Home>Project>Markt, Assenede
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Markt, Assenede


De gewestweg N436 loopt dwars door de kern van Assenede. Hij was in de eerste plaats ingericht als verkeersruimte, ook de kwaliteit van de charmante omgeving van de kerk was ondermaats. Inmiddels ondergingen de doortocht en de dorpskern een metamorfose. Het ontwerp voor de herinrichting besteedde maximaal aandacht aan verblijfskwaliteit, ruimte voor zwakke weggebruikers, openbaar vervoer en groen.

Tot voor kort legde de gewestweg N436 een zware claim op de ruimte en beleving van de dorpskern van Assenede. De gewestweg stond in het teken van het gemotoriseerde verkeer, het parkeren domineerde het volledige centrum van de gemeente. Er was amper ruimte voor fietsers en voetgangers. Zelfs op het dorpsplein was nauwelijks plaats voor een terras, een bushalte of een degelijke fietsenstalling.

Flirt met het landschap

Assenede ligt op de plooi van twee verschillende landschappen: de kleiige polders in het noorden en de zandstreek in het zuiden. Buiten de dorpskern neemt de gewestweg in dit tweeledige landschap een unieke positie in. Ten noorden van Assenede volgt de weg de Kapelledijk, die de twee verschillende landschappen van elkaar scheidt, het zuidelijke deel van de weg doorklieft de zandstreek van het Meetjesland. De gewestweg flirt als het ware met het omringende landschap.

Het ontwerpteam wilde dit landschappelijke karakter ook versterken in het centrum van de gemeente en koos voor de massieve inbreng van groen langsheen het traject. Esdoorn, es en linde sieren inmiddels de vernieuwde centrumstraten.

Wegprofiel in deelsegmenten

Het projectgebied wordt symbolisch begrensd door het kapelletje ten noorden en de watertoren ten zuiden van de kern van Assenede. De ontwerpers hebben in het concept van de herinrichting de lokale landmarks  aangegrepen als plek om het verkeersregime te verschalen. De markante gebouwen maken de bezoeker attent op de entree van het dorp: vanaf hier verandert het verkeersregime en het bijbehorende wegprofiel, en krijgt de zwakke weggebruiker meer ruimte.

De doortocht door Assenede onderscheidt zich bovendien van vele andere, kaarsrechte doortochten in Vlaanderen. Het  traject volgt in de gemeente een vrij bochtig tracé en heeft bovendien een zeer wisselende profielbreedte. Deze karakteristieke ruimtelijke conditie vroeg om een contextgevoelige aanpak, waarvoor een herkenbaar profiel per deelsegment werd uitgewerkt. Op enkele welgekozen plaatsen werd een ‘plek’ ingericht met extra aandacht voor een veilige fietsoversteek of een bushalte nabij de scholen.

Omdat ook nogal wat commerciële en gemeenschapsfuncties langsheen de gewestweg gesitueerd zijn, kreeg het parkeren een rechtmatige plaats in de dorpskern. Het gebeurt in hoofdzaak tussen de bomen langs de gewestweg en op drie eenvormig ingerichte centrumparkings.

Het marktplein

De omgeving van de Markt is een opvallend rustpunt in het dorp. Door een insnoering van het verkeer, een reductie van het parkeervolume en een specifieke materialisatie ontstaat een aangename verblijfsplek. De Bevrijdingsboom – een opvallende negentigjarige rode beuk – is er samen met de bestaande monumenten het decor voor terrassen, markt en zitgelegenheid.

De ontwerpers vatten de vormgeving van de marktplaats meer poëtisch op: in de granietverharding zijn ‘gevallen boomblaadjes’ verwerkt, fonteintjes zijn geïntegreerd. Het houten zitmeubilair onder de Bevrijdingsboom en naast de kerk werd op maat van de plek ontworpen en zorgt voor identiteit en meer verblijfskwaliteit. Op de hoek van de lange zitbank waakt het standbeeld ‘Diedrik van Assenede’ van kunstenaar Peter Audenaert voortaan over de vernieuwde dorpskern.

Communicatie met de bevolking

De dorpskernvernieuwing bestond uit een volledige herinrichting van gevel tot gevel, inclusief verhardingen, groen, rioleringen en leidingen van openbaar nut. De uitvoering verliep in verschillende fases. Er werden maximale inspanningen geleverd om een continue doorgang door de gemeente te verzekeren, de bereikbaarheid van de drie scholen te behouden, de afwatering te garanderen.

Tijdens het planningsproces werden verschillende informatiemomenten voor bewoners en handelaars georganiseerd, hun opmerkingen werden verwerkt in het ontwerpplan. De gemeente leverde daarnaast bijkomende communicatie-inspanningen, zoals het opzetten van een website en publicaties in de lokale pers.

Ook gedurende de uitvoering van de werken was er een vlotte communicatie met alle betrokkenen. Tijdens de werfvergaderingen werd tijd gereserveerd om specifieke items te bespreken zoals de leveringen aan handelszaken, de duur van de werken, mogelijke hinder.

Het marktplein en de gewestweg werden midden 2013 geopend met een ludiek, onvergetelijk feest.