Home>Project>Moorkensplein, Borgerhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Moorkensplein, Borgerhout


Het Moorkensplein in Borgerhout, met als centrale blikvanger het historische gemeentehuis, kreeg in 2018 een nieuwe uitstraling. Het plein was verouderd, onderbenut en gedomineerd door het autoverkeer. Vandaag is het een uitnodigende plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, kinderen spelen of mensen genieten op een terras. Kortom: een plein voor iedereen.

In Borgerhout, het dicht bevolkte district van Antwerpen, is de behoefte aan open ruimte zeer groot. Dat bleek uit het masterplan ‘Publieke Functies Borgerhout’ dat het Antwerpse stadsbestuur in 2010 liet opmaken. Het Moorkensplein en zijn omgeving kunnen dat tekort invullen.

Stadsontwikkelingsproject

Een eerste schetsontwerp stelde in 2012 een toekomstbeeld voor het gebied voor. Het was de basis voor het stadsontwikkelingsproject ‘Moorkensplein en omgeving’. Zowel het plein als het monumentale districtshuis op het plein zijn aangepakt. In het aangrenzende bouwblok zullen een nieuw publiek gebouw en extra publieke ruimte worden gerealiseerd. Het bouwblok telt verschillende overheidseigendommen, maar om de plannen te realiseren was ook het verwerven van zeven private woningen noodzakelijk.

Een open plein voor de buurt

Voor het nieuwe Moorkensplein is gekozen voor een meer formele inrichting met zo veel mogelijk open ruimte voor buurtevenementen of markten. Door het verminderen van het aantal parkeerplaatsen en het afsluiten van enkele straten aan de rand van het plein, konden de ontwerpers het plein van gevel tot gevel aanleggen. De open ruimte aan de voorzijde van het districtshuis wordt gebruikt bij ceremonies en buurtevenementen. Aan de oostzijde van het plein hebben zitbanken, bomen, fietsenstallingen en een speelfontein een plaats. Zo ontstaat er een plek waar buurtbewoners verblijven en elkaar ontmoeten, waar kinderen spelen. Het speels geplaatste meubilair stimuleert informele ontmoetingen en fungeert als spelaanleiding. De speelfontein bevindt zich, als een herkenningspunt, tegenover de nieuwe entree naar de loketten in het districtshuis. De oude lindeboom en dertien nieuwe bomen geven het plein een prettige menselijke maat. De bijzondere boomsoorten op het plein versterken de seizoensbeleving en de biodiversiteit. De bomen hebben alle groeikansen, ondergronds is in voldoende ruimte voorzien. Haagstructuren en geveltuinen brengen het groen tot aan de randen van het plein.

Het districtshuis belicht

De belichting maakt van het gerenoveerde districtshuis ook ’s avonds de blikvanger op het Moorkensplein en het herkenningspunt in de buurt. Langs alle zijden schijnt er een zachte gloed op het gebouw. De talrijke details op het gebouw zoals de vele nissen, beelden en leeuwenkoppen worden uitgelicht. De toren van het districtshuis, met de balustrades en de klok, wordt extra verlicht. Het glas-in-loodraam in de achtergevel heeft accentverlichting gekregen. Het lichtontwerp bouwt voort op de visie van het in 2012 goedgekeurde lichtplan voor de stad Antwerpen. Alle verlichtingselementen hebben energiezuinige ledverlichting. De armaturen op het gebouw zijn zo geplaatst dat ze niet of nauwelijks opvallen. Ook het plein zelf en de omliggende straten zijn sfeervol verlicht, afgestemd op hun gebruik en op de beleving rond het plein.

Een tuin voor de buurt

Na de sloop van enkele verouderde overheidsgebouwen kan het huidige Moorkensplein verder uitbreiden. Deze bijkomende open ruimte wordt een informelere plek met meer groen en speelelementen, als een tuin voor de buurt. Verschillende soorten bomen maken de verbinding tussen de tuin en het open plein voor het districtshuis. Ze maken van beide ruimtes een geheel. In afwachting van deze uitbreiding zijn reeds zes private woningen gesloopt en is er een tijdelijke buurtplek ingericht samen met de bewoners. Naast de uitbreiding van het huidige plein is voorzien in een nieuw gebouw met ruimte voor stedelijke dienstverlening. Deze bebouwing schermt het nieuwe stukje plein af van de achterliggende huizen en zorgt voor levendigheid, zowel tijdens als na de kantooruren.