Home>Project>Park Groot Schijn, Deurne
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Park Groot Schijn, Deurne


Het masterplan voor het Park Groot Schijn gaat uit van het concept van voegen en kamers. De parkaanleg en groene ruimte zijn de verbindende ‘voegen’ in het plan, in de ‘kamers’ zijn de activiteiten geclusterd per thema, zoals sport of jeugd. Het heldere concept kwam tot stand na een intensief participatietraject en het heeft de site omgevormd tot een leesbare en transparante publieke ruimte waar de verschillende functies naadloos in passen.

Het Park Groot Schijn is een 83 hectare groot gebied in het district Deurne, goed voor vijf procent van de totale groene, recreatieve ruimte van de stad Antwerpen. Het gebied was voorheen een enigszins versnipperde ruimte met een scala aan gebruikers en functies zoals volkstuinen, verscheidene sportclubs, jeugdverenigingen, een skipiste, een ijsbaan, een atletiekpiste, een natuurgebied, een woonwagenterrein. Sommige voorzieningen waren zonevreemd. Door de jaren heen hadden de verschillende gebruikers zich de ruimte toegeëigend. Het gebied werd niet efficiënt gebruikt, terwijl het veel opportuniteiten bood op ecologisch en recreatief vlak.

Landschaps- en recreatief park

De stad Antwerpen wenste een groene corridor te ontwikkelen volgens het ruimtelijk structuurplan Antwerpen, die vanaf de rand van de stad verschillende groene ruimtes, waaronder het Park Groot Schijn, met elkaar zou verbinden en schakelen. In het Park Groot Schijn zou ook ruimte worden gecreëerd voor nieuwe sport-, jeugd- en recreatieve infrastructuur. Het ontwerpteam wist de verschillende programma’s, behoeften en wensen in een sterk masterplan te vertalen dat het gebied stelselmatig zou omvormen tot een groot landschaps- en recreatief park. Een ontwerpteam werkte de krijtlijnen van het masterplan in verschillende projectonderdelen verder uit. De eerste realisaties gebeurden in 2012 met de ontwikkeling van de volkstuinencluster en de parkaanleg in de zuidelijke zone. Vanaf 2016 werden de parkdelen en faciliteiten van de noordelijke zone gerealiseerd.

Kamers en voegen

Het masterplan introduceerde het concept van ‘kamers en voegen’. De parkaanleg en groene ruimte zijn de verbindende ‘voegen’ in het plan, in de ‘kamers’ zijn de activiteiten geclusterd per thema. Het samenbrengen van de verschillende verenigingen per kamer stimuleert het delen van ruimte en infrastructuur. Het heldere concept heeft de site omgevormd tot een leesbare en transparante publieke ruimte waar de verschillende functies naadloos in passen. De parkvoegen vormen een netwerk van knikkende, vlakke paden en wadistructuren van noord naar zuid en van oost naar west. De paden doorkruisen een weelderig grasland waar ruimte is voor verpozing, picknick, spel. De kamers zijn de geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park. Zo zijn er kamers voor sport, jeugd, de hondenscholen, het woonwagenpark, de volkstuinen. De gebouwen in het park gaan op in de groene omgeving en zijn op maat van de kamers ontworpen.

Het centraal gelegen, minerale parkplein heeft een skatepark vlak naast de jeugdkamer. Dat zorgt voor een extra dimensie en beleving.

Ter hoogte van de rivieren Groot Schijn en Koude Beek bevindt zich het landschapsgedeelte met grote stukken ongerepte natuur en een loop- en wandelparcours.

Participatietraject

De realisatie van het masterplan Park Groot Schijn vertelt het opmerkelijke parcours van stad en gebruikers die aanvankelijk tegenover elkaar stonden, maar gaandeweg besloten om samen, in coproductie en participatie, het gebied vorm te geven. Het ontwerpteam van het masterplan speelde hierbij een actieve rol. Het analyseerde de bestaande toestand en bevroeg de buurtbewoners en gebruikers. Zo brachten de ontwerpers de wensen en knelpunten in kaart en bemiddelden tussen stad en betrokkenen. Het uiteindelijke masterplan bleek gedragen door alle stakeholders en werd door het stadsbestuur goedgekeurd.

Door de participatie tijdens het hele proces is een blijvende dynamiek en vertrouwensbasis gegroeid tussen alle belanghebbenden, gebruikers en uitvoerders, en is een meer dan bijzonder project gerealiseerd waar Antwerpen trots op is.