Home>Project>Klingspoor, Sint-Gillis-Waas
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Klingspoor, Sint-Gillis-Waas


Op de site van de Oude Statie in Sint-Gillis-Waas wordt een nieuw bezoekerscentrum uitgebouwd, opgehangen aan vier streekeigen thema’s: natuur, spoorweg, grens en klompen. Een groen ontmoetingsplein met de naam Klingspoor is de eerste realisatie. Het plein geeft de vele recreanten de mogelijkheid om op een aangename manier uit te rusten, iets te drinken en meer over het verleden en heden van de streek te vernemen.

De gemeente Sint-Gillis-Waas, de intercommunale Interwaas en de Erfgoedcel Waasland werken vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens aan de uitbouw van een bezoekerssite. Die bevindt zich op een unieke en strategische locatie langsheen een druk bereden recreatief fietspad op de voormalige spoorwegbedding van de internationale spoorlijn Mechelen-Terneuzen, op een kruispunt van verschillende wandelwegen en tussen twee waardevolle natuurgebieden: het Stropersbos en de Clingse Bossen. Voor de aanleg van de publieke ruimte werd in 2011 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en Interwaas, waarbij Interwaas werd aangesteld als projectcoördinator. Het ontmoetingsplein is intussen gerealiseerd. In de toekomst wordt aan de rand van het plein een bezoekerscentrum ingericht, waarbij gebouw en plein samen informatie geven over de vier thema’s die eigen zijn aan de streek: natuur, spoorweg, grens en klompen. Vandaag al zijn er verschillende recreatieve of thematische wandel- en fietsroutes in de omgeving die steeds het plein als vertrekpunt of als belangrijk knooppunt hebben.

Aangenaam groen ontmoetingsplein

Het groene ontmoetingsplein met de naam Klingspoor is een eerste realisatie in de uitbouw van de bezoekerssite. Centraal in de visie staat de ontwikkeling van een aangename ontmoetingsplaats die de multifunctionele invulling van de verschillende thema’s kan dragen en homogeniseren. Zo vormt het plein een kader voor een horecazaak, het bezoekerscentrum, informatiedragers over de vier thema’s, een historische locomotief en wagon geplaatst op de voormalige spoorverbinding Mechelen-Terneuzen, een verhoogd ‘perron’ met luifel. Er worden ook verschillende gemeentelijke evenementen georganiseerd. Het plein is ondanks de multifunctionaliteit maximaal vergroend door het inpassen van grote groenvlakken.

De pleinvloer bestaat uit kleiklinkers. Alle objecten (zitranden, luifelconstructie, verlichting) zijn in een witte kleur uitgevoerd wat een mooi contrast met de donkere kleiklinker geeft. Het wit versterkt de identiteit van het plein en refereert tegelijkertijd naar de oude witte grenspaaltjes die in nabijheid terug te vinden zijn.

Spoorverleden weer tot leven

Het plein brengt het spoorverleden weer tot leven door de integratie van verschillende historische spoorobjecten (zoals een spoormal, een waterpomp en een spoorkilometerpaal) en vooral door de realisatie van een verhoogd perron aan de sporen. Er staat een historische, en voor het project gerestaureerde, locomotief (type Cockerill) en wagon. De restauratie werd uitgevoerd door het spoorwegmuseum Maldegem. Een aantal oude sporen van de vroegere treinverbinding zijn opnieuw in gebruik genomen. De gevoelssfeer van het perron wordt versterkt door de inplanting van een grote luifel in staal die tevens dienst doet als baken. De luifel staat parallel aan de druk bereden fietsroute en nodigt op deze wijze recreanten uit om het plein te verkennen. Tussen de luifel en het toekomstige bezoekerscentrum zorgen weelderige plantvakken met verhoogde zitvlakken voor beschutte informele zitplekken in de zon en in de schaduw. Ze creëren eveneens een buffer naar de Buitenstraat. Een open ongeprogrammeerde centrale ruimte en een lange trappenpartij zorgen ervoor dat het plein ook dienst kan doen als lokaal evenementenplein met geïntegreerde tribune.

Smokkelklomp

Het kunstwerk Smokkelklomp, gemaakt door de plaatselijke folkloregroep De Klomp, is op het plein ingepast. De Smokkelklomp maakt niet alleen duidelijk hoe de Wase klompen vervaardigd werden, ze schetst ook de ingenieuze manieren die de smokkelaars destijds gebruikten om douaniers op het verkeerde pad te sturen.