Home>Project>Park Heizijdse Velden, Turnhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Park Heizijdse Velden, Turnhout


Het park Heizijdse Velden is een belangrijk onderdeel van de duurzame wijk in het noorden van Turnhout, waar op termijn 2800 bijkomende woningen worden gebouwd. In 2014 werd een eerste fase gerealiseerd van het in de toekomst 17 hectare grote park. Er ging een uitgebreid participatietraject aan vooraf. De inrichting focust op een natuurlijke en avontuurlijke speelomgeving.

Het park Heizijdse Velden is een belangrijke schakel in de realisatie van de noordelijke groene vinger die het Turnhoutse Vennengebied met het stadshart verbindt. De stad zette er de voorbije jaren stevig op in met projecten als het Warandeplein (2009), het knuppelpad moerasbos (2010), de Grote Markt (2012), de fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten (2012), het park Begijneveldekens (2014) en het park Heizijdse Velden (2015).

Duurzame wijk

Het park maakt deel uit van de duurzame wijk Heizijdse Velden waar op termijn ongeveer 2800 bijkomende woningen worden gebouwd. In 2002 werd voor dit gebied een  concept uitgewerkt met bebouwing in drie woonclusters rondom een multifunctionele open ruimte van circa 17 hectare, het zogenaamde park Heizijdse Velden. Om het park te realiseren werd een nieuw systeem van ontwikkelingsrechten toegepast. Een koper van een wooneenheid moet 67 m² van het park aankopen en kosteloos aan de stad Turnhout afstaan.

Participatief ontwerpend onderzoek

In 2011 startte de ontwerper met een participatief traject voor de invulling van het park. Wandelingen en brainstormsessies met de buurtbewoners, fietstochten met Turnhoutse jongeren werden gecombineerd met bevragingen van passanten. Uit dit traject kwam sterk de vraag naar een avontuurlijk en natuurrijk park (‘terug buiten spelen zoals wij dat vroeger deden’) naar voren. Deze input was de basis voor een praatplan met bijbehorende visie. Hierin wordt de groene ruimte ingedeeld in een natuurrijke band met begrazing, een strook voor speelnatuur op wijkniveau en een stedelijke groene ruimte op stadsdeelniveau.  De centraal gelegen stadsboerderij wordt het scharnierpunt in het park. Hier bewerkt een stadsboer samen met de sociale werkplaats vzw De Troef een CSA-tuin (Community Supported Agriculture). De stadsboerderij wil mensen de kans geven te ruiken, te voelen en te proeven van streekeigen en seizoensgebonden producten om de voeling met de basis van onze eetcultuur nieuw leven in te blazen. Zo kan er een bezoek gebracht worden aan de moestuin, de dieren, de compostmeesters, de bijenkasten, de kruidentuin enzovoort.

Quick wins

De stad investeerde de voorbije jaren sterk in haar aandeel van het park (voor de bestaande woningen) en verkreeg door de eerste woonontwikkelingen een ander deel, zodat ze reeds 4,5 hectare van het park in eigendom heeft. Hiervoor werd op basis van de uitgetekende visie een ontwerp voor zogenaamde quick wins opgemaakt. Daarbij werden verschillende onderdelen uit het participatietraject mee in het ontwerp opgenomen: het avontuurlijk speelterrein bij de bestaande wijk en de nieuwe woonontwikkeling; de aanpak van missing links tussen de bestaande buurt en de voetgangers- en fietsersbrug richting stadshart; de uitrol van een rode loper (de basis van het tragewegennet in het gebied); het uitwerken van de omgeving van de stadsboerderij met een CSA-tuin, een schapenweide, een hoogstamboomgaard, volkstuintjes en een terras met buurtbarbecue.

Specifieke zones in het parkontwerp kenmerken het gebied: een speelvalleizone, een boomgaardzone en een zone met speelnatuur zijn duidelijk te herkennen. Diverse bloemen- en kruidenmengsels zorgen voor samenhang. Het inzaaien van de mengsels en de manier waarop dat gebeurde heeft veel snelheid opgeleverd in de ontwikkeling van het park. Ze zijn ongestoord opgekomen en hebben zich tijdens het eerste jaar spectaculair ontwikkeld, zonder onderdrukt te zijn door grassen. De in de schapen- en bijenstal geplaatste bijenkorven zijn een constante bron van vrolijk gezoem.

Hefboom voor de omgeving

De eerste fase van het park Heizijdse Velden beantwoordt duidelijk aan de verwachtingen van de bewoners en heeft voor een ware transformatie van de omgeving gezorgd. Zowel het park als de stadsboerderij trekt heel wat volk uit de buurt en de ruimere omgeving. Daarnaast zorgt het park voor goede promotie voor de verkoop van de woningen, de horeca krijgt heel wat extra bezoekers over de vloer. Zo zorgt het park voor een impuls in de omgeving en kan het zich al ontwikkelen voordat de omliggende woningen gebouwd worden.