Home>Project>Lichtplan, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Lichtplan, Antwerpen


Met zijn gebiedsdekkende lichtplan heeft de Stad Antwerpen een samenhangende visie en een krachtig instrument om het openbaar domein op een uniforme en kwalitatieve wijze uit te lichten. De eerste realisatie is de architecturale verlichting van het stadhuis en omgeving.

Het Lichtplan Antwerpen is geënt op het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, het neemt er de beelden en ruimtes uit over. Die beelden en ruimtes vertaalt het plan in types van verlichting. De gelaagde aanpak van de basisverlichting, het uitlichten van belangrijke verkeersassen en een verlichtingslaag die de sfeer van een bepaalde zone moet benadrukken, creëren samen een harmonieus totaalbeeld. Het uiteindelijke doel is om bij de aanleg en heraanleg van openbaar domein steeds rekening te houden met de aanbevelingen uit het lichtplan, zodat de stad zowel ’s nachts als overdag aantrekkelijk is.

Lichthiërarchie

Niet alle gebouwen en sfeerbepalende elementen zijn even belangrijk, daarom is er een lichthiërarchie. Die wordt opgemaakt op basis van het historische belang van het gebouw in zijn omgeving, de architectonische details, bouwmaterialen en hun afwerking, en de officiële huidige functie. Voor deze indicatoren is er een waardebepaling in een matrix. Bij de opmaak van een nieuw lichtontwerp wordt op basis van de hiërarchiebepaling een selectie gemaakt van de gevels en sfeerbepalende elementen die kunnen worden uitgelicht. Ook de lichtintensiteit wordt daarbij bepaald om een harmonisch verlicht geheel te verkrijgen.

Nachtelijke beleving Grote Markt

De nieuwe architecturale verlichting van het stadhuis en omgeving is de start van de opwaardering van het historische centrum. Waar vroeger de verlichting de binnenstad in een overbelichte en donkergele lichtwolk achterliet, versterkt de nieuwe verlichting de architecturale kwaliteit. De selectieve uitlichting heeft veel aandacht voor details van de bijzondere architectuur. Zo krijgt de omgeving van de Grote Markt ’s nachts een heel ander uitzicht dan overdag. Bij de overgang van dag naar nacht komen verschillende nieuwe accenten en details in beeld, die de omgeving haar specifieke kwalitatieve uitstraling geven. Toeristen en omwonenden genieten, de horeca heeft er een prachtige aandachtstrekker bij.
Bij de installatie van de verlichting is sterk ingezet op de participatie van omwonenden en horeca. Oude armaturen en reclameborden werden meteen verwijderd.
In het projectgebied zorgen meer dan 1300 nieuwe armaturen met LED-verlichting voor een totaalbeeld waarin straatverlichting en sfeerverlichting elkaar ondersteunen. Overdag komen de nieuwe gevelarmaturen de uitstraling van de gevels ten goede: ze zijn kleiner en minder zichtbaar, waardoor er meer ruimte is voor de architecturale kwaliteit van het historische centrum. Voor de straatverlichting zijn verlichtingsarmaturen met historische uitstraling gebruikt, maar dan voorzien van moderne LED-systemen. Een instelbaar sturingssysteem ondersteunt de hele installatie.

Monumentenzorg

De juiste locatie van de armaturen en de details voor de montage op beschermde gevels gebeurden in nauw overleg met de afdeling Monumentenzorg. In het vooronderzoek werden verschillende bevestigingsmethoden zoals verlijmen, klemmen of klassiek boren en schroeven bestudeerd en werden er richtlijnen voor de montage op bijvoorbeeld dakleien opgesteld. Er is geopteerd om alle delen in de voegen te schroeven. Eandis ontwikkelde hiervoor een speciale, verstelbare beugel die een grondige afregeling en eventuele demontage mogelijk maakt zonder blijvende schade.
Binnenkort krijgen ook andere monumentale locaties zoals de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Carolus Borromeuskerk een aangepaste architecturale verlichting. In de districten wordt ingezet op de verlichting van de verschillende districtskernen.