Home>Project>Onthaalsite antitankgracht, Haacht
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Onthaalsite antitankgracht, Haacht


De onthaalsite van de antitankgracht is de eerste realisatie van het masterplan dat voor de 3,6 kilometer lange gracht, gelegen in het erkend natuurreservaat Haachts Broek, werd opgemaakt. Naast het verbeteren van de toegankelijkheid van het reservaat wordt dit verscholen militair erfgoed ook meer zichtbaar.

Vóór de uitvoering van deze opdracht was er geen toeristisch onthaal, geen fietsenstalling, geen verbinding met recreatieve fiets- of wandelpaden. Een populierenaanplant en andere woekerende beplanting maakten de bunker en de antitankmuur onzichtbaar vanuit de omgeving. Bovendien was de gracht helemaal droog en dichtgegroeid met verlandingsvegetatie en struikgewas. Er was behoefte aan een coherent ingerichte ruimte die de samenhang tussen de verschillende onderdelen zoals de Dijledijk, de bunker, de antitankgracht met muur enzovoort zou versterken.

Recreatie en natuur

Het ontwerp focust op enkele essentiële aandachtspunten, met name het herstellen van de antitankgracht, het restaureren van de historische sluis en bunker, het voorzien van informatie voor recreanten en scholen, het verkeersveilig maken van de oversteekplaats nabij de Keerbergsesteenweg, het inplanten van een fietsenstalling en parkeerplaatsen, en het integreren van het fietspad langsheen de Dijle.

Het basisprincipe van het ontwerp is een sterke scheiding tussen de recreatieve activiteiten aan de bovenzijde van de antitankmuur en een optimale natuurbeleving aan de lage muurzijde. Om het wandelcomfort te verhogen, is aan de bovenzijde van de muur een recreatief fiets- en wandelpad uit gestabiliseerde natuurlijke verharding aangelegd. Aan de onderzijde van de muur is de gracht weer uitgegraven om maximale gradiënten van droog naar nat te creëren. Deze gradiënten bieden optimale kansen voor de ontwikkeling van grote waterweegbree, watermunt, moerasspirea, wolfspoot en harig wilgenroosje. Enkele maanden na het afronden van de werken heeft de eerste pioniersvegetatie, die een perfecte biotoop zal vormen voor de (gewone) pad, de bruine en groene kikker, de kleine watersalamander, de kamsalamander en de alpenwatersalamander, zich reeds ontwikkeld. De visuele impact van dit unieke militaire bouwwerk is vergroot door het verwijderen van exoten en woekerende beplanting.

Beton en staal

Door het uitgraven van het profiel is tevens ingespeeld op de historische context van de antitankgracht, aangezien het terrein ten oosten van de muur oorspronkelijk dienst deed als onderwaterzettingsgebied.

Om de aanwezigheid van de site reeds van op de steenweg aan te kondigen, is in de buitenbocht een hoge betonnen zuil geplaatst. Bij het uitwerken van de huisstijl voor het hele gebied is aandacht geschonken aan de herkenbaarheid ervan en werd gebruik gemaakt van historische elementen en materialen. Beton en staal zijn dan ook evidente basismaterialen voor het opzetten van de onderscheidende huisstijl. Om de aansluiting op de Dijledijk te garanderen zijn de oude brugjes gereconstrueerd en teruggeplaatst.

Ook de plaatselijke school werd betrokken bij het project. Aan de technische school Don Bosco werd gevraagd om een replica te maken van een Cointet-element. Dat is een zwaar stalen hekwerk van 3 meter breed en 2 meter hoog, gebruikt als tankversperring. Het element kreeg vervolgens een plaats, zichtbaar vanaf de Keerbergsesteenweg.

Sinds de herinrichting kunnen fietsers en wandelaars op een aangename manier kennismaken met de historische en ecologische waarden van de antitankgracht. Een comfortabel fiets- en wandelpad vanaf de Dijledijk, langsheen de bunker en de antitankgracht en aansluitend op de wandelpaden in de omgeving, zorgt hiervoor. Op verschillende plaatsen staan  informatieborden om de bezoekers in te lichten over de nieuwe landschappelijke betekenis en het militaire verleden.