Home>Project>Molenstraat, Kontich
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Molenstraat, Kontich


In de Molenstraat is de balans tussen verblijf, handel, verkeer en openbare functies hersteld. De aantrekkingskracht en de verkeersveiligheid zijn sterk verbeterd. De schoolomgeving is een zone 30 geworden, op het gelijkgronds plein kunnen de scholieren en de bezoekers van het handelscentrum rustig verpozen.

De Molenstraat vormt samen met de Mechelsesteenweg hét handelscentrum van Kontich. De vrij smalle winkelstraat was een in- en uitvalsweg tussen het lokale en het hogere wegennet en was onderhevig aan sluipverkeer. De indeling van de weg was niet geconcipieerd op dubbelrichtingsverkeer met parkeerfunctie. De verkeerschaos hypothekeerde de verkeersveiligheid en de infrastructuur werd door oneigenlijk gebruik ernstig beschadigd.

Ook in de omgeving van de A. Hansschool ontbrak het aan een ruimtelijk correct ingerichte infrastructuur waardoor de veiligheid te wensen overliet.

Eind 2009 werd een nieuwe verkeerscirculatie ingevoerd waarbij in de Molenstraat eenrichtingsverkeer werd ingesteld vanaf het centrum richting expressweg N171, met als hoofdbedoeling de verkeersdruk te doen afnemen. De straat was echter niet gestructureerd om te voldoen aan de verkeersnormen in een eenrichtingsstraat. Een duidelijk waarneembare centrumafbakening ontbrak en de handelsfunctie voor de talrijke middenstandszaken en de leefbaarheid voor de bewoners werd te sterk teruggeschroefd.

Nieuwe balans

Met de herinrichting is de ruimte teruggegeven aan het publiek, is de balans tussen verblijf, handel, verkeer en openbare functies hersteld en is de aantrekkingskracht ernstig versterkt.

De circulatieruimte is een kwaliteitsvolle, aangename omgeving met een eigen identiteit. De ruimte voor het gemotoriseerde verkeer is beperkt tot het noodzakelijke minimum.

De omgeving is één continue publieke ruimte waar men vrij en veilig kan flaneren langsheen winkels, fietsen en onthaasten, en waar een ontmoeting nooit veraf is. De leef- en winkelomgeving werd fraaier en aantrekkelijker. De leesbaarheid, de herkenbaarheid en het oogcontact tussen de diverse weggebruikers is verbeterd.

De schoolomgeving is een zone 30 geworden. De aanleg als gelijkgronds plein verhoogt sterk de oversteekbaarheid. Het plein fungeert ook als verpozingsplaats voor scholieren en bezoekers aan het handelscentrum. De rechtlijnigheid is onderbroken, het plein verdeelt de omgeving in kleine ‘eilanden’ die hierdoor een aparte geborgenheid zullen gaan vertonen.

Verkeersveiligheid

De initiatieven van enkele handelszaken voor een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking worden met de heraanleg van het openbaar domein ondersteund. Het gebruikscomfort voor rolstoelgebruikers, mensen die niet goed ter been zijn, personen met een visuele handicap, ouders met kinderwagens is verbeterd.

Ruimtelijk gespreide fietsenstaanders promoten het STOP-principe, zitelementen creëren kansen ter hoogte van de handelszaken, verbrede trottoirs stimuleren het kuieren langs vitrines en veraangenamen het winkelen.

Aan de Spoorwegstraat kwam een volwaardige randparking en die is een onmiskenbare troef voor het handelsgebeuren in Kontich. De laad- en losmogelijkheden voor leveranciers zijn op een optimale manier geïntegreerd in het geheel.

De ontsluitingsfunctie van het centrum naar het hogere wegennet en het buitengebied werd gerespecteerd, maar door het verlagen van de snelheid, de ruimtelijke opdeling, en infrastructurele en visuele maatregelen is de verkeersveiligheid sterk verbeterd.

Soberheid en klasse

Doordacht materiaalgebruik zorgt voor een sterke centrumwaardige en historisch getinte opwaardering. Er is gekozen voor natuursteenmaterialen die soberheid en klasse uitstralen, maar vooral duurzaam zijn. Voor de stoepen en de pleinverharding zijn kleiklinkers gebruikt, voor de rijbaan gezaagde kasseien.

Gespreide maar duidelijk aanwezige groenelementen verfraaien het straatbeeld, met aandacht voor onderhoudsvriendelijkheid, vandalismebestendigheid, beperkte bladval, gematigde en gestage ontwikkeling.