Home>Project>Lichtplan, Aalst
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Lichtplan, Aalst


De stad Aast vernieuwt en herwaardeert door middel een onderbouwde visie, het lichtplan, de functionele, accent- en sierverlichting van de openbare ruimte, gebouwen en kunstwerken. Het lichtplan omvat een globaal lichtconcept voor de gemeente en detailconcepten voor het historisch centrum, de dorpskernen Moorsel en Meldert, de Hopmarkt, het Stationsplein en verschillende (historische) gebouwen.

Het lichtplan voor de stad Aalst beoogt een opwaardering van het nachtelijk gebruik en de beleving van de stad en het openbaar domein.

Aan de basis van het lichtplan ligt een lezing van de stedelijke en landschappelijke structuur van de stad op verschillende schaalniveaus. Hoe functioneert deze structuur overdag en ’s nachts? Hoe worden de stadskern, de dorpen, straten en pleinen gebruikt en ervaren? Welke rol spelen het waardevolle patrimonium, monumenten en groen?

Uitgangspunten bij het uitwerken van het lichtconcept zijn naast de nachtelijke beeldkwaliteit en een functioneel gebruik van de openbare ruimte: rationeel energieverbruik, vermijden (beperken) van de lichtpollutie, verhogen van de sociale en verkeersveiligheid en efficiëntie in plaatsing en gebruik. Met andere woorden niet meer of minder verlichten, maar vooral ‘juist’ verlichten met het correcte evenwicht tussen functie, esthetiek en energieverbruik.

Het globale lichtconcept beklemtoont de gemeentelijke structuur: stad, dorpen en open ruimte. Een differentiatie van de functionele verlichting vertaalt de overgang tussen bebouwde omgeving en open ruimte. Zones waar niet verlicht wordt onderstrepen dit. Deze differentiatie – in Aalst een radiaal concentrische verlichtingsstructuur – wordt concreet door een verschil in lichtkleur, in de schaal en maat van de verlichtingspunten (lichtpunthoogte) en de specifieke lichtkenmerken, zoals lichtniveau, lichtkleur, kleurweergave-index, enz.  rekening houdend met de geldende normen. Stedelijke invalswegen, boulevards, winkelstraten, woonstraten, stadspleinen, wijkpleintjes, parken – elke plek heeft een functie en betekenis in de stedelijke structuur en heeft (plek)eigen kwaliteiten die specifiek belicht worden. Op schaal van het binnenstedelijke weefsel speelt de interactie met het patrimonium een essentiële rol (afbakening, accent, schaal).

Waar buiten de kernen, langs wegen, de verlichting voornamelijk functioneel is, hoofdzakelijk gericht op een veilig gebruik, staat in de kernen en voor de architectonische verlichting de beleving, de ervaring centraal: publieke ruimte als ontmoetingsplaats waar ’s nachts de eigenheid van de plek waarheidsgetrouw, genuanceerd en gericht geaccentueerd wordt weergegeven. Door afgewogen keuzes wordt waardevol patrimonium zichtbaar en kunnen overdag moeilijk zichtbare details ’s nachts (her)ontdekt worden.

Met de stadsdiensten en partners, waaronder de netbeheerder, is een continu proces gevoerd dat garant staat voor de haalbaarheid en robuustheid in de tijd van het lichtplanplan, rekening houdend met mogelijke evoluties in de verlichtingstechniek. Tevens zijn , Om tot een breed gedragen project te komen, bij de opmaak en implementatie van het lichtplan communicatie en participatie met de

bevolking doorheen het proces verweven, zowel bij de globale ambities en principes als bij de concrete uitwerkingen via bewoners- en informatievergaderingen.

Het lichtplan is samengevat in een handboek en wordt door de stad gestaag gerealiseerd. Vandaag zijn al verschillende plekken en monumenten uitgevoerd volgens het lichtplan, onder meer de dorpen Moorsel en Meldert, de Hopmarkt, het Oud Hospitaal, het Keizersplein en het Statieplein. De komende jaren wordt het lichtplan verder gerealiseerd.