Home>Project>Muntplein, Brussel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Muntplein, Brussel


De omgeving van de Muntschouwburg is omgevormd tot een stedelijk voetgangersgebied. Het Muntplein is vrijgemaakt waardoor de schouwburg zijn centrale positie aan het plein herovert en er ruimte ontstaat voor een waaier aan stedelijke evenementen. Een centraal tapijt met een eigenzinnige materialiteit benadrukt deze nieuwe ruimtelijkheid. Het strategisch inplanten van comfortabel zitmeubilair en groen rond de centrale open ruimte creëert een set van intiemere verblijfsplekken.

De herinrichting van het Muntplein is het resultaat van een wedstrijd uitgeschreven door de Stad Brussel in de zomer van 2006. Het projectgebied bevindt zich in het hart van het historische centrum van Brussel en omvat het Muntplein, de Koninginnestraat, de Prinsenstraat en de Leopoldstraat. Het Muntplein ligt centraal in een commercieel circuit komende van het Rogierplein over de Nieuwstraat en de Kleerkoperstraat naar de Beurs. Dit traject loopt parallel aan de grote boulevards van het centrum van Brussel. Het winkelcircuit zorgt voor een polarisatie van het plein: een drukkere zijde met veel passage aan de westkant en het Muntcentrum, en een rustige en intiemere zijde aan de oostkant. Het Muntplein is vandaag ingericht als voetgangersgebied net als de Koninginnestraat en de Prinsenstraat. Dit in tegenstelling tot de Leopoldstraat, waar gemotoriseerd verkeer toegelaten is. Over deze Leopoldstraat loopt vandaag ook een regionale fietsroute.

Het ontwerp is opgebouwd rond twee sturende concepten. Enerzijds wordt een sterke ruimtelijke samenhang van de stedelijke ruimte rond de Muntschouwburg vooropgesteld. Anderzijds wordt er gestreefd naar twee evenwaardig naast elkaar geplaatste ruimten met een verschillend karakter: een centrale ruimte rond de Muntschouwburg en een omkadering. Centraal rond de Muntschouwburg wordt een open en continue ruimte gecreëerd die zich ten dienste stelt van de schouwburg én een zeer divers stedelijk gebruik mogelijk maakt. De centrale ruimte wordt omkaderd door een aaneenschakeling van plekken. Iedere plek krijgt een eigen karakter en onderscheidt zich op die manier van iedere andere plek.

De centrale ruimte

De vloer van de centrale ruimte is opgebouwd uit een grootschalig dambordpatroon, een afwisseling van vakken uit gekloven blauwe hardsteen en vakken uit gezaagde blauwe hardsteen. In deze laatste zijn strips in messing verwerkt. Dit grootschalige patroon heeft een beheerste maar tegelijkertijd eigenzinnige materialiteit, die het plein een zekere autonomie verleent. Het dambordpatroon is qua ritmiek afgestemd op de architectuur van de Muntschouwburg en zorgt op deze manier voor een zekere familiariteit tussen beide entiteiten. De twee elementen die op het centrale plein staan, bieden op een subtiele manier weerstand aan de symmetrie die opgelegd wordt binnen het historische kader. Een lange bank in blauwe hardsteen en een reeks fonteinen bevinden zich haaks op de as van de Muntschouwburg en richten zich naar elkaar. De ventilatieroosters van het ondergrondse hoogspanningsstation midden op het plein zijn dichtgemaakt, de lucht wordt afgeleid naar een schouw naast het plein die geïntegreerd is in een buvette. Rond de centrale ruimte zijn zitbanken zonder leuning in wit beton geplaatst. Al deze banken kijken naar de Muntschouwburg.

De omkadering

Binnen de omkadering zorgt een continuïteit van de verharding in blauwe hardsteen en van de groenstructuur voor voldoende samenhang. De blauwe hardstenen tegels sluiten aan bij de verharding in de omgeving. De integratie van lichtpunten in de bevloering zorgt voor een extra accent. Binnen de omkadering zijn enkele plekken meer specifiek ingericht: de voorruimte aan de HOB, de shoppingas Nieuwstraat-Kleerkoperstraat, de ruimte aan de Standaard Boekhandel en de Leopoldstraat. Deze plekken worden gemarkeerd door een specifieke configuratie van een aantal driedimensionale objecten: banken, bomen, paviljoenen. Die elementen benadrukken het contrast met het lege centrale plein. Het bomensortiment is bewust beperkt gehouden: één hoofdsoort en één accentsoort. Voor de banken, paviljoenen en balustrades is gezocht naar eenvormigheid in de architectuurtaal. Ze zijn alle in een witte of lichtgrijze tint: de banken in beton, de paviljoenen en de balustrades in metaal.

Evenementen

Het vernieuwde Muntplein is ondertussen in gebruik genomen en wordt zeer druk bezocht. Er worden ook allerlei evenementen georganiseerd waardoor deze plek een sterkere centraliteit in Brussel heeft gekregen. Ook de waterfontein is op warmere dagen een groot succes.