Home>Project>Ledebergse Scheldemeander, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Ledebergse Scheldemeander, Gent


Een kralensnoer van parken

Gent zet sinds enkele jaren flink in op de aanleg van nieuwe parken, die de recreatiebehoeften dicht bij huis opvangen. Die parken worden niet langer gezien als losliggende eilanden in het stadsweefsel, ze worden met elkaar verbonden in groenassen. De Ledebergse Scheldemeander is er zo één. Hij brengt groen en natuur binnen het bereik van de stadsbewoners.

Aan de rand van het dichtbevolkte Ledeberg loopt de Ledebergse Scheldemeander. Het is een kralensnoer van parken, met elkaar verbonden door een fiets- en wandelpad. De Scheldemeander is een kortsluiting tussen twee groenassen. Hij volgt gedeeltelijk de Groenas Bovenschelde om vervolgens over te gaan in de Groenas Benedenschelde. Hij doet wat alle groenassen van het Ruimtelijk Structuurplan Gent doen: groen en natuur tot in de stad en binnen het bereik van de stadsbewoners brengen. De realisatie van de Ledebergse Scheldemeander startte in 2005. Het project kreeg vleugels met de start in 2008 van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’, dat onder andere tot doel heeft om Ledeberg meer en mooier groen te bezorgen.

Groot gevoel van ruimte

De Ledebergse Scheldemeander volgt de bochtige Schelde van het Liedermeerspark in Merelbeke naar de toekomstige groenpool Gentbrugse Meersen. De Schelde blijft steeds het vaste aanknopingspunt. De rivier geeft het traject een groot gevoel van ruimte. Hier vergeet je dat de stad vlakbij ligt of dat in de omliggende straten de drukte van de dag heerst.

Langs de Ledebergse Scheldemeander kan de fietser of wandelaar verpozen in het ene na het andere groengebied. In vier jaar tijd kregen de inwoners van Ledeberg en Gentbrugge er 8,39 hectare aan parken bij. En er staan nog 9,5 hectare nieuw groen in de steigers.

Elk park heeft zijn eigen karakter. Samen bieden ze een brede waaier aan recreatieve mogelijkheden. De gebruikte materialen maken dat dit uitgestrekte lint van parken toch als een duidelijke eenheid te herkennen is.

Voor elk wat wils

In het Hospicepark ligt de nadruk op rustig genieten. Zittend op de schanskorven kijk je uit over de Schelde. Beneden ligt een poel die het kwelwater opvangt dat van het talud vloeit. Hoger op het talud werd een oude boomgaard aangevuld met nieuwe fruitbomen. Onder de lange pergola is het snoepen van kiwi’s en druiven.

Fietsers die verderop het Bellevuepark en zijn broertje het E3-plein aandoen, herkennen opnieuw de schanskorven. Samen met de vangrails en betonelementen refereren ze aan de harde (verkeers)infrastructuur in de omgeving. Het Bellevuepark en het E3-plein zijn zo ingericht dat ze tegen een stootje kunnen. Beide parken worden intensief gebruikt om te spelen en te sporten. Verderop gaat het fietspad onder de autosnelweg en onder de Brusselsesteenweg door.

Een volgende groene halte is het Keizerpark. Sinds de Vlaamse overheid twee fietsbruggen bouwde, is het een belangrijk knooppunt voor wandelaars en fietsers geworden. Van een geïsoleerd schiereiland veranderde het in een nieuwe place to be. Skaten, picknicken in het gras, vissen langs het water of optreden op een drijvend ponton, het park biedt er volop ruimte voor.

Het groen langs de Scheldekaai kwam er in nauw overleg met het jongerenontmoetingscentrum. De jongeren kozen voor reliëf als spelelement, een podium en een zithoek. Ook vissers zijn hier vaste klanten. Een aantal zichtlijnen zijn geënt op het stratenpatroon van de Sas- en Bassijnwijk.

Rechts voert het pad naar het buurtparkje van de Bassijnstraat. Het centrale spoor herinnert aan de vroegere treinlijn. Verschillende generaties vinden hier hun gading. De vegetatie is er afwisselend kort gemaaid gras en bloemrijk hooiland.

Rechtdoor loopt de Ledebergse Scheldemeander sinds het najaar van 2009 onder de spoorweg naar het Arbedpark Noord, met zijn 3,5 hectare het grootste park langs de route. Het ontleent zijn identiteit aan het verleden. Hier stond vroeger ‘de puntfabriek’. De stalen punt dwars door het park, de spoorwegbrug en het speellandschap met cortenstaalmuurtjes herinneren hieraan. Door het gebruik van verschillende bodems, de realisatie van een gesloten waterkringloop en het extensieve beheer van de Scheldedijken, kreeg het park ook een sterke ecologische invulling. Waterwegen en Zeekanaal nv stond in voor een dijkverhoging.

Regelmatig een feest

De Ledebergse Scheldemeander werd op vrij korte tijd gerealiseerd. Dat kon enkel door een intensieve samenwerking van partners als de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van de Vlaamse overheid, Waterwegen en Zeekanaal, Aquafin, privé-ontwikkelaars en verschillende stadsdiensten. Ook de bewoners van Ledeberg werden zeer nauw bij het project betrokken. Er waren debatavonden, inspraakmomenten, fietstochten en wandelingen, nieuwsbrieven, klankbordgroepen en, last but not least, van tijd tot tijd de feestelijke opening van een nieuw park. Dit alles leverde niet alleen een goed gevulde ideeëntrommel op maar vergrootte ook het enthousiasme van buren en parkgebruikers.