Home>Project>OostCampus, Oostkamp
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

OostCampus, Oostkamp


Op de site van het voormalige opslag- en distributiecentrum van Coca-Cola zijn de administratieve en uitvoerende diensten van de gemeente en het OCMW van Oostkamp ondergebracht. De enorme loods werd volledig hergebruikt. Binnenin is een betoverend wolkenlandschap gecreëerd dat als overdekte publieke ruimte fungeert en toegang geeft tot alle functies. De site is maximaal ontsloten voor fietsers en voetgangers. Achter het gebouw is een groot evenementenplein, er werd ook een nieuw park aangelegd.

Eind 2005 besliste Coca-Cola Enterprises om zijn opslag- en distributiecentrum in Oostkamp te sluiten. In 2006 kocht de gemeente Oostkamp de volledige site met een totale oppervlakte van vier hectare en daarop een loods van één hectare, om er haar administratieve en uitvoerende diensten te centraliseren. Bij de invulling werd voor een verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW (met gezamenlijke huisvesting) geopteerd.

Wolkenlandschap

De gemeente en een externe projectregisseur maakten samen een projectdefinitie en een masterplan voor de site op. De projectdefinitie omschreef duidelijk wat Oostkamp met de site wou doen. Het uitgangspunt was het verbeteren van de dienstverlening. Het masterplan zette de contouren uit van een goede ruimtelijke inplanting in de omgeving en zocht aansluiting bij de groene ruimten en parken die Oostkamp typeren.

Via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester werd een architect aangesteld. Zijn concept ging uit van het volledig hergebruiken van de enorme loods om er de verschillende functies in onder te brengen. Binnen het gebouw werd een betoverend wolkenlandschap gecreëerd dat als overdekte publieke ruimte met een grote en kleine markt fungeert. Via deze ruimte zijn alle functies in het gebouw toegankelijk. Ze sluit ook naadloos aan op de omgeving, die eveneens door de architect  werd ontworpen. De omgeving is één grote publieke ruimte met een open en toegankelijk karakter voor voetgangers en fietsers. In de buitenaanleg is er ook ruimte voor evenementen en activiteiten. De buitenaanleg werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, binnen het Europese project Making Places Profitable for Public and Private Open Spaces (MP4). Hierdoor kon de gemeente op 110.000 euro Europese subsidies rekenen.

Nieuw park

De bestaande parkeerterreinen en groenzones vooraan op de site werden hergebruikt. Voor voetgangers en fietsers is er een maximale ontsluiting. Er zijn twee nieuwe wandel- en fietsassen aangelegd met doorsteken naar de naastliggende winkelstrip, de school en straat achteraan de site. Op die manier ontstond er een vlotte en veilige verbinding naar het centrum van Oostkamp.

Achteraan het gebouw is er een grote ruimte voor openluchtactiviteiten. Door de creatie van een heuvel waarop een zittribune werd aangelegd en waaronder zich een werkruimte voor de technische diensten bevindt (met daarin zoutopslag en een overdekte ruimte voor het plaatsen van voertuigen), wordt dit evenementenplein op een natuurlijke manier afgesloten van het achterliggende park van ongeveer één hectare. Dit park is een nieuwe groene ruimte die ook door de nabijgelegen school als speelruimte gebruikt kan worden. In het park kunnen kinderen zich uitleven aan een avontuurlijke wadi. De bomenrijen verwijzen naar de voor de streek typische drevenstructuur.

Langs het gebouw bevindt zich het ‘productive landscape’, de opslag- en werkruimte voor de technische diensten. Deze zone is niet toegankelijk voor het publiek, maar wel goed zichtbaar van op een fietspad dat op een verhoogde berm ligt. Als verwijzing naar de originele functie van het gebouw werden twee monumenten geplaatst, opgetrokken uit bakken voor frisdrank. Een graffitikunstenaar verwerkte tekeningen van de kinderen uit de omliggende scholen op deze monumenten.

Upcycling

Net zoals bij het gebouw zijn ook bij de aanleg van de buitenomgeving zoveel mogelijk zaken hergebruikt: de bestaande verharding, parkings, stukken groenzone en de originele afsluiting.

De voormalige industriële site is omgetoverd tot een multifunctionele site met veel publieke ruimte die werd geïntegreerd in het centrum van Oostkamp. De architect spreekt van ‘upcycling’, een kwalitatieve opwaardering waarbij met de nieuwe publieke ruimte (binnen en buiten) een duidelijke meerwaarde voor de omgeving en de bezoekers is gecreëerd en die dus veel verder gaat dan zomaar ‘recycling’.

OostCampus is echter veel meer dan een gebouw of een site. Het is de vertaling van het vooropgestelde dienstverleningsconcept waarin het ambitieniveau van de gemeente en het OCMW Oostkamp worden weergegeven.