Home>Project>Kristus Koningplein, Ekeren
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kristus Koningplein, Ekeren


Het Kristus Koningplein ligt in het groene district Ekeren, in de noordrand van Antwerpen. Samen met de omgeving van de kerk en de as Dorpsstraat-Kloosterstraat vormt het plein het centrum van Ekeren. In het verleden had dit gebied te kampen met een gebrek aan ruimtelijke kwaliteit. De heraanleg van het Kristus Koningplein was een startschot voor de heropleving van een groen, verkeersveilig en levendig centrum.

Het Kristus Koningplein ontstond nadat een inslag in de Tweede Wereldoorlog de toenmalige bebouwing had vernield. Aanvankelijk was het een ontmoetingsplek met basketbalveldje. Door de jaren heen evolueerde het tot een onaantrekkelijk parkeerplein en ging een deel van de identiteit van het dorpscentrum van Ekeren verloren.

Het plein ligt op de kruising van een belangrijke stedelijke as (omgeving kerk-winkelas Kloosterstraat) en een groene as (Veltwijckpark-Hagelkruispark). Het heeft dus de potentie om een verbindende schakel te zijn tussen de verschillende deelruimtes in het centrum. Een opwaardering leefde reeds langer in de hoofden van de beleidsmakers. Zowel in het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen als in het masterplan Ekeren Centrum wordt ingezet op het versterken en uitbouwen van de districtskern. Daarom werd na de opmaak van een wijkcirculatieplan een ontwerpproces voor het Kristus Koningplein gestart via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.

Van parkeerterrein naar dorpsplein

Vroeger waren er rijbanen aan alle zijden van het centrale pleingedeelte. Dat was een kaal parkeerterrein zonder groen en verblijfsmogelijkheden. Het werd maar door drie duidelijke gevelwanden begrensd. Een eerste stap om de ruimte een nieuwe identiteit te geven, was de oprichting van een vierde wand aan de oostkant. In de plaats van een zicht op de achterzijde van een schoolgebouw kwam er een markant modern gebouw met gelijkvloers een publieke (politie) en een commerciële functie.

Het basisidee van het pleinontwerp is een publieke ruimte van gevel tot gevel, zoveel mogelijk in één materiaal. De rijweg aan de noordkant werd opgeheven om het plein aan die kant letterlijk tot tegen de gevels te trekken. Dit idee werd overgenomen uit het eerder opgemaakte wijkcirculatieplan. Door deze ingreep kwam er verblijfsruimte vrij voor het nieuwe dorpsplein.

Open pleinruimte

De centrale pleinruimte is bewust vrij open gehouden. Zo is er plaats voor een inwisselbaar programma zoals de wekelijkse markt en andere evenementen. Aan de randen zorgen zorgvuldig geplaatste zitbanken in zon en lommer, en een fontein voor een duidelijke verblijfskwaliteit. Het standbeeld ‘den bierpruver’ dat jarenlang op een meer afgelegen locatie stond, kreeg een volwaardige plek in het hart van Ekeren. Drie grote houten lichtmasten zetten het plein ’s avonds in de spotlight.

Midden op het plein ligt een accentvlak in grote graniettegels, met een patroon dat refereert aan de akers van Ekeren, het gemeentelogo. Het accentvlak geeft schaal en accentueert ook het verblijfskarakter. Op de rest van het plein is gekozen voor een kleiner formaat graniet in verschillende nabewerkingen. De keuze voor hoogwaardige materialen wordt in de toekomst doorgetrokken in de heraanleg van de winkelas Dorpsstraat-Kloosterstraat.

De heraanleg beperkte zich niet tot het Kristus Koningplein alleen. Ook de Alfons Jeurissenstraat, die de link is naar het Veltwijckpark, en Villapark werden aangepakt. De materialisering van het plein werd doorgetrokken tot voorbij de schooltoegang in de Alfons Jeurissenstraat. Ter hoogte van de schoolpoort kwam er een verbrede stoep die via een galerij onder de nieuwe bebouwing van de vierde wand doorloopt tot op het plein.

Plein als groene schakel

De meest beeldbepalende elementen op het plein zijn de bomen. Aan de oost- en westkant flankeren bomengroepen het plein. De bomen kregen een grote plantmaat en veel vrije ruimte om uit te groeien. Ze zijn zichtbaar vanuit de zijstraten en zijn zo een baken voor de omgeving. De groenstructuur loopt door in de Alfons Jeurissenstraat richting de toegang van het Veltwijckpark. De groene verbinding is een bewuste keuze aangezien het plein op de verbinding tussen twee parken ligt.