Home>Project>Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek, Roeselare
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek, Roeselare


Het stadsbestuur van Roeselare en de West-Vlaamse intercommunale WVI werkten de voorbije jaren aan de realisatie van het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek. Een woelige voorgeschiedenis, de nabijheid van de woonomgeving en de delicate waterhuishouding zorgden voor de nodige uitdagingen. Het resultaat is een prettige woon-, leef- en werkomgeving, waar bedrijvigheid hand in hand gaat met ruimte voor groen en blauw.

Het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek beslaat een oppervlakte van circa 47 hectare aan de noordelijke rand van Roeselare. Het terrein ligt tussen enkele belangrijke invalswegen en de woonkern van deelgemeente Beveren. De eerste plannen om het gebied als onderdeel van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare’ te bestemmen als gemengd regionaal bedrijventerrein, stuitten op hevig verzet van de lokale bevolking en sneuvelden uiteindelijk voor de Raad van State. Pas na de nodige bijsturingen kreeg het aangepaste GRUP in 2012 groen licht.

Gedragen inrichtingsplan

Voor WVI was dat het startsein om de voorbereidingen aan te vatten voor de ontwikkeling van het gebied, dat voorheen hoofdzakelijk een landbouwbestemming had. De eerste stap was de opmaak van een breed gedragen inrichtingsplan. Het uitgangspunt was om niet alleen ruimte voor bedrijvigheid te creëren, maar een gebied met meerwaarde voor de volledige omgeving. De buurtbewoners werden dan ook meermaals geraadpleegd bij de opmaak van het inrichtingsplan. Zo werd op zoek gegaan naar een evenwicht tussen de bestemming van het gebied als bedrijventerrein, de bezorgdheden van de omwonenden, de beleidsdoelstellingen van het stadsbestuur en de kenmerken van het terrein. Een essentieel element in deze evenwichtsoefening was de waterhuishouding. Het terrein wordt doorsneden door de Krommebeek, die ten zuiden van het projectgebied ondergronds door het centrum van Beveren stroomt. In het verleden zorgde deze bottleneck herhaaldelijk voor ernstige wateroverlast in periodes van hevige regenval.

Water en schapen

In 2017 begon de daadwerkelijke ontwikkeling van het terrein. Het water heeft een prominente plaats gekregen in het gebied. Laaggelegen zones en natuurlijke bufferbekkens compenseren de verharding op de bedrijfspercelen en bieden de Krommebeek ruimte om in natte periodes op gecontroleerde wijze buiten de oevers te treden. Tegelijkertijd bieden deze zones volop kansen voor de ontwikkeling van natte natuur. Op de hoger gelegen gronden is bloemenrijk grasland afgewisseld met massieven van heesters en hoogstammige bomen, die voor buffering en beschutting zorgen. Voor het beheer van het gebied wordt ingezet op een extensief maaibeheer in combinatie met begrazing door schapen.

Bedrijvigheid

In totaal bestaat bijna vijftien hectare van het projectgebied uit ruimte voor groen en water, vooral in de beekvallei en aansluitend op de woonomgeving. Zo is een geleidelijke overgang gecreëerd naar de bedrijfspercelen, die zich vooral in het centrale deel van het terrein en langs de invalswegen situeren. Het belang van de ontwikkeling voor het regionale bedrijfsleven is groot. De percelen, circa dertig hectare, zijn inmiddels vrijwel allemaal toegewezen. De eerste bedrijven zijn er al actief, op korte termijn zullen ook de resterende percelen in gebruik genomen worden, onder andere door VDL Bus Roeselare dat momenteel nog gevestigd is in het centrum van Beveren. Op een perceel van ongeveer acht hectare zal dit bedrijf, waar circa 650 mensen werken, een nieuwe vestiging realiseren voor de bouw van elektrische bussen. Specifieke en gedetailleerde inrichtingsvoorschriften waarborgen de kwalitatieve inpassing en de architectuur van de bedrijfsgebouwen, terwijl de verkoopvoorwaarden van WVI het gebruik van de volledige dakoppervlaktes voor de opwekking van hernieuwbare energie garanderen.

Meer dan een bedrijventerrein

Het bedrijvenpark komt perfect tegemoet aan de doelstellingen die de stad voor ogen had. Het was de wens om ruimte te geven aan ondernemingen, maar ook een oplossing voor de waterproblematiek was prioritair. De ambitie om door middel van blauwe en groene vingers meer natuur en biodiversiteit tot in de dorpskernen te brengen, is eveneens gerealiseerd. De nieuwe fietsverbindingen en een nieuw mountainbikeparcours passen uitstekend in de rijke fietstraditie van de stad Roeselare. In elk geval weet het publiek, in het bijzonder omwonenden en werknemers, de weg naar het gebied al goed te vinden. Te voet of met de fiets ontdekken zij dat het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek veel meer is dan louter een bedrijventerrein.