Home>Project>Onthaalpoort Rivierenhof, Deurne
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Onthaalpoort Rivierenhof, Deurne


Op de westelijke kop van het Provinciaal Domein Rivierenhof maakte de oude parking plaats voor een nieuwe, functionele en landschappelijk ingepaste onthaalpoort. De parking schoof op richting Turnhoutsebaan om meer plaats te bieden aan een speelzone langs de Parkdreef. De oevers van het Schijn zijn natuurtechnisch ingericht ten voordele van natuurontwikkeling en een grotere beleving van het water.

Het provinciebestuur, de Stad Antwerpen en de districten Deurne en Borgerhout sloegen de handen in elkaar om het Rivierenhof een stukje dichter bij de stad te brengen. Door het park en de omliggende buurten op een vlotte en aangename manier met elkaar te verbinden, wordt het voor iedereen toegankelijker. Het masterplan met een gezamenlijke visie en aanpak voor hun afzonderlijke projecten was het kader voor het ontwerp en de realisatie van de volledig heringerichte westelijke parktoegang van het Rivierenhof. In 2014 werd de onthaalpoort feestelijk geopend.

Landschappelijk ingepaste parking

De oude parking aan de westelijke toegang van het Rivierenhof lag wat verscholen en werd niet zo veel gebruikt. Door de parking en de directe omgeving opnieuw aan te leggen met aandacht voor onder meer zichtbaarheid en veiligheid kon de provincie op korte termijn een eerste project realiseren met positieve impulsen voor zowel de omgeving als het parkdomein dat ze beheert.

De parking wordt door flauwe hellingen landschappelijk ingepast maar sociale controle blijft mogelijk. De ruimte en de wachtbuizen zijn er om in de toekomst elektrische laadpalen te plaatsen. De paden maken insnijdingen in de taluds waarvan de wanden met cortenstaal zijn afgewerkt.  De okerkleurige verharding loopt door in de toegangspaden.

Uitnodigend en overzichtelijk

De verouderde en op het vlak van beleving en veiligheidsgevoel problematische terreininrichting maakte intussen plaats voor een uitnodigende en overzichtelijke onthaalzone. Naast de nieuwe parking is er een speeltuin voor verschillende leeftijdsgroepen en een picknickzone. De natuurtechnische herinrichting van de oevers en een avontuurlijk ontdekkingspad maken de riviervallei van het Schijn opnieuw beleefbaar. De parkdreef met grote platanen is behouden en biedt als het ware een scherm waartegen de nieuwe activiteiten geprojecteerd worden.

Door het verwijderen van de vele grote uitheemse bomen langs de Turnhoutsebaan kan de westelijke kop van het Provinciaal Domein nu volwaardig zijn rol van onthaalpoort opnemen. De parking is opgeschoven richting het Cogelsplein, waardoor hij toegankelijker is vanop de Turnhoutsebaan. Hierdoor kruist de ingang niet langer het Ringfietspad en moeten auto’s niet langer over de Parkweg. Zo profiteren ook fietsers en voetgangers van de herinrichting.

De nieuwe bomen zullen op termijn zorgen voor een afwisseling tussen zon en schaduw tijdens het spelen en rusten. Er is gekozen voor verschillende variëteiten van linden die volgens een grid maar niet volledig terreindekkend zijn ingeplant.

Beleefbaar Schijn

Langs het Schijn zijn de oevers opnieuw geprofileerd waardoor het water nu deel uitmaakt van de omliggende ruimte en het Schijn geen diep verscholen waterloop meer is. Plas-dras bermen met aangepaste oevervegetatie verhogen het zuiverende vermogen van het Schijn en de biodiversieit. De kleine uitgegraven poel biedt kinderen de mogelijkheid om tot bij het water te komen en daar de natuur van dichterbij te observeren. Het maaibeheer zal toelaten dat flora zich gediversifieerd ontwikkelen en door bloeiwijze een positief imago van natuurontwikkeling meegeven aan de parkbezoekers.