Home>Project>Kraanweide, Schilde
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kraanweide, Schilde


Een weinig aantrekkelijk, drassig stuk grond langs een drukke baan is omgevormd tot een buurtterrein, waar inwoners van alle leeftijden zich kunnen uitleven en ontspannen. Dankzij een intensief participatietraject had het project een positieve impact op het sociale weefsel in de buurt.

Enkele jaren geleden organiseerde de gemeente een buurtpleinonderzoek, om aan ieder plein een doelgroep en een bestemming toe te wijzen. Een van de buurtpleinen was de Kraanweide, een weinig aantrekkelijk, langwerpig en drassig stuk grond langs de drukke Liersebaan. Ooit werd in het gras een basketbalpaal geplaatst, maar de buurt gebruikte de Kraanweide voornamelijk als parkeerplaats en hondenweide. Het buurtpleinonderzoek bestempelde het plein als een terrein voor +12-jarigen. De jongeren van de gemeente waren vragende partij voor een skateterrein en een basketbalveld. De buurtbewoners hadden echter andere plannen en maakten dit via een protestactie duidelijk. Het gemeentebestuur nodigde de hele wijk uit op een buurtvergadering. Daar werd overeengekomen om het buurtterrein in te richten via een participerend initiatief. Een werkgroep van vijftien buurtbewoners zorgde voor een ontwerp. Het buurtterrein moest een ontmoetingsplaats voor de hele wijk worden, een plek waar iedereen zich thuis voelt. De oorspronkelijke doelgroep van +12-jarigen werd dus uitgebreid.

Een plekje voor iedereen

Voor de verschillende doelgroepen zijn op de Kraanweide hoekjes en elementen ingebouwd met aandacht voor spel, ontmoeting en sport. Er is een avontuurlijk beweegparcours met ankerplaatsen voor iedere doelgroep. Het deel voor de jongste leeftijdsgroep, met onder meer een zandbak en glijbaan, ligt uit veiligheidsoverwegingen zo ver mogelijk van de drukke baan. De iets oudere kinderen kunnen hun energie kwijt op onder andere schommels en een klimtoren. Voor de jongeren is er een klimmuur en een sportkooi. Het petanqueterreintje valt vooral bij de oudere bevolking in de smaak. Op verschillende plaatsen staan er banken. Senioren kunnen hier eventjes rusten, ouders kunnen hun spelende kinderen in het oog houden.

Veilig en toegankelijk

De eigenheid van het terrein is zoveel mogelijk bewaard: de gracht werd behouden en op de vochtige gedeelten zijn wadi’s gecreëerd. Er is ook veel aandacht voor het natuurlijke en groene aspect. Nieuwe bomen en speelwilgenbossen kregen een plaats naast de bestaande grote bomen.

De veiligheid en toegankelijkheid van de Kraanweide waren prioriteiten voor de gemeente en de werkgroep. Een nieuwe trage weg zorgt ervoor dat het buurtterrein langs twee zijden te betreden is. Er zijn ook zebrapaden, verlaagde boordstenen, ballenvangers enzovoort.

Alle omwonenden werden uitgenodigd op een grote openingsreceptie. Het college van burgemeester en schepenen speelde een basketbalwedstrijd tegen de buurtbewoners.  Na de wedstrijd werd er gezellig nagekaart.

Trotse buurtbewoners

De hele wijk is erg positief over het resultaat, zo bleek op de evaluatievergadering. De Kraanweide is een sociale ontmoetingsplaats geworden. De buurtbewoners zijn trots op hun realisatie en voelen

zich zeer betrokken. Ze zijn geëngageerd om het terrein mee in een goede staat te houden, eventuele mankementen te melden en bezoekers aan te spreken over zwerfvuil en overlast. Ondertussen zijn er op vraag van de werkgroep enkele kleine aanpassingen gebeurd.

Het project is het resultaat van een mooie samenwerking tussen gemeentebestuur en omwonenden. Het bestuur zorgde voor een ruim budget en ondersteuning door de diensten sport en gezondheid, en gezin en welzijn. De werkgroep mocht vertrekken van een blanco blad en kreeg de verantwoordelijkheid om een gedragen en toegankelijk ontwerp voor te stellen. De samenwerking was een uitdaging, maar ze heeft alleszins gezorgd voor het nodige draagvlak bij de buren. Iedereen van de buurt is trots op ‘zijn’ Kraanweide.