Home>Project>Meuletiende, Turnhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Meuletiende, Turnhout


De nieuwe woonwijk Meuletiende is ingericht als een woonerf: een centrale groene long is gekoppeld aan een hoogwaardige fiets- en voetgangersverbinding. De wijk is autoluw, doorgaand verkeer is niet mogelijk. Meuletiende trekt de kaart van betaalbaar en kwalitatief wonen, gericht op jonge gezinnen die de voordelen van de stad willen combineren met een rustige leefomgeving.

Het stadsbestuur kocht vanaf 1982 gronden aan op strategische locaties. Op die manier slaagde het erin om bouwgronden aan te bieden tegen goedkopere prijzen dan de private markt. Zo werd in 2010 het woonerf Meuletiende aangelegd. Mede dankzij middelen van het Stedenfonds, die Turnhout integraal inzet op het thema ‘Wonen’, kon een ontwikkeling worden gerealiseerd tegen lage verkoopprijzen zonder aan kwaliteit in te boeten. Op een oppervlakte van ruim drie hectare worden 49 betaalbare bouwgronden aangeboden, zeven  private kavels en een zone voor sociale huisvesting. Het functioneel ingerichte openbaar domein beslaat ruim een derde van de totale omvang van het project.

Centrale groene ruimte

Door de historische ontwikkeling van Turnhout zijn in het oosten van de stad nog veel onbebouwde terreinen te vinden. Elke nieuwe ontwikkeling wordt opgehangen aan een centrale groene ruimte die gekoppeld is aan een hoogwaardige fiets- en voetgangersverbinding. Door er bij  het ontwerp op te letten dat deze verbindingen goed aansluiten op bestaande en toekomstige doorsteken ontstaat er een dicht autoluw padennetwerk. Deze alternatieve tracés koppelen verschillende woonwijken, groenzones en schoolomgevingen aan elkaar. In Meuletiende is dit concept ver doorgetrokken.

De verkaveling bevindt zich op een boogscheut van de recent heraangelegde Grote Markt en vlakbij alle voorzieningen. Drie nieuwe straten zijn aangelegd als woonerf, elk met een andere hoofdkleur voor de woningen die kopers zelf realiseren. De straatnamen Posteleinpad, Pastinaakplein en Warmoespad verwijzen naar de oude groentesoorten die er geteeld werden. De omgeving van Meuletiende was immers een buurt van hoveniers en landbouwers. Archeologische vondsten naar aanleiding van deze en andere verkavelingen in de omgeving geven landbouwactiviteiten aan in de IJzertijd en de Romeinse Tijd.

Het ontwerp werd mede dankzij input van medewerkers van verschillende stedelijke diensten gerealiseerd en is geënt op duurzaamheid. Zo zijn de oude en waardevolle meidoorn- en beukenhagen, waarvan een deel van het tracé reeds zichtbaar was op Ferrariskaarten, zoveel mogelijk behouden. Een nieuw verhard pad voor fietsers doorsteekt de wijk volledig. Deze verbinding volgt quasi het volledige tracé van het vroegere buurtpad en is aangelegd in glad beton voor een optimaal gebruik. Het pad maakt deel uit van het grotere netwerk van fiets- en voetgangerswegen dat woonwijken, speelpleinen en schoolomgevingen met elkaar verbindt. Om het gebied zo autoluw mogelijk te maken, is doorgaand verkeer niet mogelijk. Parkeren wordt georganiseerd aan het begin van elke nieuwe straat.

Speelmogelijkheden

Het openbaar domein is opgevat als een groene long centraal in de verkaveling. Voor alle leeftijden zijn er aangepaste spelvoorzieningen. Het reeds bestaande speelplein is gericht op jonge kinderen tussen vier tot zeven jaar. Het nieuwe centrale groenplein ligt verzonken en heeft trappen en schuine hellingen. Het wordt ingericht voor de jongste kinderen. De grote graspartij en een klein hakhoutbosje met bestaande en nieuw aangeplante inheemse bomen bieden de grotere kinderen mogelijkheden voor avontuurlijk spel.

Het bestaande groen is waar mogelijk zo veel mogelijk behouden. Nieuwe inheemse hoogstambomen zijn aangeplant met een knipoog naar het verleden: kastanjebomen, notelaars en perelaars sieren de verkaveling. Verder kent de nieuwe wijk geen overdreven materiaalgebruik, eenvoud is troef.

Jong en oud

Door zijn specifieke omgevingsaanleg is Meuletiende vooral gericht op jonge gezinnen: bouwgronden met tuin en een groot aandeel aan bespeelbare openbare ruimte. Ook de ligging is erg gunstig voor dit doelpubliek, vlakbij voorzieningen en diensten (scholen, jeugdverenigingen, cultureel leven enzovoort) en op een steenworp van de ring.

De projectzone voor sociale huisvesting, die volledig geïntegreerd is binnen de verkaveling, zal huisvesting geven aan kleinere gezinnen en is eerder gericht op de oudere bevolking. Zo kan niet alleen op stedenbouwkundig maar ook op maatschappelijk vlak een volwaardige sociale mix gerealiseerd worden.