Home>Project>Moorsel-Dorp, Aalst
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Moorsel-Dorp, Aalst


De herinrichting van de doortocht van de gewestweg in Moorsel-Dorp was een uitstekende aanleiding om de beleving van het dorp te versterken en het ‘plaats’gevoel te herstellen. De rijloper van de weg werd behoedzaam ingepast in een inrichting die het accent legt op het centrumkarakter en sterk gericht is op sfeer en uitstraling, zowel overdag als ’s nachts.

Bij het herinrichten van de gewestweg van Moorsel-Dorp, tussen de Baron De Meerstraat en de Waverstraat, is gewerkt met een kwalitatieve, uniforme verharding. Centraal stond het idee om het ‘plaats’ karakter van het centrum te herstellen en de beleving van het dorp te versterken.  Er wordt structuur en duidelijkheid geschapen waarbij de inrichting sterk gericht is op sfeer en uitstraling, zowel overdag als ’s nachts. Aan het inrichtingsplan is ook een lichtplan toegevoegd.

Beton en natuursteen

De doortocht kreeg een nieuw profiel: gemengd verkeer (fietsers mee op de rijbaan) met een wegbreedte van zes meter. De nieuwe weg is aangelegd in een uitgewassen betonverharding, waarbij de samenstelling van kleur en granulaten is afgestemd op de natuursteen verharding van de stoepen. De aansluiting van de zijstraten is zo haaks mogelijk om de verkeersveiligheid en de conflictpresentatie te vergroten.

Aan de handelszaken en ter hoogte van de kerk zijn parkeerplaatsen ingeplant. Naast de kapel kwam een groenzone met muurelement dat als rustpunt in de dorpskern fungeert. De boordstenen zijn weggenomen en de weg wordt met behulp van enkele maatregelen aangegeven. Alle verharding buiten de lijnen van de gewestweg is nu in natuursteen. Deze leunt qua kleur aan bij het kleurpalet van de kapel en de kerk, die werden opgetrokken in de lokale Meldertse zandsteen. Op deze wijze zijn de historische elementen met de nodige aandacht geaccentueerd en geïntegreerd. De bestaande kerkhofmuur is gerestaureerd in natuursteen, ook de traptreden naar de ingang van de kerk zijn in natuursteen heraangelegd.  Op strategische zichtassen zijn enkele nieuwe groenelementen aangebracht.

Bloemendorp

Er is ook een link met de vroegere teelt van snijbloemen in het dorp. Tijdens de jaarlijkse oogstfeesten wordt er een bloementapijt gelegd op het pleintje ter hoogte van de Sint-Gudulakapel. Dit is gebruikt in het ontwerp. In het verhoogde gazonvlak, naast de kapel, zijn enkele metalen cirkels ingegraven tot net onder het maaiveld. In de cirkels is een zeer dens patroon van bloembollen aangeplant. Wanneer in het voorjaar de bloembollen tot ontwikkeling komen, ontstaan bloemenmassieven in de vorm van bollen. Deze laden de ruimte op een zeer subtiele wijze op en brengen de geschiedenis van Moorsel als bloemendorp zichtbaar in het straatbeeld.