Home>Project>Omgeving De Huiskens, Grobbendonk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Omgeving De Huiskens, Grobbendonk


In de deelgemeente Bouwel is de omgeving van De Huiskens omgevormd tot een aangename, groene publieke ruimte en ontmoetingsplaats. Voorheen had deze omgeving geen enkele publieke functie en was ze een ongeordend geheel met een groentetuin, een grasveld en eerder verwilderde natuur.

Het kasteel en de Bouwelhoeve, De Huiskens en omgeving vormen sinds 1980 het beschermd landschap ‘Kasteel van Bouwel en omgeving’. Het kasteel en enkele bijgebouwen werden in 1994 als monument beschermd. Het kasteel is in privé-eigendom en is nog bewoond. In 2004 volgde de bescherming als monument van de schaapskooi van de Bouwelhoeve. Ook de Bouwelhoeve is in privéhanden, maar ze is grotendeels publiek toegankelijk door de aanwezigheid van een feestzaal, een taverne en een bed and breakfast. In de beschermde 18de-eeuwse schaapskooi wordt in de zomer roomijs verkocht.

Sinds mei 2004 biedt het BPA ‘Kasteel van Bouwel’ een nog betere bescherming aan het historisch, landschappelijk en cultureel erfgoed. Al die beschermingsbesluiten zorgen ervoor dat de hele omgeving van De Huiskens een goed bewaarde en aantrekkelijke historische site is in het hart van Bouwel.

Vier sociale woningen

De Huiskens zijn de voormalige daglonerswoningen van het personeel dat op de naastgelegen Bouwelhoeve werkte. Van de hoeve werd reeds in 1508 melding gemaakt. De daglonerswoningen dateren van het begin van de 19de eeuw. Twee eeuwen later waren ze na jarenlange leegstand sterk in verval geraakt. In 2005 werden ze afgebroken en kwamen er vier sociale woningen voor in de plaats. Die heropbouw gebeurde met respect voor de geschiedenis. De voorgevel en zijgevels werden volledig opgetrokken naar het oorspronkelijke model. De achtergevel werd wat meer opengewerkt, binnenin werden de woningen aangepast aan de hedendaagse behoeften. Er wonen nu voornamelijk ouderen in de groene en rustige omgeving, dicht bij alle noodzakelijke voorzieningen (winkel, bakker, openbaar vervoer, bibliotheek…).

Aangename publieke ruimte

In 2009 werd de omgeving van De Huiskens aangepakt. Die had weinig publieke belevingswaarde: er was enkel wat verwilderd groen, gras en een private moestuin. Nu is ze een aangename en groene publieke ruimte in het centrum van Bouwel en een aantrekkelijke (toeristische) trekpleister voor Bouwelaars en andere bezoekers. Het parkeerterrein kan gebruikt worden door de bewoners van de sociale woningen, bezoekers van de naastgelegen Bouwelhoeve, en mensen die hier vertrekken voor een fiets- of wandeltocht. Een officiële voetweg die doorheen de site loopt, is in ere hersteld. Hij was tot voor kort niet eens zichtbaar. Ook de oevers van de vest zijn verstevigd. De eenden en ganzen op de site maken het plaatje compleet.

De materiaalkeuze voor de verhardingen en de groenaanplantingen bleef eenvoudig en sober. De voorschriften van het BPA en de voorschriften in de beschermingsbesluiten waren daarbij bepalend. Er werd gekozen voor klinkers en grasdallen voor het parkeerterrein, dolomiet voor de paadjes en voor inheemse aanplantingen die duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn.

De toekomst

Op de site staat nog een bakhuis dat bij de daglonerswoningen hoorde. Naast een oven waren er vier toiletten in het bakhuis. Het huis zal in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd worden met behoud van de oven. De toiletten zullen dienst doen als berging voor de bewoners van de sociale woningen. Na de restauratie zal het verhaal van de bakoven ter plaatse verteld worden voor Bouwelaars en toeristen, bijvoorbeeld aan de hand van een informatiebord met foto’s.

Daarnaast zal de hele vest rond de Bouwelhoeve aangepakt worden. De oevers worden hersteld en verstevigd en de natuurwaarde van de vest zal nog versterkt worden.

Het gemeentebestuur wil de volledige site herwaarderen en een nieuwe impuls geven zodat ze verder kan uitgroeien tot de ontmoetingsplaats en het toeristisch ankerpunt van Bouwel.