Home>Project>Mechelen Boulevard Leeft!, Mechelen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Mechelen Boulevard Leeft!, Mechelen


De verbinding tussen Vijfhoek en Grote Markt is een echte wandelboulevard met gezellige pleintjes en veel aandacht voor groen, water, spelelementen en fietsvoorzieningen. Voetgangers en fietsers krijgen er alle ruimte op de comfortabele, kwaliteitsvolle vloer. Het resultaat is een hedendaagse publieke ruimte, perfect verweven met het historische karakter van Mechelen.

De as Station-Bruul-Grote Markt is een belangrijke verbinding naar het hart van de stad Mechelen. ‘Mechelen Boulevard leeft!’ staat voor het omvormen van deze as tot een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle, opvallende, eigentijdse toegangspoort. De eerste fase van het project, de heraanleg van het deel Vijfhoek-Bruul-Botermarkt, werd afgerond in 2015.

Het aantrekkelijke, moderne en comfortabele winkelwandelgebied is ontworpen volgens het STOP-principe, waarbij stappers en trappers voorrang krijgen. Heel wat Mechelaars, zowel individuele burgers als belangengroepen, en bezoekers participeerden aan het ontwerp en gaven hun kijk op de plannen. De komende jaren gaat het project verder tot aan het Stationsplein. Dit hangt samen met de plannen voor het station en de vesten.

Op de Speecqvest startte in 2017 de aanleg van een ondergrondse parkeergarage met bijbehorend park.

BRUUL

De herinrichting van de Bruul ondersteunt maximaal de functie van winkelwandelstraat. Op de goed beloopbare wandelvloer is het gedeelte voor het gemotoriseerde verkeer subtiel maar duidelijk afgebakend. De lineaire opstelling van bomen (een combinatie van Magnolia ‘Heaven Scent’ en de meerstammige Prunus sargentii ‘Rancho’) en straatmeubilair zorgt voor een rustig straatbeeld en legt de klemtoon maximaal op de winkels en de waardevolle gevels aan de Bruul. De groepen straatmeubilair creëren rustpunten en ontmoetingsplekken.

BOTERMARKT

De Botermarkt is een bijzondere plek, een ontmoetingspunt voor heel wat Mechelaars. Hier stroomde vroeger de Koolvliet. Het weer zichtbaar maken van deze vliet past in de algemene visie op water in de stad en vergroot het netwerk aan bereikbaar en beleefbaar water. De vliet loopt als open water over de helft van het plein, met in het verlengde ervan speelwater in de vorm van fonteintjes. Hierdoor blijft de Botermarkt ook een plek voor markten en evenementen. Naast het water is er ruimte voor terrassen en komen ook de meerstammige bomen terug. Op de kop van de Botermarkt staat een grote linde (Tilia cordata ‘Rancho’) als blikvanger, met een grote zitbank er omheen.

VIJFHOEK

De Vijfhoek was vroeger een parkeerruimte, nu is het een groen rustpunt op de grens van de autoluwe binnenstad. In het reliëf van de plek is een platform met hoogstammige bomen ingesneden. Dakplatanen met een bladerdek op vier meter hoogte creëren een groene sfeer, maar laten doorzicht over het plein toe in de richting van de Dijle. Op dit platform is er ruimte voor onder andere terrasjes, spelen, kunst en fietsenstallingen.