Home>Project>Marktplein, Laakdal
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Marktplein, Laakdal


De aanleiding voor de heraanleg van het dorpsplein in Groot-Vorst, een deelgemeente van Laakdal, was de bouw van een nieuw administratief centrum (NAC) naast het historische dorpsplein. Het oude gemeentehuis, dat op termijn een nieuwe functie krijgt, is een belangrijke landmark in Laakdal. Het NAC, zorgt ervoor dat Laakdal opnieuw een sterk dorpshart krijgt met nieuwe ruimte voor verblijven en groen. 

Groot-Vorst groeide historisch rond een driehoekig groen plein. Door de jaren heen is het centrale plein, zoals in veel dorpen, verrommeld en verhard. De bouw van het NAC was dé opportuniteit om het dorpshart in zijn geheel te versterken, met nieuwe ruimte voor verblijf en groen. De omgeving van het NAC en de Markt is om die reden in haar geheel bekeken. Om eenheid te scheppen is het NAC verbonden met het marktplein door eenzelfde duurzaam en herkenbaar materialenpalet.

Groen dorpsplein rond oud gemeentehuis

Uit waardering voor het prachtige bakstenen gemeentehuis is het plein uitgezuiverd, onthard en vergroend. Nieuwe olmen herstellen de verhouding van de dorpsruimte, maken het landschap voelbaar en ritmeren de dorpsgevels. Ze verrijken de scenografie van het dorp door hun coulisse- en perspectiefwerking.

Overzichtelijke mobiliteit

Het ontwerp gaat uit van duurzame mobiliteit: het hele projectgebied is ingericht als zone 30 en er is éénrichtingsverkeer rondom het plein. Er ontstaat een logische keerlus. Door de parkeerplaatsen aan de buitenzijde te situeren, blijft het groene hart maximaal gevrijwaard en is de verkeersafwikkeling overzichtelijker. Er is in vijftig fietsstalplaatsen voorzien op drie verschillende locaties. Een nieuwe halte voor openbaar vervoer garandeert de bereikbaarheid van het NAC.

Uitnodigende voorzijde, functionele achterzijde

Het nieuwe plein aan het NAC maakt een gastvrij gebaar naar de bezoekers. De hoofdingang is duidelijk zichtbaar. Het plein heeft een verfijnde vormgeving met een kwalitatieve verharding, verblijfsplekken en zitbanken tussen kleurrijke en geurende bloemenborders in het geel-beige koloriet van het gebouw en het kunstwerk ‘De kracht van de Walenmannen’.  Het multifunctionele plein zal sporadisch gebruikt worden voor uiteenlopende evenementen zoals een buurtmarkt of kermis.  Aan de achterzijde van het NAC ligt een groene parking met een sobere en eerder functionele inrichting en de toegangen voor het personeel. Het NAC wordt op deze manier ingebed in een groen kader dat de verankering met de aanpalende achtertuinen versterkt en zo de hele ruimte structureert.