Home>Project>Markt, Deinze
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Markt, Deinze


De heraanleg van de Markt van Deinze is de tweede deelrealisatie van een groot stadsvernieuwingsproject. De Markt is weer een aangename verblijfsplek geworden. Er zijn twee pleinzones die dialogeren met de belangrijkste gebouwen. Vier kleurvlakken verwijzen naar de vier seizoenen en accentueren de waardevolle elementen op de Markt. De terrassen van horecazaken zijn essentieel voor de beleving van het stadshart. 

In het beleidsplan van de stad Deinze voor de periode 2007-2012 was de vernieuwing van het publiek domein van de stadskern prioritair. Om de samenhang in het stadsvernieuwingsproject te bewaren, werd een conceptstudie opgemaakt, een globaal strategisch plan dat de stedenbouwkundige en conceptuele richtlijnen voor het volledige gebied en voor alle deelprojecten vastlegt. Het vernieuwen van de publieke ruimte van de Markt is het tweede deelproject in uitvoering van het stadsvernieuwingsproject.

Twee pleinzones

De Markt was tot voor kort een functionele ruimte met veel aandacht voor verkeerscirculatie en parkeren. Wekelijks is er een markt op woensdag, er vinden evenementen plaats zoals de kermis, de canteclaerstoet, de Deinse Feesten, maar als verblijfsruimte schoot de Markt te kort. Nu is hij weer een verblijfsplek met aandacht voor een maximale flexibiliteit en toegankelijkheid.

De Markt is duidelijk ingedeeld in twee pleinzones, met rijweg en parkeerplaatsen als structurerende elementen. De pleinen dialogeren met de voornaamste gebouwen op de Markt. Het zuidelijke plein ligt voor kerk, stadhuis en bibliotheek, het noordelijke voor het Huis van Thuyne. Het zuidelijke deelgebied is opgevat als een open, minerale vlakte zonder obstakels of hoogteverschillen. Het is ideaal voor grote evenementen zoals de kermis, de markt, de stoet en er is ruimte voor terrassen. Het noordelijke deel is groener en zoekt een evenwicht tussen verblijven, verkeer en parkeren. Ter hoogte van het Huis van Thuyne zijn bomen ingeplant als link met het naburige Kaandelpark.

Een centraal scharnierpunt ter hoogte van de Ramstraat versterkt de tweedeling en fungeert tevens als verkeertechnisch knooppunt. Op deze plek in het midden van de Markt, waar ooit de middeleeuwse stadshal stond, is een eigentijdse stadsluifel opgericht. Deze constructie is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats.

Verlichtingsplan

Het plein en de rijweg zijn aangelegd in natuursteen Kandla Grey, de windschermen van de terrassen in glas, de banken in hardhout. De kleuren van de materialen zorgen voor rust en harmonie met de omgeving. Voor slechtzienden is een geleiding uitgewerkt bestaande uit wanden, geleidingslijnen in natuursteentegels en inox waarschuwingsnoppen.

Op basis van een verlichtingsplan is functionele verlichting aangebracht aan de gevelwanden en worden de waardevolle gebouwen met voorpleinen als accent verlicht. Subtiele wandverlichting straalt verschillende bouwelementen aan van de kerk als monument, het stadhuis als publiek gebouw, het Huis van Thuyne en de stadsluifel.

Vier kleurvlakken

Kunstenaar Benoit Van Innis heeft vier kleurvlakken ontworpen die geïntegreerd zijn in de straatverharding. Elk kleurvlak accentueert een waardevol element op de Markt en/of een doorsteek naar naastgelegen gebieden, en zorgt ervoor dat het marktbeeld niet eentonig wordt. De schilders van de Leiestreek met het geliefkoosde thema ‘de vier seizoenen’ waren het vertrekpunt voor de kleurkeuze. Lente, zomer, herfst en winter zijn vertaald in een groen, oranje, rood en wit kleurvlak. In het kleurvlak zomer is een waterelement in de vorm van spuitkopjes geïntegreerd. Het kunstwerk van het kleurvlak herfst wordt doorgetrokken in het plafond van de stadsluifel.

Terrassen

De terrassen zijn van essentieel belang voor het ervaren van de Markt als de verblijfsplek bij uitstek. Er is een uniform ontwerp opgemaakt bestaande uit glasplaten als windschermen en parasols die de volledige terraszone bedekken. Deze vaste terrasvoorzieningen zijn geplaatst door de stad en worden door middel van een overeenkomst met de betrokken horecazaken over een bepaalde termijn terugbetaald. Voor het meubilair is er een richtlijn zodat dat elke horecazaak haar eigenheid kan behouden binnen een afgebakend kader.