Home>Project>Singel Noord, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Singel Noord, Antwerpen


De zuidelijke Singel rond Antwerpen werd in de periode 2013-2014 heraangelegd, met meer groen en comfortabele fietspaden. Nu is ook het noordelijke deel afgewerkt, de omgeving Turnhoutsepoort, Noordersingel, Slachthuislaan, IJzerlaan en de fietsbrug. Daardoor is er een doorlopende fietsverbinding vanaf de Scheldekaai tot aan de Noorderlaan of via de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal naar Merksem. Het projectgebied is nu een aantrekkelijke stedelijke omgeving.

Het projectgebied is een onderdeel van de strategische ruimte ‘Groene Singel’, het uitgestrekte gebied langsheen de Ring en de Singel, zoals gedefinieerd in het stedelijke ruimtelijke structuurplan. In 2014 keurde het Antwerpse stadsbestuur een beeldkwaliteitsplan goed met de belangrijkste ontwerprichtlijnen voor de aanleg van infrastructuur, gebouwen en landschappen in dit gebied, om de erg gefragmenteerde ruimte om te vormen tot een samenhangend groen geheel. Voor het noordelijke deel van de Singel, dat zich door zijn stedelijke en industriële karakter onderscheidt van de rest van de strategische ruimte, werd in 2013 een globaal ‘masterplan publieke ruimte’ opgemaakt. Dit verfijnt het beeldkwaliteitsplan en doet meer concrete uitspraken en voorstellen met betrekking tot de toekomstige inrichting van de openbare ruimte, zoals de omgeving van het Lobroekdok en de ruimtelijke oplossingen voor de afwateringsproblematiek.

De uitvoering verliep in vier deelprojecten met verschillende partners en bouwheren. Elk van de projectdelen heeft belangrijke raakvlakken met het hele mobiliteitsproject voor Antwerpen (Masterplan 2020).

Ecologisch landschap

De Turnhoutsepoort is het schakelpunt tussen Borgerhout, Deurne-Noord en het park Rivierenhof. Het projectgebied is volledig hertekend, in functie van een ruimtelijke en ecologische opwaardering en kwalitatieve fietsers- en voetgangersverbindingen. Door tram 10 ondergronds te laten rijden, kon de Singel verlegd en versmald worden, en is er plaats voor brede fiets- en voetpaden en ruime,  groene bermen. Alle kruispunten zijn compacter, overzichtelijker en conflictvrij ingericht. Het Singelfietspad gaat nu bovendien onder de snelwegoprit door en vormt zo een verkorting van het Ringfietspad. Het groene landschap tussen spoorweg en Ring is uitgebreid en heringericht om de ecologische verbinding tussen de verschillende groene ruimtes te versterken. Tot slot is de aanliggende spoorwegberm volledig heringericht en zijn de doorgangen onder de berm opgewaardeerd tot volwaardige ‘stadsentrees’. Ter hoogte van de Statieleipoort is de vroegere doorgang voor auto’s omgevormd tot een riante fiets- en voetgangerspoort.

De buitenaanleg van een nieuw appartementsgebouw aan de rand van het projectgebied is volledig geïntegreerd in de openbare ruimte, met een publieke doorgang onder het gebouw, een speelzone en een wadi.

Groene Singel

Zowel de Slachthuislaan als de rest van de Noordersingel kreeg een make-over volgens de principes van het beeldkwaliteitsplan ‘Groene Singel’. De rijrichtingen met telkens twee rijstroken zijn van elkaar gescheiden door een groene middenberm met een mix van bomen. Voor fietsers zijn er ruime fietspaden in asfalt. In het project voor de Noordersingel gingen de bovengrondse werken samen met ingrijpende ondergrondse werken in functie van de geplande Oosterweelverbinding.

Een nieuwe waterverbinding

Ook in de IJzerlaan is het ‘Groene Singel’-profiel doorgetrokken. Daarnaast werden andere ingrijpende wijzigingen doorgevoerd die deels samenhangen met het Masterplan 2020.

