Home>Project>Markt Wenduine, De Haan
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Markt Wenduine, De Haan


Een stukje Zuiden aan de Noordzee

Centraal op de vernieuwde Markt van Wenduine ligt een kunstwerk met acht grondfonteinen er rond. Het middenplein is voorbehouden voor voetgangers, fietsers en de wekelijkse markt. Platanen en terrassen geven de Markt een zuiders karakter.

De centraal gelegen Markt van Wenduine, een deelgemeente van De Haan, beschikte wel over enkele troeven om publiek aan te trekken – het Oud Gemeentehuis, de mogelijkheid voor de allerkleinsten om te fietsen op het plein, twee horecazaken en de wekelijkse markt – maar al bij al was dit onvoldoende. Met de herinrichting wilde de gemeente die elementen behouden en versterken, en de functie van evenementenplein voor Wenduine naar voor brengen.

Platanen

Centraal op de Markt ligt een kunstwerk met daar rond acht grondfonteinen. De fonteinen hebben verschillende functies: ze maken het geheel esthetisch aantrekkelijker, ze zijn een aantrekkingspool voor onder meer spelende kinderen, ze zorgen voor een rustgevend element. Het kunstwerk en de fonteinen zijn overrijdbaar zodat ze geen hypotheek leggen op de organisatie van de markt en andere evenementen.

Aan de rand van het plein zijn platanen aangeplant omwille van hun zuiders karakter, hun groeikracht en hun resistentie voor het zeeklimaat. Platanen hebben ook het grote voordeel dat ze onbeperkt kunnen gesnoeid worden. Ter hoogte van de zijstraten staan geen bomen zodat het centrale punt zichtbaar blijft vanuit alle richtingen. Ook het prachtige Oud Gemeentehuis wordt niet aan het oog onttrokken door de bomen.

Kleine fietsers, grote terrassen

In het belang van de voetgangers en de rolstoelgebruikers zijn de stoepen op de Markt over de aansluitende straten heen doorgetrokken. De auto’s kruisen dus een stoep, het zijn niet de voetgangers die een weg oversteken.

In de omgeving van de horecazaken zijn enkele fietsenstallingen geplaatst, net als in de overdekte zone onder het Oud Gemeentehuis. Het aantal parkeerplaatsen op de Markt is gelijk gebleven. Ze liggen loodrecht op de rijweg, aan de kant van de bebouwing. Hierdoor is het centrale plein autovrij, op marktvrije dagen is dit een ideaal terrein voor de kleine fietsertjes. Ook voor de markt heeft het loodrecht parkeren voordelen. Op de parkeervakken kunnen marktkramen geplaatst worden, alsook op het centrale deel van het plein. Eventueel kan ook deel van de aanliggende Pauwaertstraat ingeschakeld worden.

Ter hoogte van de horecazaken is de rijweg versmald tot 4 meter. Daar is de volledige breedte van 6 meter niet nodig omdat er niet geparkeerd wordt. De ruimte kan dan perfect gebruikt worden voor de uitbouw van de terrassen. De terrasbreedte is verdubbeld van 5 naar 10 meter. Door de rijweg op deze plaatsen te versmallen is ook de oversteekbreedte voor voetgangers gereduceerd. Op deze plaatsen zijn dan ook zebrapaden aangelegd.

Regenwater hergebruikt

De Markt kreeg een gescheiden rioleringsstelsel. Afwaarts zijn er echter geen afvoermogelijkheden voor het regenwater. Daarom werd een bufferbekken aangelegd voor hergebruik van het regenwater, gecombineerd met een beperkte infiltratievoorziening. Het regenwater wordt gebruikt voor de bevloeiing van de bomen op de Markt en voor de plantsoenen op andere locaties. Ook de brandweer heeft de intentie om van dit water gebruik te maken. Het project voldoet daarmee aan de watertoets.