Home>Project>Omgeving Noordbrug, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Omgeving Noordbrug, Kortrijk


De werken aan de Leiedoortocht in Kortrijk waren de directe aanleiding voor de realisatie van kwalitatieve publieke ruimte langs de Leie. Onder meer de omgeving van de nieuwe Gerechtshofbrug werd heraangelegd, inclusief de Leiepromenades op de groene en de minerale oever.

De economische rol van de Leie groeit, door de aanpassingen is ze toegankelijk voor schepen tot 1350 ton. Tegelijkertijd creëert de ‘nieuwe Leie’ ruimte, openheid, rust midden in de stad. Terwijl de Leie door de nieuwe kaaimuren in een strak keurslijf wordt gestoken, is dit niet het geval voor de stedelijke ruimte langs de Leie. Op heel wat plekken ontstaan groene en minerale ruimten, de ene ruimer bemeten dan de andere, nu eens een echt park dan eerder een verbrede stoep. Veel van deze plekken worden gemarkeerd door de nieuwe bruggen over de Leie. Alle bruggen en aansluitende publieke ruimten dragen bij tot het creëren van een nieuw (stads)landschap dwars door het centrum van Kortrijk. De promenades en publieke ruimten brengen extra dynamiek in de stad. De nieuwe Leie herovert haar collectieve betekenis in de stad.

Asymmetrische tuibrug

Het project omvat de omgevingsaanleg rond de Gerechtshofbrug inclusief de Leiepromenades aan beide oevers. Het ontwerp gaat uit van een groene invulling van het noordelijke landhoofd en een meer mineraal karakter van het zuidelijke landhoofd. Dit speelt in op de asymmetrische tuibrug: de pyloon staat verankerd in het massieve minerale landhoofd en het brugdek – omhoog gehouden door de tuien – zweeft als het ware boven de groene ruimte op de noordoever. De landhoofden van de nieuwe brug krijgen een functie als verblijfsplaats en identiteitsdrager langs de Leie. De expressieve tuibrug maakt mee de identiteit van deze plek.

Groene oever

De groene oever vormt een naar het zuiden georiënteerde groene kuip. De landhoofden worden wat teruggelegd en dat zorgt voor een continuering van de promenade langs de Leie. Om de samenhang van deze ruimte en de belevingswaarde te maximaliseren krijgt ter hoogte van deze groene ruimte ook de groene invulling van de Leiepromenade een ander karakter. Het strakke ritme van bomen op de promenade wordt doorbroken. Naast hoogstammige bomen zorgen ook een aantal schuine vlakken in heestermassieven voor een versterking van het groene beeld. Ten oosten van de brug ligt het centrale deel van de groene verblijfsruimte. Het is vormgegeven als een schakering van groene grasvlakken die als ligweide kunnen dienen. De ruimte onder de brug is ingericht als plein en is één van de bijzondere plekken langs de nieuwe Leieboorden.

Minerale oever

De minerale oever is als een samenhangend massief blok dat uit de grond rijst. Aan weerszijden van de brug waaiert het landhoofd uit en maakt een breed plateau. De minerale oever bestaat uit een donkere, bijna zwarte basaltsteen die wordt gebruikt voor de opgaande en de horizontale delen. Aan de oostzijde vormt het landhoofd een podium voor een sportterrein in een sportkooi. Voor de overgang tussen de niveaus zorgt een brede zittrap die omplooit rond de sportkooi. Aan de westzijde is het landhoofd ingericht als autoluwe zone. Dit deel is bedoeld als publieke ruimte onder een groen bladerdak.

Promenades

De nieuwe kaaimuren zijn op de beide oevers uitgevoerd in gemetste baksteen, naar analogie met de vernieuwde kaaimuur langs de volledige Leiedoortocht. De promenades op de beide oevers krijgen elk een ander karakter. De fiets- en wandelpromenade op linkeroever sluit aan op de bestaande promenade die start aan de Groeningebrug. Er is gewerkt met grote modulaire platen in uitgewassen beton met een zandkleurige tint. Bomen in open vakken en betonnen banken staan in voor een aangenaam verblijf.

Op de rechteroever is gewerkt met grote betonnen tegels met geslepen bovenvlak in een grijstint. De promenade is hier gericht op voetgangers. Fietsers maken gebruik van de rijweg. Houten banken benadrukken het verblijfskarakter. Op de minerale zuidelijke promenade staan geen bomen.