Home>Project>Landschapspark Melsele
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Landschapspark Melsele


Het landschapspark ‘Melsele’ is gelegen ten zuiden van de N70 in Melsele (deelgemeente Beveren) en wordt aan de zuidkant begrensd door enkele recente woonwijken. Het traject doorheen het landschapspark wordt gekenmerkt door een beekvallei, 2 bruggen over de Molenbeek, een poel met stapstenen, schorspaden, een fit-o-meter, verscheidene infoborden, een hoogstamboomgaard, houtkanten, een bos en een speeltuin. De inrichtingselementen van het gebied werden aangebracht door de schoolgaande kinderen die door de ontwerpers van het park zijn uitgewerkt.

Functioneel

De paden doorheen het park vormen een verbinding tussen het centrum van Melsele (kerkplein, scholen, handels- en administratieve functies en openbaar vervoer) en de zuidelijker gelegen woonwijken. Zij vormen een autovrij alternatief langsheen een groene omgeving. Voor de realisatie van de paden werden, afhankelijk van de locatie en doelgroep, verschillende verhardingstypen aangewend. Er werd enerzijds gebruik gemaakt van natuurlijke materialen (zand, gras en houtschors), maar het deel nabij het woongebied werd verhard aangelegd en is zo beter bruikbaar voor fietsers. De keuze van het materiaal stuurt het gebruik voor voetgangers en fietsers. Zowel voor voetgangers als fietsers is er een volwaardige verbinding, die evenwel niet overal samen valt. Tussen voet- en fietspad en de rijbaan zijn begroeide bermen voorzien die zorden voor een natuurlijke scheiding tussen weggebruikers. Dit verhoogd zowel de belevingswaarde als de verkeersveiligheid. De bermen worden extensief onderhouden.

Groen

Het traject is ingebed in een groene omgeving die gekenmerkt wordt door de landschappelijke integratie. De vallei van de Molenbeek vormt hierbij de rode draad.
Water is steeds nabij. De hoogstamboomgaard, populierenbossen, knotwilgen en natte graslanden bepalen het zicht. Niet overal is de toegankelijkheid van het gebied even groot.

Beleving

Langsheen het traject vormen water en natuur de belangrijkste belevingselementen. De speelcomponent is evenwel overal aanwezig. Met een natuurlijk ogende speeltuin, speelpoelen en andere natuurlijke ‘ontdekkingselementen’ is het gebied een uitstekende plaats voor kinderen. Lange zichtassen doorheen het open ontwerp bieden eveneens een verhoogde sociale veiligheid. Een fit-o-meter verhoogt het recreatief potentieel voor volwassenen. De nabijheid van woongebieden verhoogt de sociale veiligheid. De kans dat iemand je gezien heeft, is immer groot. Op regelmatige plaatsen zijn zitbanken en vuilnisemmers voorzien. Verlichting is evenwel beperkt aanwezig. Op strategische toegangsplekken werden infopanelen voorzien.