Home>Project>Ledeberg Leeft, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Ledeberg Leeft, Gent


Het Centrumplein in Ledeberg is volledig heraangelegd. Het is vergroend, zichtbaar gemaakt en verbonden met de wijk. Verspreid over de Gentse deelgemeente maakte ook een twintigtal verloederde hoekpanden plaats voor bouwgrond voor jonge gezinnen, hedendaagse nieuwbouwwoningen en ontmoetingsplekken. De twee ingrepen passen in het stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft.

De Stad Gent wil zijn dichtbevolkte wijken opwaarderen. Het stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft omvat een ruimtelijke, een sociaaleconomische en een sociaal-culturele pijler. Meer en mooier groen, een hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen tot de wijk, meer en actievere dienstverlening en meer ruimte voor ontmoeten zijn de zes doelstellingen van het project.

Een duurzame groenstructuur

Ledeberg mag dan wel begrensd worden door twee groenstructuren van stedelijk belang, de Ledebergse Scheldemeander en de kasteelparkengordel, ze heeft weinig groen in het centrum. Het project Ledeberg Leeft wil de groenstructuur versterken door het vergroenen van de Scheldemeander en het inrichten ervan tot groenas; het opwaarderen van het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark; het maken van groene routes voor langzaam verkeer tussen het weinige groen in de wijk en de Scheldemeander; het heraanleggen van het Centrumplein; het creëren van groene ontmoetingspleintjes verdeeld over de wijk. Op die twee laatste aspecten wordt hier dieper ingegaan.

Het Centrumplein, een kwaliteitsvol park

Het Centrumplein was tot voor kort een versnipperde en versteende ruimte. Een grondige heraanleg heeft het drastisch vergroend, overzichtelijk en zichtbaar gemaakt en verbonden met de wijk. Het plein biedt ook meer ontmoetingskansen en recreatiemogelijkheden.
Zowel de inrichting, als de beeldkwaliteit en de gebruikswaarde zijn aangepakt. Zo functioneert het plein ook werkelijk als centrale plek in de wijk. Het is nu een veel gebruikte ruimte waar buurtbewoners, scholieren van de Benedictuspoort en bezoekers van de Welzijnsknoop elkaar ontmoeten, er picknicken, sporten of spelen. In de Ledebergstraat, de Binnenweg en de Hundelgemsesteenweg kwamen er bijkomende toegangen. Die maken het mogelijk om van het centrum op een veilige en aantrekkelijke manier naar de Hundelgemsesteenweg en de druk bezochte Welzijnsknoop te geraken.
Het plein loopt van gevel tot gevel. Daarvoor was een grondruil met de school De Benedictuspoort nodig. Een stuk van het schoolterrein is nu een onderdeel van het publieke park. In ruil kreeg de school grond voor een uitbreiding van de schoolgebouwen. Op die manier kon de publieke ruimte groter en kwalitatiever ingericht worden. De private speelplaats is ook visueel verbonden met het park.
Twee hoofdpaden verbinden het centrale park met het deel aan de Welzijnsknoop. De paden delen het park in verschillende ruimtes in: de actiefste zones zijn het speelterrein en het sportveld. Daarnaast liggen rustiger groenkamers met banken en picknicktafels. De randen sluiten functioneel aan op de bebouwing. Hier liggen parkeerplaatsen, paden of pleinen als terrassen rondom het park.
Langs de oostelijke kant hebben buren toegang tot hun garage. Dit was tot voor kort een onaantrekkelijke wand met garagepoorten in alle vormen en kleuren. Bij de heraanleg werd de wand visueel afgewerkt met een bomenrij en een pergola.
Op het Centrumplein kwam het kunstwerk SMAAKLIK van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Ismail Farouk. Smaaklik is Afrikaans voor smakelijk. Tijdens het schooljaar 2014-2015 was het kunstwerk de basis voor een educatief Noord-Zuidproject samen met een Zuid-Afrikaanse basisschool. De kunstenaar verbleef voor deze opdracht geruime tijd in Ledeberg en maakte er kennis met de buurt, zijn bewoners en verenigingen.

Groene ontmoetingspleintjes

Een twintigtal hoekpanden in Ledeberg maakte plaats voor bouwgrond voor jonge gezinnen, hedendaagse nieuwbouwwoningen en ontmoetingsplekken. De panden waren in slechte staat, waardoor de hele buurt een verwaarloosde indruk gaf. De hoek van een straat bepaalt immers in grote mate het uitzicht van de ruimere omgeving. In opdracht van de Stad Gent kocht Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, de verkrotte hoekpanden aan en verving ze door nieuwe eengezinswoningen met tuin en/of terras. Enkele panden kregen ook een groen pleintje waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Onder andere op de hoek van de Hoefijzerstraat en de Kleine Kerkstraat is een kwaliteitsvol en opvallend nieuw gebouw opgetrokken dat plaats biedt aan vier woningen. De Stad Gent realiseerde er het buurtplein bij. De vormgeving van het plein sluit aan bij de architectuur van het gebouw. Een centrale boom brengt een groen accent in de sterk versteende omgeving. Daaronder is er plaats voor ontmoeten en spelen. Een houten bank op de cortenstaalrand werkt het pleintje af.