Home>Project>Omgevingsaanleg OCMW-site, Hoogstraten
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Omgevingsaanleg OCMW-site, Hoogstraten


De bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Hoogstraten was de aanleiding om de publieke ruimte  op de OCMW-site te vernieuwen. Na de herinrichting fungeert de publieke ruimte als drager van de hele plek. De veelheid en diversiteit aan functies en bouwstijlen wordt gedragen door een eenduidig omgevingsontwerp met een heldere organisatie, logische verbindingen en een sobere materialisatie en beplanting.

De OCMW-site met haar administratief gebouw, serviceflats, bejaardenwoningen, sociale woningen, een kapel en een recent gebouwd woonzorgcentrum ligt in het stadscentrum. De heringerichte  publieke ruimte op basis van een eenduidig omgevingsontwerp fungeert als drager van de hele site.

De inrichting voor een breder publiek past binnen een geïntegreerde zorg voor ouderen. Het woonzorgcentrum werd niet naast het stadscentrum gebouwd, het maakt er deel van uit. Het inkomparkje, de speeltuin en het tuinterras zijn als volwaardige publieke ruimtes ingericht. Ook enkele zachte verbindingen met de omliggende sport- en schoolinfrastructuur zijn op een kwalitatieve manier heringericht. Zo worden de site en haar bewoners niet geïsoleerd, maar opgenomen in een breder stedelijk weefsel.

Woonerf

De site is ingericht als woonerf en stelt de zachte weggebruiker centraal. Er is een netwerk van wandelpaden aangelegd die de gebouwen op de site met elkaar verbinden. De ruimte en de verschillende doorgangen tussen de gebouwen verlichten het programma. Het zorgcentrum wint daardoor letterlijk en figuurlijk aan transparantie en verwevenheid. De wandelpaden zijn uitgevoerd in grijs beton, een egale ondergrond met voldoende grip. Het kleurcontrast met de groenzones en de verhardingen in zwarte kleurnuances vergemakkelijkt de oriëntatie. De met hagen omzoomde onderdelen van de buitenomgeving en het netwerk van wandelpaden verbinden de verschillende verblijfsplekken tot een samenhangend geheel.

Parkeren gebeurt aan de rand van de zorgcampus. In de nabije toekomst wordt hier een parkeerterrein aangelegd, die gedeeld wordt door de zorgcampus, de scholen en de sportclubs. De zorgsite kan daardoor verkeersluw ingericht worden, met een kiss & ride-lus voor het brengen en afhalen van ouderen. Het profiel van deze lus loopt parallel aan de geborstelde betonpaden die als wandel- of slenterpaden doorheen de site lopen.

Sunken gardens

Het woonzorgcentrum bestaat uit vier woontorens die naar de stad en naar elkaar kijken. Ze zijn licht geschrankt ingeplant, waardoor de residerende ouderen interessante doorzichten hebben naar de kerk, de straat, een buurtpark en het omliggende landschap. Het woonzorgcentrum is opgevat als een dorp, dat sterk verweven is met de buurt en het stadscentrum.

Het dienstencentrum bevindt zich op de laagste verdieping, in feite de kelderverdieping. Op kelderniveau zijn verschillende sunken gardens ontworpen, verdiepte tuinen met een meer besloten atmosfeer. Ze zetten de relatie binnen-buiten extra in de verf gezet. Het prachtige beplantingsplan haalde de cover van het oktobernummer van A+-magazine, gewijd aan landschapsarchitectuur. In Hoogstraten is het tuinterras trouwens uitgegroeid tot een hotspot, zo blijkt een jaar na oplevering van de werken.

Daktuin

Twee ruime buitentrappen en een lift ontsluiten de tuin, waar zich de cafetaria en andere publieke functies bevinden. Door het concept van de sunken garden is de tuin grotendeels als daktuin boven op het dienstencentrum gerealiseerd. Het intensieve dak biedt een waaier aan mogelijkheden op het vlak van beplanting – van gras tot appelboom – net zoals een gewone tuin. Er zijn een dertigtal plantensoorten en enkele lage boomsoorten geplant, zoals een krentenboom en een magnolia.

De substraatlaag van dit groendak bevat lavakorrels en andere mineralen met voedingselementen voor de planten. Daaronder ligt een sponsachtige mat die water voor de gewassen ophoudt. De lager gelegen noppenfolie leidt het overtollige water af. Ook de nodige afdichtingen, schermen en isolatie zijn uiteraard van belang. Een bijkomend voordeel van de substraatlaag met lava in vergelijking met een tuin op volle grond is dat onkruid tot vijf keer minder kans heeft om wortel te schieten.