Home>Project>Koeveld, Diest
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Koeveld, Diest


Het ontwerp van de openbare ruimte kapselt het nieuwe woonblok Koeveld volledig in met een beschermende groenkraag. De gebouwen zijn heel leesbaar georganiseerd rond een geborgen semipubliek en multifunctioneel binnenplein. Een doorwaadbaar, fijnmazig groen netwerk van veilige fiets- en wandelrelaties verbindt het plein met de omliggende straten en een parkje. Parkeren gebeurt in een ondergrondse parking en op een beperkte collectieve parkeerzone aan de rand van de wijk.

Koeveld fungeert als een enclave met een eigen identiteit binnen het Diestse stadsweefsel. Op de plek stond vroeger een slachthuis. Die geschiedenis structureert het rechthoekige ontwerp rond een binnenplein. Het open binnenhof biedt de geborgenheid van en verwijst naar het nabije begijnhof en het veilige-wijk-in-de-stad-gevoel. 

Geborgen binnenplein

Het ontwerp van de openbare ruimte is vormgegeven met aandacht voor groenstructuren die reeds voorhanden waren. Het behoud van bestaande bomenrijen, een nieuwe gracht met bomen en struiken – die zorgen voor opvang en infiltratie van het regenwater en de noordelijk gelegen landelijke structuren tot in het project trekken – en de uitbreiding van het bestaande park kapselen het nieuwe woonblok volledig in met een beschermende groenkraag.

De gebouwen zijn heel leesbaar georganiseerd rond een geborgen semipubliek en multifunctioneel binnenplein. Deze parkzone biedt de bewoners een eigen, autovrije ontmoetings-, rust- en speelplek. Sober en uniform meubilair, kleinschalige bestrating en streekeigen beplanting garanderen de neutraliteit van deze ruimte.

Fietsen en wandelen

Een doorwaadbaar, fijnmazig groen netwerk van veilige fiets- en wandelrelaties verbindt het plein met de omliggende straten en het parkje. Deze functionele looplijnen staan borg voor een levendig binnenhof. Het bestaande parkje aan de rand van de wijk is uitgebreid. Het is een open park (gras en bomen) voor balsporten en een ligweide.

Het parkeerconcept is duurzaam beredeneerd. Het bestaat uit een ondergrondse parking en een beperkte collectieve parkeerzone aan de rand van de wijk. Op het binnenplein staan twee fietsenstallingen.