Home>Project>Lourdeskapelpark, Genk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Lourdeskapelpark, Genk


Het project Lourdeskapelpark in het centrum van Genk beoogt de grondige renovatie van een groene zone rond een kapel. De eerste fase herstelt het park in zijn eer door de opwaardering van het bestaande groen en het aanplanten van nieuwe bomen, hagen, sierheesters en bloeiende planten. Ook de aansluiting bij het stadscentrum wordt dankzij een doordachte padenstructuur sterk verbeterd. 

Het Lourdeskapelpark is ongeveer 1,6 hectare groot en strekt zich uit in noord-zuidrichting op de steilrand van het Kempisch plateau. Door zijn ligging is het niet alleen een belangrijke stapsteen tussen de Stiemerbeekvallei in het westen en de bovenloop van de Dorpsbeek in het oosten, het is ook een waardevol groen rustpunt in het vrij dens bebouwde Genkse centrumgebied.

Het ontstaan van het Lourdeskapelpark gaat terug tot de oprichting van de Lourdeskapel in 1893. De kapel op een heuveltop gaf toen een mooi zicht op het oude Genk met zijn neogotische kerk (deze kerk verdween tijdens WO II en werd vervangen door de huidige Sint-Martinuskerk). Door de jaren heen veranderde de ruimtelijke context van zowel het eigenlijke parkgebied als de onmiddellijke omgeving ervan. Zo ruimde het omliggende, open heidegebied langzaam maar zeker plaats voor bebouwing en geraakte het parkgebied meer en meer geïsoleerd en in verval.

Bestaand en nieuw groen

De eerste fase van de renovatie van het Lourdeskapelpark herstelt het park in zijn eer. De beeldbepalende kapel, de dreef, de toegangen en de parkhelling krijgen een prominentere rol waardoor de beleefbaarheid van de cultuurhistorische en landschappelijke elementen vergroot. De opwaardering van het groen houdt het selectief uitdunnen van de bestaande beplanting in, alsook het aanplanten van nieuwe bomen in de Kastanjedreef, en van hagen, sierheesters en bloeiende planten nabij de (entree)pleintjes en langs de randen van het park. De grasvegetaties worden geoptimaliseerd en toegespitst in sortiment op de gebiedsspecifieke kenmerken zoals bijvoorbeeld schaduwrijke plekken, vochtige delen en hellingen.

Doorwaadbaarheid en ontsluiting

De herinrichting wordt ook aangegrepen om de aansluiting met het stedelijke gebied en het centrum van Genk te optimaliseren. De nieuwe, doordachte structuur van de paden die de verschillende parkdelen onderling fysiek met elkaar verbindt, verbetert de doorwaadbaarheid voor de bezoekers. Nieuwe paden sluiten het park in de vier windrichtingen direct aan op de omgeving. De relatie met het centrum van de stad wordt opnieuw aangehaald.

De herinrichting van het Lourdeskapelpark gebeurt in verschillende fases. In de toekomst zullen nog andere delen van het park aangepakt worden. Zo voorziet het globale inrichtingsplan onder meer in de realisatie van een ‘boomkruinenbrug’, een pad dat tussen de boomtoppen zal slingeren en zal zorgen voor een verbinding over een aanpalende groeve.