Home>Project>Kroonplein, Merksem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kroonplein, Merksem


Het invoeren van een volledig nieuw mobiliteitsconcept zorgt voor een vernieuwde en verbeterde bruikbaarheid van het Kroonplein. De verkeersas is naar één zijde van het plein gebracht, de andere kant is een verkeersluw verblijfsplein geworden voor multifunctioneel gebruik. 

De heraanleg van het Kroonplein past in de heraanleg van de volledige as Dokter Maurice Timmermanslaan/Kroonplein/Laaglandlaan. De as Kroonplein/Dokter Maurice Timmermanslaan is een weg die al het verkeer dat in en uit de wijk komt, samenbrengt en verdeelt. Omdat de bestrating in slechte staat was, nam het districtsbestuur van Merksem de heraanleg op in het bestuursakkoord 2007-2012. Dit was een kans om het ontwerp van de as en het plein op een duurzame manier uit te werken met veel aandacht voor de zachte weggebruiker, de veiligheid en de verblijfskwaliteit.

Groot rond punt

Vóór de heraanleg was het Kroonplein volledig opgenomen in de verkeersas. Het plein was ingericht als een soort groot rond punt met centraal een groen gedeelte met bomen. Door de veel te brede rijweg lag het middenplein als een eiland in de verkeersdrukte. Het was niet veilig bereikbaar, de bruikbaarheid was dus beperkt. Ook waren de toegangen tot het middenplein zeer smal en op onlogische plaatsen gesitueerd.

Een grote bevraging waaraan 340 omwonenden deelnamen, leverde sprekende resultaten op. De bewoners waren niet tevreden over de veiligheid voor voetgangers en overdreven snelheid kwam vaak voor. Bovendien werd het middenplein weinig gebruikt omdat het moeilijk bereikbaar en onaantrekkelijk was.

Verkeersas en verblijfsplein

Met een volledig nieuw mobiliteitsconcept als basis voor het ontwerp is getracht het plein terug te geven aan de bewoners. Het ontwerp maakte een duidelijke keuze door het Kroonplein op te splitsen in twee delen: een verkeersas en een verblijfsplein. Door verschillen in materiaalgebruik worden beide delen leesbaar. De verkeersas met aanliggende fietspaden loopt langs één zijde van het plein. Hij maakt de verbinding tussen de Laaglandlaan en de Dokter Maurice Timmermanslaan. Een versmalling van de rijbaan en enkele verkeersplateaus zorgen voor een snelheidsremmende inrichting.

Het verkeersluwe verblijfsplein bestaat uit een middenplein met groene rand, een rijgedeelte en een brede voetgangerszone aan de huizenkant. Het rijgedeelte ligt hier op hetzelfde niveau als de rest van het plein en is net als de voetgangerszone aangelegd in antracietkleurige betonstraatstenen van 20 op 40 centimeter. Zo wordt duidelijk dat de wagen te gast is.

De waardevolle bestaande moeraseiken en de concentrische cirkelvorm waarin ze staan, dienden als basis voor het ontwerp van het middenplein. Er is bewust gekozen voor een strak ontwerp waarbij de geometrische cirkelvorm extra wordt benadrukt. De buitenste cirkel is een rand van bomen met onderbeplanting, met een robuuste inoxplaat als boord. De volgende cirkel is een volledig rondgaande zitmuur die ook dienst doet als keermuur voor de groenzone. Dan volgt een cirkel bomen in een waterdoorlatende verharding van harsgebonden natuursteenslag. De middelste cirkel ten slotte word gevormd door een multifunctioneel middenplein in gepolierd beton. Door in de buitenrand drie verschillende soorten bodembedekkers met verschillende kleuren van bloemen te planten, ontstaat er een contrast met het strakke pleinontwerp. Bij de beplanting werd gebruik gemaakt van een biologisch afbreekbaar worteldoek, een primeur in België.

Sober meubilair

Vanuit de verschillende zijstraten zijn vier grote en duidelijk zichtbare toegangen tot het plein gemaakt. Door deze in een lichtgrijze betonstraatsteen van een groter formaat te leggen, vallen ze op ten opzichte van de rest van het plein.

Het straatmeubilair is zoveel mogelijk geïntegreerd in het ontwerp. Zo zijn bijvoorbeeld schuine betonelementen geïntegreerd in de betontegels als antiparkeerelement. Door het straatmeubilair zoveel mogelijk buiten of aan de rand van het middenplein te plaatsen, ontstaat een sober ontwerp waarin de cirkelvorm primeert en voor zich spreekt.

De opsplitsing van het plein in twee delen is ook zichtbaar in de keuze van de verlichting. Hoge verlichtingselementen geven de verkeersas voldoende licht. Aan de buitenkant van de verkeersluwe zijde staan lage rondstralers voor een intiemer effect. Op het binnenplein staan twee grote verlichtingselementen die licht werpen op het ganse middenplein. In de zitrand zijn spots verwerkt die ook in donkere omstandigheden de cirkelvorm accentueren.

Multifunctioneel

Het ontwerp maakt van het plein een multifunctionele verblijfszone met tal van mogelijkheden. Het bestaande basketbalveld is opnieuw ingetekend op het betonnen middenplein. De krimpvoegen in het beton zijn zodanig gekozen dat ze samenvallen met de belijning van het basketbalveld.

De vraag van het district voor een waterpartij en speelaanleidingen is vertaald in een speelse waterpartij aan de rand van het middenplein. Door de opstelling van zes in hoogte verschillende betonnen elementen met spuitmondjes worden kinderen geprikkeld om op en rond de waterelementen te spelen.  Het plein is zo ontworpen dat het ook voor verschillende evenementen kan worden gebruikt, de nodige nutsvoorzieningen en toegangen zijn er. Door het middenplein opnieuw bereikbaar te maken voor de bewoners kan het in de toekomst ook meer gebruikt worden.