Home>Project>The Liquid Wall, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

The Liquid Wall, Brugge


‘The Liquid Wall’ is een verplaatsbaar paviljoen dat ontmoeting en cocreatie centraal stelt. Het is ook een platform voor het uitwisselen van ideeën. Het paviljoen heeft een kruisvormig plan met een opening in het midden. De wanden zijn opgetrokken uit houten panelen beschilderd met krijtbordverf die uitdagen een tekening, een boodschap of een idee achter te laten. Het paviljoen werd ontworpen naar aanleiding van de Triënnale Brugge 2018, met als thema ‘Liquid City’.

We leven in een vloeibare samenleving, zegt socioloog Zygmunt Bauman, waarbij grenzen meer en meer vervagen of onduidelijker worden. Een samenleving zonder begin of einde, zonder ankerpunt. ‘The Liquid Wall’ is een paviljoen dat een metaforisch ankerpunt (binnen de samenleving) kan zijn, een plaats voor ontmoeting,  voor samenkomst, een begin- en eindpunt, een platform voor ideeën en vrije meningsuiting. Tegelijkertijd is het een plek die ons confronteert met de vloeibare samenleving die broos en vergankelijk is. Het paviljoen werd ontworpen naar aanleiding van de Triënnale Brugge 2018 – Liquid City. Het maakt deel uit van het ‘Inspired by Triënnale Brugge’-traject, initiatieven georganiseerd met een link naar het platform ‘de Toekomst van Brugge’ en naar het thema van de Triënnale. Het project werd ondersteund door de Toekomst van Brugge en gesubsidieerd door de jeugddienst Brugge.

Analoge facebookwall

Van boven gezien heeft het paviljoen de vorm van een kruis, net als een ankerpunt wanneer je een locatie zou aanduiden op een kaart. De muren zijn opgetrokken in een houten constructie bekleed met houten panelen die beschilderd zijn met krijtbordverf. De bezoeker wordt uitgedaagd om aan de slag te gaan met de krijtjes in verschillende kleuren en een (aan)tekening, een boodschap, een meningsuiting, een idee achter te laten. Het is als het ware een analoge facebookwall van de samenleving waar berichten op gepost kunnen worden. De sociale-mediawereld is zeer vluchtig en vloeibaar, dingen vergaan even snel als ze komen. Ook in het paviljoen is het aspect vergankelijkheid aanwezig. Een regenbui kan de aantekeningen op de muur zomaar uitwissen.

Verplaatsbare constructie

Het paviljoen is gemakkelijk verplaatsbaar naar verschillende locaties. Zo kan het meerdere malen ingezet worden om telkens een nieuwe dynamiek te creëren. Op elke nieuwe locatie vindt er een activiteit plaats, bijvoorbeeld lokale artiesten die een tekening maken of receptjes met restjes die opgeschreven worden om zo te delen. In principe is dit een project dat, eens gerealiseerd, over een periode van meerdere jaren kan lopen op verschillende locaties. Op die manier wordt het echt een ‘vloeibare muur’ die zich door de stad en daarbuiten verplaatst.

Gedeeld auteurschap

Het paviljoen wil een plek van verbinding en cocreatie genereren. De muren zijn geen wit canvas dat alleen bestreken mag worden door een kunstenaar, maar een zwart krijtbord. Dit verlaagt de drempel, iedereen kan creativiteit de vrije loop laten. Een ‘fout’ kan altijd uitgewist worden, de bezoeker kan telkens opnieuw beginnen. De (aan)tekeningen zijn ook maar tijdelijk, ze kunnen uitgeveegd worden door een andere persoon of door een korte regenbui. Ze kunnen ook aangepast of zelfs gecensureerd worden als iemand anders niet akkoord is. De (aan)tekeningen leiden een eigen leven, er is geen uniek auteurschap, alleen een gedeeld. Hierdoor ontstaat een boeiende dynamiek en zorgt ‘The Liquid Wall’ voor een fysieke dialoog tussen mensen.

Geen klassieke publieke ruimte

‘The Liquid Wall’ is geen publieke ruimte in de klassieke zin, omdat het paviljoen geen vaste plaats heeft. Toch is het een wezenlijk deel van de publieke ruimte als activator ervan. Het is er onlosmakelijk mee verbonden omdat het in de publieke, voor iedereen toegankelijke ruimte moet staan om te functioneren en betekenis te krijgen. De nieuwe publieke ruimte is tijdelijk en verplaatsbaar en kan zo veel sneller inspelen op de urgenties in de vloeibare samenleving.