Home>Project>Markt, Geel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Markt, Geel


De Markt van Geel heeft weer aansluiting gevonden bij haar vroegere kwaliteiten: openheid, overzicht, helderheid, groene elementen. Die waren na de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan omdat de auto alle plaats ging opeisen. Nu krijgen de zachte weggebruikers en het openbaar vervoer een voorkeursbehandeling.

Een noordelijke en een zuidelijke as geven toegang tot het centrum van Geel. Door de bevolkingsgroei en de toename aan functies werd een westelijke ontsluitingsas tussen de ringweg en het centrum noodzakelijk. Het structuurplan Geel heeft die as en de stedenbouwkundige verdichting er rond planologisch ingebed. De projecten werden gebundeld in het stadsvernieuwingsproject ‘Gheelodroom’, met als belangrijk onderdeel de herinrichting van de Markt als centraal open plein.

Het was de bedoeling een verkeersluw centrum te realiseren door het herstructureren van de rijrichtingen en door het verplaatsen en ondergronds brengen van de parkeerplaatsen. De vrijkomende ruimte moest multifunctioneel aangewend kunnen worden, voor het dagelijks functioneren en voor het evenementen- en marktenbeleid.

Oude kwaliteiten herontdekt

Bij het begin van de 20ste eeuw was de Markt nog heel eenvoudig en eenduidig ingericht: een bestrating van gevel tot gevel, zonder aanduiding voor de verschillende gebruikers. Er was een groen perk met onder andere een muziektent en een waterelement. Na de Tweede Wereldoorlog veroverde de auto de Markt, alles moest wijken voor parkeerplaatsen. Nabij de kerk was er wel een groene zone, maar voor het overige was de Markt een groot parkeerterrein met bushalte. Kenmerkend was de opdeling in zones: verkeer, bushalte, parkeren, terrassen, groen.

De nieuwe Markt  wil de voormalige kwaliteiten terugbrengen: openheid, overzicht en helderheid met een duidelijk groen element. De auto’s worden zoveel mogelijk geweerd uit de stadskern. Doorgaand autoverkeer over de Markt is niet meer mogelijk. Parkeren wordt, op enkele kortparkeerplaatsen na, niet meer toegelaten. De zachte weggebruiker en het openbaar vervoer krijgen een voorkeursbehandeling. Voor de bussen komt er één centrale halte, op de Werft.

De stad zet met dit gewijzigd mobiliteitsprofiel in op een nieuwe betekenis en identiteit voor het  centrumplein.  Niet  alleen  wordt  het  stadscentrum  multimodaal  bereikbaar,  de  gebruikswaarde  en  de  verblijfskwaliteit  van  het plein nemen exponentieel  toe.

Grote open ruimte

Het nieuwe marktplein blijft voor het grootste deel open waardoor er voldoende ruimte blijft voor evenementen. De bestaande kunstwerken werden behouden maar kregen een nieuwe plaats. Er zijn geen verhoogde stoepranden of hoogteverschillen meer. De Markt is een comfortabel bewandelbaar plein, ook voor mensen met kinderwagens en rolstoelgebruikers. Een rij lindebomen van noord naar zuid zorgt voor een groene ‘touch’. De banken onder de bomen zijn rust- en ontmoetingsplaatsen. De ingewerkte waterpartij zorgt vooral tijdens de zomermaanden voor een frisse afleiding.

Stijlvolle, eenvormige  terrassen  sieren voortaan het marktplein. De grootte van de terrassen werd waar mogelijk gelijk gehouden: een permanent winterterras van vier meter, met de mogelijkheid om vanaf 1 maart aansluitend een zomerterras van vijf meter te plaatsen. Alle winterterrassen hebben dezelfde oranjebruine luifel. De kleuren van de parasols voor het zomerterras kozen de horeca-uitbaters uit een gamma van wit-, bruin- en grijstinten.

Damast

De kasseien op de Markt zijn verdwenen, er is gekozen voor duurzaam, effen materiaal met kleine voegen. Het bijzondere legpatroon van blauwe hardsteen en graniet verwijst naar de textielindustrie die ooit voor economische welvaart zorgde. De bestrating roept het idee op van een rijk, gedrapeerd, damasten kleed op het plein. De bomen, het speelse patroon in de bestrating en de waterpartij verwijzen naar het park dat zich hier vroeger bevond.

De busbaan en de weg zijn uitgevoerd in Portugese, grijze graniet. Rond de Markt ligt een boord van drie, plaatselijk vier meter in gevlamde hardsteen. Die vormt de grens voor de winterterrassen van de horecazaken.