Home>Project>Loonsplein, Borgloon
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Loonsplein, Borgloon


Een plein voor een monument

De vroegere stroopstokerij Wijnants in Borgloon verdiende beter dan een verwaarloosde en ongedefinieerde toegangsruimte. Een nieuw, minimalistisch evenementenplein benadrukt het industriële en historische karakter van het monument.

In 2007 won de voormalige stroopstokerij Wijnants de monumentenstrijd. Dit was voor de gemeente Borgloon de directe aanleiding om de verwaarloosde en ongedefinieerde ruimte voor deze historische site om te vormen tot een nieuw evenementenplein. De herinrichting gebeurde met respect voor het industriële karakter van het monument en versterkt de ontwikkeling van het fruitexperience-centre in de gebouwen van de voormalige stroopstokerij. De infrastructuurwerken aan het Loonsplein maken deel uit van een groter project waarin ook het nabijgelegen stationsplein zal worden aangepakt, net als de groenvoorzieningen en de riolering.

Eenvoud is gedurfde originaliteit

Vertrekkend van het historische karakter van de site is ervoor geopteerd om het plein zo eenvoudig of sober mogelijk maar tegelijkertijd structurerend in te richten, waardoor het industriële karakter van de site en de gebouwen benadrukt wordt. De gedachtegang ‘eenvoud is gedurfde originaliteit’ fungeerde als basis voor het ontwerp en is vertaald in een sober plein. De ruimtelijke ingrepen staan in functie van het structureren van de lege ruimte met bijzondere aandacht voor de eenvormigheid van de site en voor het definiëren en het afbakenen van verschillende deelruimten.

In functie van de vroegere industriële activiteiten is het plein volledig verhard. Toch wordt  deze lege ommuurde ruimte als zeer kwaliteitsvol ervaren. Door openheid te behouden wordt de leegte dan ook versterkt.

Niveauverschil

Er is geopteerd voor een sobere materiaalkeuze die het industriële karakter van de site onderschrijft. Daarom is enkel duurzaam en natuurlijk materiaal aangewezen. Zo is op het evenementenplein de vroegere kasseiverharding integraal behouden.

Het bestaande minimale niveauverschil op het plein is geaccentueerd en versterkt door beide vlakken scherper uit te voeren en door het toevoegen van een grasvlakte die beide gekantelde vlakken van elkaar scheidt en het hoogteverschil opvangt. Die scheiding in de leegte van het plein structureert en definieert de ruimte, en bakent ze af.

De langs- en dwarshellingen zijn minimaal gehouden, met respect voor de historische context. Daardoor is de toegankelijkheid van de site geoptimaliseerd en gegarandeerd, ook voor minder mobiele personen.

Houten platforms

De spoorinfrastructuur geeft de site een eigen identiteit en karakter. De sporen zijn niet enkel gerestaureerd, ze krijgen in functie van het evenementenplein een nieuwe betekenis. In een volgende fase zullen ter hoogte van de railinfrastructuur nieuwe verplaatsbare houten platforms worden geplaatst. Ze kunnen naargelang de behoefte worden opgesteld en laten een multifunctioneel gebruik toe (zitelement, sokkel voor het tentoonstellen van kunstobjecten, verplaatsbare bloembak, tafel).