Binnen het gabarit van de straat is een elf meter breed kanaal aangelegd dat de verbinding maakt tussen het Lobroekdok en het Asiadok. Een nieuwe waterverbinding was noodzakelijk omdat op termijn de Ring hier ondergronds gaat waarbij de bestaande waterverbinding tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal wordt doorgeknipt. Het was een bewuste keuze om deze verbinding zichtbaar te maken en niet ondergronds aan te leggen, zodat ze bijdraagt aan de opwaardering van dit gebied. In het kanaal zelf fungeert een grote pontonachtige constructie als verblijfsplek bij het water. In het voorjaar van 2019 komt er nog drijvend groen in het kanaal.

Het kanaal verwijst ook naar de Kempische Vaart die in de 19de eeuw werd aangelegd en door de IJzerlaan liep. Hij vormde de verbinding tussen Antwerpen en Herentals. Na de voltooiing van het Albertkanaal in de jaren 1930 werd hij dichtgelegd. Restanten van de kademuur die tijdens de werken werden opgegraven, zijn als stapstenen geïntegreerd in een van de pleintjes. De oude kademuren van de sluisconstructie onder het kruispunt met de Noorderlaan, zijn gerenoveerd en grotendeels hergebruikt om de waterverbinding naar het Asiadok te realiseren.

De IJzerlaanbrug, die sinds 1950 de IJzerlaan over het Albertkanaal verbond met het district Merksem, is afgebroken en vervangen door een veel compactere fietsbrug. De barrière tussen de wijken is opgeheven en er is meer ruimte voor groen op de plek van de vroegere aanloophellingen. Deze zones zullen nog een verdere invulling krijgen, met een geplande woonwijk aan de zijde van Merksem, na de realisatie van het Oosterweelproject.


Technische fiche

Deelproject Turnhoutsepoort

Locatie: Noordersingel/Turnhoutsebaan/Stenenbrug/Buurtspoorweglei/Statielei, Antwerpen (district Borgerhout), Antwerpen
Uitvoeringstermijn in werkdagen: 10 kalendermaanden
Jaar van realisatie: 2017
Oppervlakte: 15,2 ha
Budget uitvoering werken (excl. BTW): 4.415.548 euro
Projectpartners:  AWV, Stad Antwerpen, Rio-link, De Lijn, Eandis, AG Vespa, Infrabel, District Borgerhout, Immpact nv

Deelproject Noordersingel

Locatie: Noordersingel, Antwerpen (district Borgerhout), Antwerpen
Uitvoeringstermijn in werkdagen:  17 kalendermaanden
Jaar van realisatie: 2016-2017
Oppervlakte:  4,35 ha
Budget uitvoering werken (excl. BTW): 3.292.848 euro
Projectpartners: BAM nv, AWV, Stad Antwerpen, Aquafin, Rio-link, Waterlink, Eandis

Deelproject Slachthuislaan

Locatie: Slachthuislaan, Antwerpen (district Antwerpen), Antwerpen
Uitvoeringstermijn in werkdagen: 235
Jaar van realisatie: 2017-2018
Oppervlakte: 2,7 ha
Budget uitvoering werken (excl. BTW): 2.162.056 euro
Projectpartners: Stad Antwerpen, Rio-link, Eandis

Deelproject IJzerlaan

Locatie: IJzerlaan/Bredastraat/Merksemsestraat/Ing. Menneslaan/Bredabaan/Campiniastraat, Antwerpen(districten Antwerpen en Merksem), Antwerpen
Uitvoeringstermijn in werkdagen: 36 kalendermaanden
Jaar van realisatie: 2015-2018
Oppervlakte: 10,8 ha
Budget uitvoering werken (excl. BTW): 30.305.987 euro
Projectpartners: BAM nv, Stad Antwerpen, Rio-link, Water-link, AWV, nv De Scheepvaart, Eandis