Home>Project>Leuvensestraat, Varkensmarkt en Guldenschaapstraat, Vilvoorde
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Leuvensestraat, Varkensmarkt en Guldenschaapstraat, Vilvoorde


De herinrichting van de Leuvensestraat, de Varkensmarkt en de Guldenschaapstraat, dé belangrijkste winkelstraten van de stad Vilvoorde, geeft een belangrijke impuls aan de revitalisering van het handelscentrum. De ingreep brengt kwaliteit en rust in het straatbeeld en zorgt voor identiteit en samenhang.
Vilvoorde staat in het teken van vernieuwing. Na het reconversieproject Watersite en het masterplan voor de stationsomgeving was de vernieuwing van het centrum het derde stadsvernieuwingsproject. Het was nodig omdat het centrum, met een veelheid aan materialen en elementen, verouderd was en de auto het ruimtelijke beeld teveel domineerde ten koste van de omgevingskwaliteit.

Masterplan

In 2011 werd besloten een masterplan op te maken voor het kerngebied, de aanlooproutes en de woonstraten. Het streeft naar een samenhangend stelsel van straten en pleinen met een uniforme en tijdloze uitstraling. Het omvat uniforme inrichtingsoplossingen en een stalenboek voor materialen en meubilair. Het biedt ook een geïntegreerde visie op verkeer, verblijf, materialisatie en groen. De beslissing om de winkelstraten gedeeltelijk autovrij en autoluw te maken en een ondergrondse parking onder de Grote Markt aan te leggen, zorgde voor een doorbraak in het dossier. Hierdoor kan er maximaal op de verblijfskwaliteit van voetgangers en fietsers worden ingezet en ontstaat er meer ruimte voor aangename terrassen in de straten. Het masterplan voorziet in verschillende uitvoeringsfasen, er is een totale investering van ongeveer 13 miljoen euro mee gemoeid.

Voetgangerszone

De Leuvensestraat, de Varkensmarkt en de Guldenschaapstraat herbergen een groot deel van het handelsaanbod in het centrum. Deze 500 meter lange as is nu een aaneengesloten voetgangerszone op één niveau, van gevel tot gevel. In de as van de straten maakt een smalle rijloper laad- en losverkeer voor de winkels mogelijk. Voor de brede randen aan weerszijden van de rijloper zijn tegels van Portugese graniet met een breedte van veertien centimeter gebruikt. Ze zijn in een willekeurig lijnenpatroon aangelegd. Kantstenen in Franse graniet versterken de continuïteit en de typisch slingerende beweging van de straten. Het geheel oogt eenvoudig en biedt een rustig kader voor de diversiteit aan gevels van winkels en woningen. Parkeerplaatsen zijn vervangen door bomen, zitbanken, verlichtingspalen en fietsenstallingen, geselecteerd volgens een uniforme huisstijl en kleursamenstelling. Deze objecten zijn uitgelijnd en aan de zonnezijde geplaatst waardoor een dynamische strook de levendigheid bevordert. Ten slotte kreeg ook het standbeeld Pierre Lafaut – onder de Vilvoordenaars beter bekend als Dikke Pie – een nieuwe prominente plaats op de Varkensmarkt.

Ingetogen openbare ruimte

De ontwerper heeft de vernieuwing aangegrepen om het volledige centrum, dat gekenmerkt wordt door een grote diversiteit in bouwstijlen en -periodes, aan elkaar te rijgen met een consequent vormgegeven, hoogwaardige en toch ingetogen openbare ruimte. De opwaardering van de openbare ruimte draagt bij aan een kwaliteitsvolle leefomgeving met een betere belevingswaarde voor omwonenden, winkeliers en bezoekers. De inrichting is bijzonder positief ontvangen door de bevolking en de handelaars. De overlast van de werken bleef tot een minimum beperkt omdat de riolering niet hoefde te worden vernieuwd en omdat er met een slimme fasering werd gewerkt. Intussen staat het volgende grote project al op stapel: de inrichting van de Grote Markt. De bouw van de ondergrondse parking is begonnen, het vernieuwde plein zal in 2019 worden geopend.