Home>Project>VISTAS, KORTRIJK
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

VISTAS, KORTRIJK


Ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag organiseerde de intercommunale Leiedal in de zomer van 2020 Contrei Live, een kunstenparcours op en langs het water in dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Een van de zestien artistieke interventies was Vistas in Stadsgroen Ghellinck in de Kortrijkse deelgemeente Bissegem.

Tien jaar geleden werd een woonuitbreidingsgebied in Bissegem grotendeels herbestemd tot een randstedelijke groenzone. Bebouwing is uitgesloten in het openruimtegebied van negen hectare, de gemeente kan hier ademen in een volwaardige groene long. Vijf jaar geleden kocht Natuurpunt – met de steun van het Vlaams Gewest en de Stad Kortrijk – vier hectare in het gebied aan met het oog op een stedelijk natuurproject, Stadsgroen Ghellinck. In 2019 lanceerde Leiedal een open oproep voor een kunstenparcours op en langs het water in de dertien gemeenten van haar Zuid-West-Vlaamse werkingsgebied. De kunstingreep Vistas in Stadsgroen Ghellinck was een van de gekozen artistieke interventies. De ontwerper van Vistas stond enkele jaren geleden ook in voor het ontwerp en de realisatie van het stadgroen, in opdracht van de Stad Kortrijk. Hij had dus veel landschappelijke kennis over de eigenheid van het gebied, zodat de kunstinterventie ook een publieke meerwaarde bood aan het stadsgroen.

Open kouterlandschap

De site Ghellinck is van oudsher een open kouterlandschap waarin de historische en inmiddels beschermde hoeve Het Armengoed een eminente plaats inneemt. De weidsheid van de kouter en de prominente positie van de historische hoeve vormen tot vandaag de ziel van Ghellinck, de zogenaamde ‘genius loci’. De vergezichten of ‘vistas’ over de kouter en naar de historische hoeve zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze elementen waren dan ook de belangrijkste landschappelijke uitgangspunten voor de kunstingreep Vistas.

Verhoogd landschappelijk bewustzijn

Met de landschappelijke ingreep wilde de ontwerper tijdelijk het landschappelijk bewustzijn verhogen bij het bredere publiek. De landschappelijke zichtlijnen worden door ze te maaien ‘verarmd’ en zo tekenen de belangrijkste ‘vistas’ of historische zichtlijnen zich af, ze worden letterlijk gegraveerd in het open kouterlandschap. De ingreep accentueert zo de vergezichten over de kouter en naar de historische hoeve, en maakt bezoekers bewust van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten. Zij aanschouwen een landschappelijk lijnenspel op schaal van de site dat de ‘genius loci’ van Ghellinck letterlijk en figuurlijk uitvergroot.

Van kunstingreep naar natuurlijk proces

De kunstinterventie gaat uit van een natuurlijk proces. De gemaaide lijnen werden tijdens de realisatie tijdelijk gemarkeerd door een laag wit zand. Tijdens het kunstenparcours waren de zichtlijnen dus gaaf wit. Sommige bezoekers gebruikten ze spontaan als nieuwe wandelpaden, dit was een ongepland maar daarom niet ongewenst neveneffect. Vandaag worden de zichtlijnen stilaan door het landschap geabsorbeerd, zij gaan langzaam op in de natuurlijke vegetatie. Stadsgroen Ghellinck is een ecologisch beheerd park en een mooie vertaling van de missie van (mede)beheerder Natuurpunt Kortrijk: een ecologische meerwaarde creëren voor omwonenden en de bevolking in contact brengen met flora en fauna. Met zijn tijdelijke karakter zet Vistas natuurbeheer mee in de kijker. Vanuit de gecreëerde condities voor vegetatie zullen de lijnen nog lang subtiel aanwezig zijn in het landschap, tot zij er weer helemaal in opgaan.