Home>Project>Park Nieuwe Koers, Oostende
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Park Nieuwe Koers, Oostende


De stad Oostende vergroent zienderogen dankzij het Groen Lint, een ambitieus ontwikkelingsprogramma dat nieuwe en bestaande groenzones rond de stad aan elkaar rijgt. Het nieuwste hoofdstuk in dit succesverhaal is het jonge Park Nieuwe Koers waarin een nieuw woon-zorgcentrum naadloos is geïntegreerd, zodat het deel uitmaakt van de publieke ruimte.

In 2010 kwam de vraag om een groenzone ten westen van de stad uit te tekenen als een publiek park. Deze zone van 13 hectare, inmiddels omgedoopt tot Park Nieuwe Koers, ligt aan de rand van de wijk Mariakerke en was tot voor enkele jaren in gebruik als landbouwperceel. De behoefte aan een groene ruimte aan de westkant van de stad werd duidelijk gesignaleerd via een stadsmonitor. Hierdoor moest het ruimtelijke kader op een hoger niveau worden geanalyseerd. Rondom de compacte stad werden alle landschappen in kaart gebracht: vijftien zeer uiteenlopende groene ruimten, quasi onbekende, maar stuk voor stuk bijzondere gebieden die de potentie hadden om een tweede voorkant van de stad te worden. In 2011 werd samen met het team Vlaams Bouwmeester een Open Oproep gelanceerd om de visie voor de groene gordel rondom Oostende te concretiseren. Daarbij werd ook gewerkt aan de concrete uitwerking van het deelgebied van het Park Nieuwe Koers en de zone van het Duinenkerkje.

Masterplan met twee partners

De uitwerking van het masterplan Park Nieuwe Koers gebeurde door de stad en vzw Sint-Monica. De partners schreven samen de projectdefinitie en betaalden elk de helft van het honorarium van de ontwerper. Het volledige planningsproces verliep gezamenlijk. Het plan verbindt alle entiteiten -woon-zorgcentrum, evenementenweide, moestuin en observatorium Astropolis – tot een eenheid, terwijl elke deelzone toch een expliciete eigenheid behoudt. Dit masterplan werd getoetst aan het masterplan Groen Lint om erover te waken dat de initieel gekozen vormentaal over de totaliteit van de groene gordel bewaard blijft.

Vier deelzones, één geheel

Het nieuwe woon-zorgcentrum van vzw Sint-Monica staat aan de Nieuwpoortsesteenweg en fungeert als noordelijke toegangspoort voor het park. Een fiets- en wandelpad loopt via een centraal atrium dwars door het gebouw, dat maximaal op de omgeving is geënt.

Het concept voor de moestuin is dat van ‘volkstuinen 2.0’: geen aparte afsluiting rondom elk perceel, maar kleinere individuele percelen van 50 m² en enkele grotere gemeenschappelijke van 100 m²; per vijf percelen is er een gemeenschappelijke berging. Aansluitend, in de oostelijke hoek van het terrein, is er een parking voor de volkstuiniers, de bezoekers van het woon-zorgcentrum en van het park.

Het centrale gedeelte van het park bestaat uit een evenementenweide, vormgegeven als een wild natuurlandschap. Hier kunnen grote concerten worden georgnaiseerd, tot 80.000 bezoekers. Het podium kan ook dienst doen als een landschappelijk terras of om te skaten, voetballen, fietsen, dansen.

Het observatorium Astropolis is in het meest zuidelijke deel geïntegreerd en vormt zo een tweede toegangspoort. Naast de sterrenkijker is er een zonnekijker, en er is plaats voor vergaderruimten, kantoren, studieplaatsen en een kleine cafetaria.

Een fiets- en wandelpad van zowat twee kilometer rijgt alle deelgebieden aan elkaar. Hierdoor is het Groen Lint, een fietstraject van 35 kilometer, verplaatst van de drukke Duinkerkseweg aan de rand van het park naar de windluwe en autovrije oostkant van het nieuwe groengebied.

De Drie Platanen

De naam voor het woon-zorgcentrum ‘De Drie Platanen’ is afkomstig van de bomen die plaats moesten ruimen voor het gebouw. Omdat er vrij veel groen moest wijken, werd beslist om de drie meest waardevolle bomen, ineengestrengelde platanen, te verplanten richting de moestuin. Ze kregen een prominente plek in het nieuwe ontwerp.

Het Park Nieuwe Koers is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, weg van de drukte. De volkstuiniers, wijkbewoners en bezoekers van ‘De Drie Platanen’ ontmoeten er elkaar spontaan. Het principe van ‘huis-terras-tuin-tuinhuis’ is voor iedereen herkenbaar en blijkt ook op deze grotere schaal te werken.