Home>Project>Moorkensplein, Borgerhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Moorkensplein, Borgerhout


Borgerhout heeft er een tijdelijk buurtpark bij, vlakbij het Moorkensplein. Het park is samen met de buurtbewoners ingericht. Het is een eerste stap in het stadsontwikkelingsproject ‘Moorkensplein en omgeving’: over drie jaar wordt het volledige bouwblok onder handen genomen, net als het Moorkensplein zelf. Intussen biedt het tijdelijke park een antwoord op het tekort aan groene ruimte in het dichtbebouwde weefsel van Borgerhout intra muros.

In 2010 maakte het Antwerpse stadsbestuur een masterplan ‘Publieke Functies Borgerhout’, dat de tekorten aan publieke functies en open ruimte in beeld bracht. In Borgerhout, het dichtst bevolkte district van Antwerpen, is de behoefte aan open ruimte zeer groot.  Het Moorkensplein en zijn omgeving kunnen aan die behoefte tegemoet komen.

Stadsontwikkelingsproject

In 2012 werd een eerste schetsontwerp voorgesteld als toekomstbeeld voor het gebied. Het legde de basis voor het stadsontwikkelingsproject ‘Moorkensplein en omgeving’.  Zowel het plein als het monumentale districtshuis op het plein zullen worden aangepakt. In het aangrenzende bouwblok zullen een nieuw publiek gebouw en extra publieke ruimte worden gerealiseerd. Het bouwblok telt verschillende overheidseigendommen, maar om de plannen te realiseren was het verwerven van zeven private woningen noodzakelijk.

Tijdelijke buurtplek

Na de aankoop van enkele private woningen en de verhuis van overheidsdiensten werd in 2015 een planningsproces opgezet voor enkele concrete realisaties. Dat leidde in een eerste fase tot de creatie van een tijdelijke buurtplek, in afwachting van het definitief aan te leggen openbare domein in fase twee. Het slopen van de reeds aangekochte woningen en de reorganisatie van de parkeerplaats lieten toe een aaneengesloten ruimte te maken. Het tijdelijke parkje is een bindend element voor de buurt. Het komt tegemoet aan de behoefte aan open ruimte. De bewoners en gebruikers – ook de drie scholen in de omgeving – waren sterk betrokken bij het hele proces, van idee tot ingebruikname. De zichtbare realisaties zetten de ambitie van het project en het draagvlak in de buurt in de verf.

Experiment

Omdat de inrichting moest beantwoorden aan de definitie van ‘tijdelijkheid’ ontstond een spanningsveld met  ‘de normen voor publieke ruimte’. De buurtplek is opgevat als een experiment waar originaliteit en creativiteit kunnen, binnen een samenhangend geheel, zonder in te boeten op veiligheid en stabiliteit. In een kort, intensief traject kregen de ontwerpers de opdracht om met de buurt en met een beperkt budget een kwaliteitsvolle inrichting met tijdelijk karakter te realiseren. Bij aanvang van hun opdracht organiseerden ze op het terrein een kennismakingsmoment voor de bewoners. Ze kregen op een informele, laagdrempelige wijze input om het ontwerp op te maken en bij te sturen. De uitvoerder van het ontwerp slaagde erin om het experiment te vertalen in een nieuwe publieke ruimte op maat van de buurt, waar ontmoeten en toe-eigenen  voorop staan.

Stedelijke kamers

Het buurtpark bestaat uit twee stedelijke kamers, de zitkamer als speels landschap en de boomkamer als een klein bos. Tussen de kamers ligt het centrale graspleintje en rond de bestaande boom ontstaat een intiem zithoekje. Met houten constructies creëerden de ontwerpers op het terrein een intieme en geborgen sfeer, met een eigen identiteit voor de buurt. De constructies zijn visueel en fysiek doorwaadbaar, waardoor ze uitnodigend zijn en ook voldoende sociale controle bieden. Zo zijn er uiteenlopende sferen gecreëerd die beantwoorden aan de verschillende behoeften van de buurtbewoners. In de zitkamer staan banken, tafels en speelaanleidingen om op te liggen, van te glijden of over te klimmen. In de boomkamer zijn dertig bomen aangeplant. Langs de rand van deze kamer geven banken een zicht op het centrale grasplein en de aanliggende straat. Deze zone staat open voor sport, spel en kleine evenementen. Het tijdelijke parkje geeft de opdrachtgever de kans om het gebruik van de nieuwe open ruimte te observeren en te evalueren en de wensen voor een definitieve inrichting bij te stellen.