Home>Project>Oude Leieboorden, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Oude Leieboorden, Kortrijk


Midden in het centrum van de stad, ter hoogte van de historische Broeltorens, verenigt de oude Leie-arm twee kaaien tot één stadsplein. De herinrichting van de kaaien herstelt het contact tussen rivier en stad, en schept een nieuwe ontmoetingsplek. Dit waardevolle nieuwe stadslandschap verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van de historische stad.

Kortrijk ontstond ooit aan de Leie maar verloor zoals veel steden gaandeweg de activiteiten langs haar rivier. Sinds de start van de grote Leiewerken herstelt de stad stelselmatig de band met de rivier.

De rivier maakt de stad

Een reeks projecten geeft de rivier weer een glansrol in de stad. De noordelijke arm van de Leie is toegankelijk gemaakt voor grote vrachtschepen. Die Leiewerken creëerden verblijfs- en speelruimtes doorheen de stad. Het Buda-eiland kreeg een nieuwe identiteit als centrum voor hedendaagse kunstcreatie en design. Het historische centrum werd versterkt in zijn toeristische, commerciële en museale functies. De heraanleg van de boorden van de oude Leiearm sluit daarbij aan. De plek is een strategische schakel tussen het Buda-eiland en het historische stadshart. Waar de rivier vroeger een grauwe grens was tussen twee stadsdelen, geeft het nieuwe stadsplein zuurstof aan de stad en zin om te flaneren langs de rivier.

Nieuw stadsplein

De oude Leie-arm is redelijk smal en bochtig. De verschillende bruggen delen dit deel van de Leie op in afzonderlijke stadskamers met elk een eigen karakter. De heraanleg van de Broelkaai en de Verzetskaai is de eerste realisatie in het project om de oude Leie-arm anders te integreren in het stadsweefsel. De Broelbrug en de Broeltorens zijn het historische kader voor het nieuwe stadslandschap.

De bestaande kaaimuren zijn deels afgebroken en verlaagd. Hellingen en trappenpartijen brengen de rivier op aanraakbare afstand en creëren een stukje publieke ruimte dat functioneert als een theater langs beide zijden van de Leie. Vanop het voetpad, de weg en de horecaterrassen heb je een open zicht op de Leie en de Broeltorens. Keermuurtjes en trappenpartijen zijn naar de Leie georiënteerd, ideaal om te verpozen en te spelen.

De kaaien waren vroeger een bovengrondse parkings met doorgaand verkeer zonder contact met de Leie. De heraanleg weert alle doorgaande autoverkeer en parkeren. De kaaien zijn ingericht als woonerf en verbinden de fietsers- en voetgangersverbindingen langs de oude Leie. De nieuwe inrichting leent zich uitstekend voor evenementen en horeca.

Historische uitstraling

Bij de inrichting ging bijzondere aandacht naar de toegankelijkheid voor personen met een beperking en mensen met kinderwagens, door de aanleg van hellingen. Grotere hoogteverschillen worden opgevangen met zitmuren. De rustieke en historische uitstraling van de bestaande omgeving is bewaard door het gebruik van blauw graniet. De uitstraling sluit perfect aan bij de inrichting van de centrumstraten, de kademuren en de Broeltorens. De Doornikse stenen en dekstenen van de oude kademuren zijn hergebruikt voor de aanleg van de keermuren van de trappenpartijen. Die sluiten zo naadloos aan op de bestaande kaaimuren. Een waterpomp, de trappen en hellingen verleiden tot spelen.

Op beide kaaien zijn bomen aangeplant. Het bomenplan houdt rekening met de bezonning, de zichtlijnen naar de monumentale gevels en de lichtinval. Alle straatmeubilair zoals zitbanken, afvalbakken en verlichtingsmasten, fietsbeugels en balustrades kreeg eenzelfde kleur. De verlichting is uitgevoerd in wit ledlicht en onopvallend geplaatst in gevelarmaturen en smalle masten in de nabijheid van de bomen.

Vruchtbare samenwerking

Het samenspel tussen stad en rivier kon alleen tot stand komen door een doorgedreven samenwerking tussen de Stad Kortrijk en de Vlaamse Waterweg. De synergie tussen beide opdrachtgevers, het studiebureau en de aannemers zorgde voor het geslaagde samenspel tussen rivier, historische setting en hedendaags stadsweefsel.