hergebruikt wordt. Het overtollige hemelwater sijpelt optimaal in de bodem via een infiltratiebekken van 145 m³ onder de sportvelden. Tegelijk werd nieuwe en gescheiden riolering aangelegd. Het juryrapport loofde de grote betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen en ouders, en stelde de keuze voor kwalitatieve partners op prijs. Het ecologische concept, het aanpassen van de hemelwaterinfrastructuur en het vergroten van de speelwaarde voor de kinderen in een nieuw, groen speellandschap kregen lof. Er werden subsidies opgehaald, een werkgroep van ouders organiseerde allerhande fondsenwervingsactiviteiten en het schoolbestuur investeerde om de droom te verwezenlijken.

Originele speelelementen

Kinderen kunnen spelen op, onder, langs en rondom het Mollengat. Een soort buizensysteem in de heuvel staat in contact met de nieuwe toren die erbovenop is gebouwd. De peuters hebben hun eigen afgesloten speeltuin waar ze volop kunnen spelen in een rustige omgeving. Voor de kleinsten is er zand, maar ook een klim- en klauterparcours. In de zand- en waterspeelplek experimenteren kinderen met water en natuurlijke bouwmaterialen. Speeltoestellen uit robiniahout en kleine spelaanleidingen zorgen ervoor dat elk kind een speel- of rustplek kan vinden. Over de hele site worden buitenklassen ingericht.

Meer biodiversiteit

Ruimte geven aan dieren en planten op school heeft een grote aangetoonde meerwaarde. Het brengt kinderen weer in contact met de natuur. Het is boeiend voor de leerlingen en ideaal lesmateriaal. Meer groen opent ruimte voor onderzoekend leren en betekent meer speelbeleving. Het verhoogt het welbevinden van de leerlingen en verzacht de sfeer. ln een groene speelomgeving wordt er minder gepest en kunnen kinderen zich beter concentreren. Meer groen is ook gewoon goed voor de natuur en de biodiversiteit, en het heeft een directe impact op een betere luchtkwaliteit. Via een groen netwerk van schoolspeelplaatsen in steden en dorpscentra kan er meer natuur komen in dichtbebouwde gebieden. De Sint-Paulusschool wil op dat vlak een voorbeeld zijn voor andere scholen en een toonaangevende rol spelen in het onthardingsverhaal van schoolspeelplaatsen.

Haalbaar beheer

Omdat ontwerp en beheer nauw met elkaar verbonden zijn, zorgden de ontwerpers meteen ook voor beheeradvies, met richtlijnen volgens de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer. Een beheergericht ontwerp streeft naar haalbaar beheer, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, en met een stukje eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Voor de beplanting is gekozen voor robuuste bomen en struiken die tegen wat ‘speeldruk’ bestand zijn, snel groeien en leuke verstop- of kampenplekken kunnen vormen. En voor planten die geuren, lekkere vruchten geven of de fantasie prikkelen met origineel gevormde zaaddoosjes of bladeren. Een belangrijke rol is weggelegd voor (schaduw)bomen op de speelplaats en voor kruidachtige vegetaties met een diversiteit aan bloeiende planten. De keuze was resoluut voor ‘speelgroen’ in plaats van ‘kijkgroen’. Het is de ontwerpers gelukt om een onderwijskundig concept perfect te vertalen in een gestructureerde, afwisselende, uitdagende en levendige groene buitenruimte.