Home>Project>Markt, Lokeren
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Markt, Lokeren


Door de herinrichting van het marktplein is de historische relatie van de stad met de Durme hersteld. De Markt toont zich als een verblijfsruimte waar ook andere functies zoals parkeren, de woensdagmarkt, evenementen een plaats krijgen.

Lokeren is ontstaan langs de Durme, in eerste instantie op de rechteroever. De spoorlijn gaf impulsen voor de ontwikkeling van de linkeroever. Het toenemend autogebruik en de daarmee gepaard gaande infrastructuurwerken tastten de relatie met het water en de kwaliteit van de publieke ruimte aan. De herinrichting van de Markt was een uitgelezen kans om de relatie met de Durme te herstellen en om deze centrale publieke ruimte te herwaarderen.

De heraanleg benadrukt de as tussen Markt en Stationsplein, de enige formele relatie tussen stad en Durme. De Markt toont zich op dit traject niet langer als parkeerplaats maar wel als verblijfsruimte. Door het autoverkeer aan de westzijde op te heffen, wordt de as doorgetrokken over de Markt. Naast het historisch centrum is de Markt ook het commercieel centrum van de stad. De verschillende functies – parkeren, evenementen, woensdagmarkt, verblijven… –  hebben in het ontwerp een plaats, maar er de verblijfsfunctie krijgt meer ruimte.

Ruimtelijke continuïteit

Het ontwerp van de Markt is opgebouwd rond enkele krachtlijnen: het streven naar een continuïteit in de stadsvloer; het op een slimme manier traceren van de straten, rekening houdend met de vorm van de gevellijnen, de ruimtevraag en een interessante ruimtelijke ervaring; het accentueren van enkele bijzondere plekken en aandacht voor de kleinere plekken gespreid over de Markt.

De stad streeft naar ruimtelijke continuïteit in het centrumgebied. Het typische centrummateriaal, mozaïekkeien, wordt doorgetrokken over de hele ruimte. Nuances door variatie in legverbanden en afwerkingen verlevendigen de vloer en markeren comfortabele looplijnen. De ‘oude’ mozaïekkeien worden maximaal hergebruikt.

Een ordening binnen deze continue ruimte komt in de eerste plaats voort uit een juiste positionering van rijwegen. Daardoor ontstaan aan de gevels ruime zones, die door hun maat ook een verblijfsfunctie kunnen opnemen. Ordening ontstaat daarnaast ook door waardevolle architecturale elementen te accentueren: het stadhuis, het bomenkader, het postgebouw, de Durme.

Link met het water

Om de link met het water te versterken is het plein verlaagd door middel van enkele ruime terrassen waar het goed zitten is. Er is volop zon vanaf de middag tot de avond. Omdat het hoogtepeil van de Durme een wisselend verloop kent en als bescherming tegen overstromingen, moet een veiligheidspeil van minimaal 6,00 meter TAW (tweede algemene waterpassing) gehanteerd worden rondom de Durme. Een keermuur garandeert een constante veiligheidshoogte van 6,15 meter.

Op de kop van het marktplein ligt een vlak plein met constant peil, verbonden met de marktvloer door flauwe hellingen. Een zuidwest georiënteerd betonnen zitelement en een feestelijk waterelement maken deze plek attractief. De waterpartij zorgt voor een duidelijke markering van de kop van de Markt en werkt ook als speelelement voor kinderen.

Het bomenkader maakt deel uit van het historische stadsgezicht en is een beeldbepalend element op de Markt, het werd maximaal behouden. In het nieuwe ontwerp is de rondgang van het bomenkader vrijgemaakt. Parkeren gebeurt enkel in de middenruimte van het bomenkader. De rondgang wordt versterkt door heesters en zitbanken rondom de binnenste bomenrij. De hagen scheiden het parkeren ook visueel af van de terrassen en de voetgangerszone rondom.

Materialen accentueren

Een verhoogd element accentueert het stadhuis op het plein. Dit element organiseert het ceremonieel gebeuren voor het stadhuis en het is een plek waar je kan zitten of op spelen. Als verharding is gekozen om de bestaande boordstenen in blauwe hardsteen te hergebruiken en deze met brede voegen naast elkaar te plaatsen.

De bijzondere plekken op de Markt geven ook een eigentijds accent door de vormgeving en de materiaalkeuze. Voor het stadhuis zijn boordstenen in natuursteen op een eigentijdse manier verwerkt. Onder de bomen is zwart beton gebruikt. De centrale zone bestaat uit zwarte en witte geslepen betonstenen. Het vlak plein is aangelegd in witte beton met een strakke bank en fontein. Aan het water zijn witte betonnen plateaus met natuursteen afgeboord. Op deze plekken is ook een eigentijdse sfeerverlichting geplaatst.