Home>Project>Park Groot Schijn, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Park Groot Schijn, Antwerpen


Met Park Groot Schijn ontwikkelde de stad Antwerpen een landschappelijk park dat zijn eigen identiteit weet te vinden in de rand van het stedelijke gebied én er in slaagt de belangrijke ecologische functies van de omliggende natuur te combineren met de recreatieve doelstellingen en behoeften van Deurne en Antwerpen. Het gerealiseerde deelgebied is de eerste uitwerking van het masterplan Park Groot Schijn en een blauwdruk voor de volgende fases.

Het gerealiseerde deelgebied Boterlaar Silsburg beslaat acht hectare en ligt ten zuiden van de E313. Het programma behelst deels parkontwerp, deels landschapsontwerp, 172 volkstuinen plus een reservering voor 30 extra tuinen en een bezoekersparkeerplaats voor 50 auto’s.

Sfeermaker en levensader

Zo dicht bij de stad Antwerpen heeft de locatie een ongekend landschappelijk karakter, met de meanderende Koude Beek als markante sfeermaker. De bestaande landschappelijke kwaliteiten zijn maximaal behouden en versterkt. Om de waterproblematiek in goede banen te leiden, is het reliëf op subtiele wijze aangepast en zijn tussen de clusters van tuinen een viertal wadi’s in het landschap opgenomen. De wadi’s zorgen voor een meer natuurlijke situatie langsheen de Koude Beek, waarbij hun functie als buffer en afwatering voor de hoger gelegen volkstuintjes geïntegreerd wordt in het omliggende parkgebied. Ze zijn uitgevoerd met een onregelmatig profiel met zacht glooiende randen, naar analogie met eerder succesvol gerealiseerde projecten stroomopwaarts in de vallei van de Koude Beek.

Door een milieuvriendelijke inrichting en een milieuvriendelijk beheer van de oevers kreeg ook dit deel van de Koude Beek weer een natuurlijke uitstraling. Dit levert niet enkel lokaal een groot voordeel op, het zorgt er ook voor dat de beek meer als een levensader doorheen het landschap de verschillende groene gebieden met elkaar verbindt.

Continu variërend perspectief

Bestaande bebouwing, volkstuinen, voegen en beekdal zijn geïntegreerd tot een geheel. De volkstuinclusters liggen als robuuste en duidelijk herkenbare elementen in het landschap. Het padenstelsel ontsluit het gebied op vijf punten, verbindt alle belangrijke plekken en zorgt voor een continu variërend perspectief. Het landschap is door de afgravingen soms nat, soms droog, met bijpassende flora en fauna. De begroeiing in de voeg maakt de belofte van het masterplan waar, een mooi grasmengsel met een rijke variatie aan bloemen en planten.

Bloemrijke graslanden en Bosbeekjuffer

De graslanden buiten het natuurgebied zijn ingezaaid met bloemenrijke mengsels. Dankzij een correct uitgevoerd beheer zal zich hier een prachtig grasland ontwikkelen met een hoge belevingswaarde voor de bezoekers. Het zal bovendien het insectenleven ondersteunen. Dit is niet alleen ecologisch interessant, het zal ook voordelen hebben voor de volkstuintjes omdat bijen en hommels instaan voor de bestuiving van de gewassen. Het grasland zal ook veel andere nuttige insecten aantrekken die de jacht zullen openen op bladluizen, wolluizen… Daardoor zullen er minder sproeistoffen nodig zijn en dat komt op zijn beurt de waterkwaliteit ten goede.

De graslanden in het natuurgebied zijn niet ingezaaid, wat niet wil zeggen dat ze zich zullen ontwikkelen tot minder mooie of saaie graslanden. Hier werden immers tijdens de inventarisatie indicatoren van vochtige bloemenrijke graslanden aangetroffen (bijvoorbeeld Echte koekoeksbloem, Gewone waterbies…), wat op Vlaams niveau een waardevol vegetatietype is. Met een correct verschralingsbeheer zullen ook deze tot bloemenrijke hooilanden omgevormd kunnen worden.

Tijdens de inventarisatie werd ook de Bosbeekjuffer aangetroffen. Door het verbeteren van de groene levensader zal deze bedreigde juffersoort een verbinding vinden tussen verschillende leefgebieden. Op die manier kan een landschap boordevol leven ontstaan, wat niet vaak gebeurt zo dicht bij een grote stad.

Intensieve participatie

Het ontwerp beantwoordt aan de vooraf gestelde ambitie om met één geïntegreerde ruimtelijke organisatie tegemoet te komen aan de waterproblematiek, de wens naar natuurontwikkeling en de aantrekkelijkheid voor omwonenden. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een ecologisch, sociaal, open, toegankelijk, sfeervol park.

Het masterplan Park Groot Schijn werd dankzij een intensief participatieproject bekroond met de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs. De succesvolle participatiecampagne creëerde een breed draagvlak bij bewoners en verenigingen uit de omgeving. Bij de uitvoering van de werken werd de participatie verder gezet, waardoor in samenspraak met de volkstuinders rekening kon worden gehouden met de seizoensgebonden aspecten van tuinieren.