Home>Project>Kop van Kessel-Lo, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kop van Kessel-Lo, Leuven


De achterzijde van het station van Leuven heeft een nieuw en duidelijk gezicht dankzij de krachtige vormgeving voor de Kop van Kessel-Lo. In deze dense wijk zorgt het Benedenplein voor zuurstof. Het plein leidt de vele voetgangers- en fietsersstromen in goede banen.

De vernieuwing van de stationsomgeving van Leuven gaat verder aan de zijde van Kessel-Lo, de Kesselse kant van het station is niet langer de achterzijde. Door de uitstekende ligging bij het trein- en busstation van Leuven leent de buurt zich voor functies die veel mensen aantrekken. Er komen niet alleen woningen en kantoren, maar ook twee hotels waarvan één met congresfaciliteiten. In dit kader wordt ook de Martelarenlaan verfraaid na een gedeeltelijke hertracering, net als enkele omliggende straten. Het meest in het oog springend is het bouwproject op de Kop van Kessel-Lo zelf. Het project versterkt ook de verbinding tussen Leuven en Kessel-Lo via nieuwe fietsers- en voetgangersdoorgangen en twee pleinen.

Zuurstof

Het Benedenplein aan de zijde van Kessel-Lo zorgt niet alleen voor de nodige zuurstof in dit druk bebouwd gebied, maar moet ook de vele en complexe voetgangers- en fietsersstromen letterlijk in goede banen leiden. Alle verbindingen met de Martelarenlaan, de nieuwe gebouwen, het Locomotievenpad (de verbinding naar de Centrale Werkplaatsen) en de fietsenparkeerplaats komen hier bij elkaar. Daarnaast zijn er de grote hoogteverschillen en de noodzaak om alles toegankelijk te maken voor voetgangers, mensen met kinderwagens, fietsers en rolstoelgebruikers. Ten slotte moet ook de sterkste eigenschap van de huidige onderdoorgang  – het veiligheidsgevoel –  letterlijk doorgetrokken worden tot in Kessel-Lo.

Scharnierpunt

Het Benedenplein is het sluitstuk op de Kop van Kessel-Lo en legt de verbinding tussen het station, de onderdoorgangen en de aansluitende straten naar Kessel-Lo. Het ontwerp kanaliseert de vele voetgangers- en fietsersstromen naar de verschillende richtingen. Het zacht hellende plein ligt in het verlengde van de ondergrondse verbinding. Voetgangers en fietsers kunnen zo rechtstreeks van het station – via het nieuwe plein dat onder de nieuwe Martelarenlaan doorloopt – naar de Centrale Werkplaatsen of de rest van Kessel-Lo wandelen. Het plein is een scharnierpunt van het fiets- en wandelverkeer in deze buurt en wordt geflankeerd door de nieuwe jeugdherberg en verschillende andere nieuwe gebouwen.

Verblijfskwaliteit

Een sterke vormgeving van het Benedenplein was noodzakelijk om in deze complexe en nieuwe omgeving een betekenisvolle en leesbare plaats te verwerven. Tegelijkertijd moest het over voldoende verblijfskwaliteit beschikken om zich te kunnen profileren als een aantrekkelijk voorplein naar het centrum en als ontmoetingsplaats voor de omgeving.

Het plein ligt ongeveer zeven meter onder het bestaande (en toekomstige) rijwegniveau van de Martelarenlaan. Het is bovenaan gedeeltelijk afgewerkt door een nieuw en subtiel vormgegeven brugdek. De brug, de pleinwanden, de verbinding tussen de Martelarenlaan en het Benedenplein, de link naar de fietsenstalling… vormen één doorlopende sculptuur. Deze vloeiende constructie is opgebouwd uit beton en bekroond met een stalen leuning. De vorm is het resultaat van een onderzoek naar de structureel efficiëntste vorm voor deze brug op deze plaats. Het resultaat is opvallend esthetisch.