Home>Project>Netepad, Lier
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Netepad, Lier


Het Netepad is gelegen ten noordoosten van Lier en verbindt de stad met (delen van) de woonkernen Emblem, Kessel, Nijlen en Viersel. Het pad is gelegen langsheen de Nete en kenmerkt zich door het landschappelijke en natuurlijke karakter.

Functioneel

Het Netefietspad is een pad van circa drie meter breed zodat fietsers en voetgangers elkaar makkelijk kunnen kruisen. Het werd aangelegd in monolietverharding waardoor de rijweerstand minimaal is alsmede het onderhoud van de verharding. Dit waarborgt de kwaliteit zonder grote beheerskosten en is zo een goede verharding voor deze plek. Op regelmatige basis werden langsheen het traject rustpunten voorzien. Ook is de hele route bewegwijzerd wat haar ook interessant maakt voor toerisme. Gezien de ligging in waardevol natuurgebied werd geen verlichting geplaatst wat het pad minder bruikbaar maakt in donkere periodes.

Groen

Het pad volgt de meanderende Nete en maakt deel uit van de vallei van de Kleine Nete. Het omliggende gebied heeft een landschappelijk karakter met veel natuurwaarden die hun oorsprong vinden in de geschiedenis van het gebied. Zo vormen de beemden een restant van wat vroeger overstromingsgebied (vloeibeemden) was. Het natuurgebied herbergt heel wat waardevolle flora en fauna. Het beheer wordt uitgevoerd door Natuurpunt.

Beleving

De nabijheid van groenblauwe elementen (Kleine Nete, Netekanaal en natuurontwikkeling) geven het traject een rustgevend karakter. De gebruiker kan genieten van de vele natuurwaarden en het omliggende landschap. De afwisseling van bos- en struikgebied, open landschap en water verhogen de diversiteit. Een bijkomende troef is de nabijheid van binnen- of pleziervaart als verrassend element.