Home>Project>Park Spooreinde, Turnhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Park Spooreinde, Turnhout


Park Spooreinde is een tijdelijk park op de site van een voormalige metaalfabriek in de Turnhoutse stationsomgeving. In afwachting van de ontwikkeling van SLIM Turnhout is het een ruimte voor ontmoeting en beleving. Er wordt actief ingezet op tijdelijke invullingen om de sociale cohesie in de buurt te verhogen.

De voormalige industriële gronden van twee bedrijven, respectievelijk gespecialiseerd in hout- en metaalverwerking, worden in fases omgevormd tot een nieuw stedelijk gebied met ruimte voor (zorg)wonen, werken en commerciële functies. Deze brownfieldontwikkeling in het stadscentrum, ten westen van het station, is gekend als SLIM Turnhout. De gefaseerde ontwikkeling loopt volgens de richtlijnen in het masterplan ‘Innovatiepool Stationsomgeving’. In 2014 en 2015 werden de industriële hallen gesloopt en is op de eerste site de bouw van de eerste fase ‘Niefhout’ gestart. De site van het metaalverwerkingsbedrijf is in afwachting van verdere ontwikkeling omgevormd tot een tijdelijk groen park, met ruimte voor sport en spel. Met deze transformatie is een grote stadskanker verdwenen en krijgt de buurt weer zuurstof. Een letterlijk grijs stadsdeel is een fleurige ontmoetingsplek geworden.

Sociale cohesie

In 2014 ontving SLIM Turnhout van de Vlaamse minister voor Stedenbeleid een projectsubsidie van 2,5 miljoen euro, onder meer om de visie van een zorgzame buurt in de praktijk om te zetten, waarbij bewoners sterk worden aangemoedigd om zoveel mogelijk activiteiten collectief te doen, inbegrepen zorg voor elkaar en voor de buurt. De aanleg van Park Spooreinde past volledig in de vooropgestelde visie. Het hoofddoel van de inrichting als tijdelijk park is het verhogen van de sociale cohesie, als aanloop naar de toekomstige definitieve invullingen. SLIM Turnhout zet actief in op sociale innovatie. Meer sociale cohesie is dan ook absoluut noodzakelijk om een levenskrachtig stedelijk weefsel te maken.

De buurt aan zet

Omwonenden werden verschillende keren bij de tijdelijke invullingen en de inrichting van het park betrokken. Zo was er begin 2015 een brainstormsessie met de buurt en andere geïnteresseerden. Dit resulteerde in de opstart van een zomerbar. In 2016 werden het infrastructurele aanbod en het activiteitenaanbod, op vraag van en in samenspraak met de buurt, sterk uitgebreid. Er kwamen voetbaldoelen, petanquevelden en een terras, extra zitbanken en sanitair. Daarnaast werd het activiteitenaanbod sterk uitgebreid. Naast de zomerbar vond er onder andere een openluchtfilmfestival plaats, gebruikte de moslimgemeenschap het park voor het Offer- en het Suikerfeest, en werden er sport- en spelnamiddagen voor kinderen georganiseerd. Verschillende buurtbewoners werkten samen met theatergezelschap Het Gevolg aan een toneelvoorstelling over het leven in de wijk. De voorstelling in het park lokte veel kijklustigen. Kortom, Park Spooreinde fungeert als een belangrijke ontmoetings- en belevingsruimte en als katalysator voor de sociale cohesie in de buurt. Het is dan ook passend dat het park zijn naam kreeg van een buurtbewoner.

Duurzame inrichting

Park Spooreinde is een tijdelijk park, voor de inrichting zijn zoveel mogelijk recuperatiematerialen gebruikt. De bestaande bomen zijn maximaal behouden. Er werden boomstronken gerecupereerd voor het wandelpad. Voor de speelterreinen is er speelgras ingezaaid. Het zelfbemestende gazon behoudt goed zijn groene kleur in droogteperiodes. Er is ook een kruidenweide, ingezaaid met een kruidenmix en aangevuld met een mengsel van éénjarigen met korenbloemen en klaprozen om het eerste jaar meer bloemen te krijgen. Ook voor het terras en de petanquevelden zijn recuperatiematerialen gebruikt, net als voor de doelen en de schommel. De zitbanken bestaan uit kastanjehout om het park een natuurlijke uitstraling te geven. De brownfield is dus met een beperkt budget en met hergebruikte materialen omgevormd in een groen, levendig park.