Home>Project>Nieuwe Voorhaven, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Nieuwe Voorhaven, Gent


Het stadsontwikkelingsproject de Nieuwe Voorhaven geeft een nieuwe bestemming aan de voormalige, beschermde havenloodsen. Er komen onder andere woningen en kantoren. Bij de ontwikkeling van de publieke ruimte tussen en rond de havenloodsen is gezocht naar een manier om de grootschalige, lineair opgebouwde havenstructuren te verzoenen met de kleinschalige woonwijk Meulestede.

Een havenlandschap typeert de Voorhaven, waarbij het kanaal geflankeerd wordt door een opeenvolging van lange, parallelle lijnstructuren: de kade, een rij loodsen, de sporen, een imposant hekwerk, de Voorhavenlaan. Deze structuur strekt zich uit over de site en tilt het gebied naar de schaal van de stad.

Aan de andere kant van de Voorhavenlaan bevindt zich de 19de-eeuwse, kleinschalige woonwijk Meulestede die zich rond de as Sluizeken-Muide heeft ontwikkeld.

Katoenloodsen

De beschermde industriële site met de prachtige katoenloodsen wordt opnieuw ontwikkeld. De loodsen 22 en 23 krijgen een nieuwe bestemming: wonen, kantoren…  Op de plaats waar vroeger loods 24 stond, komen 77 nieuwe, vooral sociale woningen en een ondergrondse parkeergarage.

Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is de inrichting van de  publieke ruimte rond en parallel aan de loodsen. In een eerste fase werden het park, de Londenstraat en de Voorhavenlaan heraangelegd. In een tweede fase zullen de zone tussen het kanaal en de gerestaureerde hekken (het waterfront) worden aangepakt.

Van groot- naar kleinschalig

Bij de inrichting van het park was het belangrijk om de grootschaligheid van de industriële site te verzoenen met de kleinschaligheid van de woonwijk. Er is gekozen om de lineaire banden die terug te vinden zijn langs het waterfront door te trekken in het park. Als overgang van de grootschalige havensfeer naar het kleinschalige park en de woonbuurt is langsheen het gerenoveerde hekwerk een strook hooiland en een losse zetting van trilpopulieren (Populus tremula) voorzien. Het oude spoor dat er parallel aan loopt, is omgevormd tot een lijnrecht wandelpad.

De volgende strook is kleinschaliger opgevat. Een lange haagslinger (Fagus sylvatica) verdeelt de ruimte in tuinkamers waarbinnen verschillende activiteiten en functies een plek krijgen. In het noordelijke gedeelte zijn er speelplekjes voor de kleinsten en werd een buurtplein aangelegd met onder meer een petanqueveld. In de buurt van het jeugdhuis ligt een opvallende zitarena met een brede betonnen rand die als zit-, speel- en hangelement dient. In een zandzone is er een klim- en klauterconstructie in robinia voor de avonturiers. In het zuidelijke deel staat een sportkooi met kunstgras. Ze is geïntegreerd in het park. De sfeer en de schaal van deze strook sluiten goed aan bij de woonwijk Meulestede. De kleinschaligheid wordt ook weerspiegeld in de plantenkeuze (meerstammige, bloeirijke bomen zoals Amelanchier, Malus, Prunus, Cornus mas en Mespilus). Tussen de haagslingers zijn  rustplaatsen voor jong en oud ingeplant. In één van de oude poortgebouwtjes bij het park is er publiek sanitair, er is een urinoir aan de sportkooi.

Een deel van de Voorhavenlaan werd geknipt en is mee opgenomen in het park, waardoor het park meer ademruimte krijgt.

Havenrelicten

In het park zijn nog typische havenelementen aanwezig zoals treinsporen en kasseien. Op de betonstrips voor het jeugdlokaal kan je de roepnamen van de vroegere kranen lezen.

In de zone aan het waterfront, die in een volgende fase wordt aangelegd, zal de havenatmosfeer met de oude kranen, scheepsrestanten, meerpalen prominent aanwezig blijven.

Om de sfeer van de haven te behouden zijn de kruispunten van de Voorhavenlaan en de volledige Londenstraat in kasseien aangelegd. De stoepen zijn verhard met platines. Vanaf het park tot aan de spoorlijn is de Londenstraat in los verband beplant met Populus tremula.

Voorontwerp tweede fase

Het uitgangspunt voor de tweede fase is het behouden van de havensfeer en de bestaande relicten zoals de gerenoveerde kranen, het gerestaureerde hekken en het integreren van de sporen. De kasseien worden zoveel mogelijk behouden.

De kade, met zijn langgerektheid, is een onderdeel van het fietsnetwerk van de stad Gent. Om het comfort van de fietser te verzekeren wordt er een fietsstrook voorzien in betonplaten in het tapijt van kasseien.

De zone van het stadsplein aan het water bestaat in feite uit drie delen: de architectonische graszone, het effectieve plein met luifel en het skatelandschap. De kasseien zijn hier eveneens de basislayer.

Ter hoogte van het stadsplein is een steiger voorzien die de belevingswaarde van het water vergroot.

Om het terrein in afwachting van de heraanleg een nuttige bestemming te geven, gaf de stad aan de vzw Assurance Ambiance de opdracht dit terrein in te richten als ‘creatieve ontmoetingsplaats’.